"depozyt" Englisch Übersetzung

PL

"depozyt" auf Englisch

PL depozyt
volume_up
{Maskulin}

1. Allgemein

depozyt (auch: zastaw, złoże, lokata)
volume_up
deposit {Subst.}
Łamiąc przyrzeczenie po raz pierwszy, dany kraj będzie musiał złożyć - jak to określamy - oprocentowany depozyt.
The first time a promise is broken, the country will be forced to pay an interest-bearing deposit, as we have called it.
Opinia w sprawie państwowych inwestycji kapitałowych w banki depozytowe (CON/2008/75)Finlandia, 24.11.2008, pdf 31 kB, en .
Opinion on state capital investment in deposit banks (CON/2008/75)Finland, 24.11.2008, pdf 31 kB, en .
depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) było równe 0,2 mld euro, podobnie jak w poprzednim tygodniu.
deposit facility (liability item 2.2) was EUR 0.2 billion, which was approximately the same as in the preceding week.
depozyt
volume_up
lodgement {Subst.}
depozyt
volume_up
lodgment {Subst.}

2. Rechtswesen

depozyt
volume_up
escrow {Subst.}

3. Handel

depozyt (auch: przedpłata)
volume_up
layaway {Subst.} [Amer.]

Synonyme (Polnisch) für "depozyt":

depozyt