"deportować" Englisch Übersetzung

PL

"deportować" auf Englisch

volume_up
deportować {imperf. Vb.}

PL deportować
volume_up
[deportuję|deportowałbym] {imperfektives Verb}

deportować (auch: przesiedlić)
Jak, zgodnie z prawem międzynarodowym, rząd może deportować jednego ze swoich obywateli?
How, in international law, can a government deport one of its own citizens?
Teoretycznie za pracę nierejestrowaną nie można nikogo deportować do kraju ojczystego, choć niektóre kraje (m.in.
Theoretically, undeclared work does not constitute grounds to deport a person to their country of origin.
Czy możemy z czystym sumieniem deportować ludzi, którzy padli ofiarą prześladowań na tle rasowym?
Can we, with a clear conscience, deport people who have been the victims of racial persecution?

Synonyme (Polnisch) für "deportować":

deportować
Polish

Beispielsätze für "deportować" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishZaczyna się także deportować ludzi z Austrii, Belgii, Węgier i Francji.
People are also beginning to be deported from Austria, Belgium, Hungary and France.
PolishPowinniśmy znaleźć miejsce dla tych uchodźców w Europie zamiast deportować ich lub traktować ich jak terrorystów.
We should find room for these refugees in Europe instead of sending them back or treating them as terrorists.
PolishCo więcej, trzeba nadal rozwijać Frontex i umowy o readmisji oraz konsekwentnie deportować nielegalnych imigrantów.
Moreover, Frontex and readmission agreements must be developed further and illegal immigrants must consistently be deported.
PolishSytuacji nielegalnych imigrantów nie trzeba regulować, należy ich wychwytywać i deportować w sposób zdecydowany, ale humanitarny.
Illegal immigrants should not be regularised, but they should be actively tracked down and deported in a resolute but humane manner.