"cofnąć" Englisch Übersetzung

PL

"cofnąć" auf Englisch

volume_up
cofnąć {perf.Vb.}

PL cofnąć
volume_up
{Verb}

1. Allgemein

cofnąć (auch: cofać)
volume_up
to go back on {Vb.} (promise, decision)
Jak możemy dać im narzędzie by mogli cofnąć się i zmierzyć się z opieką medyczną?
So, how can we take this and bring them a tool that they can go back and they can engage the medical system?
Wiemy, że nie możemy cofnąć się do sytuacji z przed kryzysu.
We know we can't go back to where we were before the crisis.
To da nam, jak się okazuje, całkiem dobrą wskazówkę, tyle że trzeba się dość daleko cofnąć w czasie.
That gives us, it turns out, quite a good clue, except you have to go back quite a long time.
cofnąć (auch: odwołać, odwoływać, cofać)
volume_up
to take back {Vb.} (words, statement)
cofnąć (auch: cofać)
volume_up
to run back {Vb.} (tape, film)
(Śmiech) Na szczęście błąd można "cofnąć".
(Laughter) But fortunately, our digital man has "undo."
To undo a restoration:
Być może decyzję o budowie Domu Historii Europejskiej podjęto wcześniej, ale wciąż można ją cofnąć.
Maybe it was decided earlier to build the House of European History, but it is still possible to undo that decision.

2. Rechtswesen

cofnąć (auch: uchylić, unieważnić)

Beispielsätze für "cofnąć" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishCzy można cofnąć pokrętło do ustawiania dawki, jeżeli kliknie się zbyt wiele razy?
Is it possible to turn the black dose knob back if I click too many times?
PolishNie ma odwrotu, nie można się cofnąć, nie można odwrócić historii.
There is no turning back, there are no steps backward, we cannot reverse history.
Polish. ~~~ Jak raz coś zaczniesz, to nie możesz się już cofnąć.
It's something like life, that once you get in it you can't get out.
PolishMyślę, że Rada ma rację, lecz nie da się już cofnąć biegu wydarzeń.
I think the Council got it right. I suggest that it is not time to bring this back.
PolishCóż, zakończywszy projekt, mieliśmy okazję cofnąć się i przemyśleć kilka spraw.
Well, having completed this, we have the opportunity to step back and reflect on some of the things.
PolishZ żalem stwierdzam, że Parlament najwyraźniej pragnie cofnąć zegar.
It is regrettable that Parliament seems to want to turn the clock back.
PolishJeśli usuniemy obiekty z XVIII wieku, możemy cofnąć się w czasie.
If we pull off the 18th century features we could drive it back in time.
PolishJeśli pora na analizy, możemy cofnąć się trochę i poprosić o inne rozmieszczenie.
And then if it's time for analysis, we can pull back a little bit and ask for a different distribution.
PolishPowinien cofnąć się i ostrożnie pomyśleć, jakiej służy sprawie.
He should pull back and think carefully about which cause he is serving.
PolishNie możemy cofnąć się o krok, nie możemy powrócić do codziennych zajęć.
There can be no backtracking and no return to business as usual.
PolishW ten sposób można cofnąć zmiany między innymi w następujących sytuacjach:.
PolishDokonanych zbrodni nie da się cofnąć, ale też nie wolno o nich nigdy zapomnieć - co ważniejsze zaś, o ich ofiarach.
Crimes cannot be undone, but they - and more importantly their victims - should never be forgotten.
PolishNa koniec chciałbym cofnąć się do historii z bajkami gdyż przemiana wymaga różnych scenariuszów działania.
I think I'd like to just return at the end to the idea of stories. ~~~ Because I think stories are vital here.
PolishMusimy cofnąć się o co najmniej 200 lat, do słynnego eksperymentu Galvaniego u schyłku XVIII wieku i jeszcze dalej.
It dates back at least 200 years, to Galvani's famous experiments in the late 18th century and beyond.
PolishChciałbym cofnąć Was tutaj do roku około 1960.
But I would like to bring you back to about here at 1960.
PolishI zastanawiam się, jaki byłby wasz wybór, ponieważ pytałem już przyjaciół i gdy padło to pytanie, wszyscy chcieli cofnąć się w czasie.
And you can go backwards, you can go forwards; you cannot stay where you are.
PolishMówił o moralności, a moralność klasy ekonomicznej można streścić tak: chcemy was bombardowaniem cofnąć do epoki kamienia.
He was talking about morality. Economy class morality is, we want to bomb you back to the Stone Age.
PolishJesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
We are forced to cancel our order due to...
PolishPrzyłapany musi cofnąć się do punktu wyjścia.
Anyone who is caught has to return to the start.
PolishMuszę jednak cofnąć się nieco w czasie.