"dać się zwieść" Englisch Übersetzung

PL

"dać się zwieść" auf Englisch

volume_up
dać się zwieść {refl. Vb. perf.}

PL dać się zwieść
volume_up
{reflexives Verb (perfektiver Aspekt)}

dać się zwieść (auch: dać się nabrać)
dać się zwieść

Ähnliche Übersetzungen für "dać się zwieść" auf Englisch

dać Verb
się Pronomen
zwieść Verb
dąć Verb

Beispielsätze für "dać się zwieść" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishAle tak jak lekarz nie przerywa terapii przy pierwszych symptomach poprawy, tak samo my nie możemy dać się zwieść nazbyt optymistycznym prognozom.
However, just as a doctor does not stop treatment at the first signs of improvement, we, too, must not allow ourselves to be misled by over-optimistic prognoses.
PolishNie możemy dać się zwieść śpiewowi syren kuszącemu do zastosowania środków ochronnych; nie wolno nam odwracać się od globalizacji ani narażać na niebezpieczeństwo jednolitego rynku.
We must not give in to the siren calls for protection; we must not turn our backs on globalisation or put our single market at risk.
PolishUzyska pan wsparcie Parlamentu, jeśli zajmie się pan tym problemem i uważam, że jeśli chodzi o strategię UE 2020 nie możemy dać się zwieść słowom.
If you tackle this, you will have the support of this Parliament, and I believe that, as far as the 2020 strategy is concerned, we must not let ourselves be misled by words.
PolishBardzo łatwo jest dać się zwieść przekonaniu, że tu, w Europie, jesteśmy wolni od tego rodzaju naruszeń praw człowieka, które popełniane są w innych częściach świata.
It is very easy to be lulled into the belief that we in Europe are free of the sort of violations of human rights that are committed in other parts of the world.
PolishNie możemy dać się zwieść przekonaniu, że ludzie w innych stronach świata - czy to w Afryce, Azji czy Ameryce Łacińskiej - podchodzą do swoich praw z mniejszą pasją.
We must never fall into the trap of believing that people in other parts of the world - whether it is Africa, Asia or Latin America - should be any less passionate about their rights.