"dać o" Englisch Übersetzung

PL

"dać o" auf Englisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "dać o" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "dać o" auf Englisch

dać Verb
o Adverb
English
o Präposition
o Interjektion
English
o! Interjektion
English
lecieć Verb
dąć Verb

Beispielsätze für "dać o" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishJeśli mamy odgrywać rolę przewodnią, musimy dać o tym innym jasno do zrozumienia.
If we want to be a leading force, we should make it absolutely clear.
PolishW tej galaktyce jest sto miliardów gwiazd, żeby dać wam pojęcie o skali.
And there are a hundred billion stars in that galaxy, just to give you a sense of scale.
PolishMoim zdaniem prawom człowieka należy dać o wiele wyższy priorytet.
I think that human rights must be given a much higher priority.
PolishŻeby dać wam jakieś pojęcie o tym, jak to wygląda, Human Genome Project: 3 miliardy zasad.
And so just to give you a picture of what this looks like, the Human Genome Project: 3 gigabases, right.
PolishZnam ich przywódców, chcieli dać nam to o co prosiliśmy.
I know their senior leadership, they wanted to give it to us.
PolishPo dziesięciu tysiąciach zamówień na sushi maki, zdecydowaliśmy się dać klientom to, o co nas prosili.
And after about the ten thousandth request for a maki roll, we decided to give the people what they wanted.
PolishMówię: "Muszę dać wykład o opowieściach.
I said, "I have to talk to them about stories.
PolishW jaki sposób słuchanie wyłącznie głosu finansowanych przez UE organizacji pozarządowych może dać pojęcie o poglądach ogółu wyborców?
By seeking to listen only to those EU-funded NGOs, how can that be reflective of popular voter opinion?
PolishNajważniejsze, aby samym krajom rozwijającym się dać prawo decydowania o przejrzystym wydawaniu środków z funduszu klimatycznego.
The most important thing is that the developing countries themselves be given a say when it comes to spending the Climate Fund transparently.
PolishUważamy również za godne pożałowania, że prawica nie chce dać ubiegającym się o azyl prawa dostępu do rynku pracy w terminie sześciu miesięcy.
We also consider it regrettable that the right does not wish to give asylum seekers the right to enter the labour market within six months.
Polishdać o sobie znać

Lerne weitere Wörter

Polish
  • dać o

Bab.la bietet außerdem das Deutsch-Chinesisch Wörterbuch für mehr Übersetzungen.