PL cofać
volume_up
[cofam|cofałbym] {imperfektives Verb}

1. Allgemein

Obecny kryzys finansowy i gospodarczy powoduje, że należy pójść się do przodu, a nie cofać się.
The current financial and economic crisis is a reason to move forward and not to retreat.
Pani przykład pokazuje nam jeszcze raz bardzo wyraźnie, że demokracja nigdy nie może się cofać w obliczu terroryzmu.
Mrs Betancourt, your example shows us very clearly, yet again, that democracies must never retreat in the face of terrorism.
Ten lodowiec cofał się nawet zimą, bo jest osłabiony.
It was retreating through the winter because it's an unhealthy glacier.
Niesamowita ilość lodu została uwolniona z tych dolin, podczas gdy lodowiec osiadał i cofał się w głąb doliny.
A tremendous amount of ice has been let out of these valleys as it's retreated and deflated, gone back up valley.
cofać (auch: cofnąć)
volume_up
to go back on {Vb.} (promise, decision)
Chciałabym jeszcze raz zacytować jej słowa wypowiedziane w czasie żałoby: "Nie chcemy cofać się do czasów strachu i terroru.
Again I will quote her words in her sadness: 'We do not want to go back into the dark days again of fear and terror.
Cofasz się o kilka faz i zaczynasz od nowa.
So you have to go back a few phases and start again.
cofać
Plony więdną lub są zabierane przez powódź, wioski są niszczone przez cyklony, rozwój całych regionów bywa w ciągu jednej nocy cofany o lata.
Crops wither or are washed away by flooding, villages are destroyed by cyclones, the development of whole regions is set back years in a single night.
cofać (auch: odwołać, odwoływać, cofnąć)
volume_up
to take back {Vb.} (words, statement)
cofać (auch: cofnąć)
volume_up
to run back {Vb.} (tape, film)

2. Rechtswesen

Jest to cofanie prawa wstecz, godzi to w zasadę pewności prawa.
It means rescinding laws retrospectively, which undermines the principle of legal certainty.

3. IT

cofać

Synonyme (Polnisch) für "cofać":

cofać

Beispielsätze für "cofać" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishNie możemy się cofać, ponieważ jeśli chodzi o WTO nasza pozycja jest dobra.
We must not go backwards, because we are in a good position when it comes to the WTO.
PolishZ biegiem czasu ewoluuje, postępuje, a także - niestety - potrafi się cofać.
It evolves, progresses and, unfortunately, also regresses over time.
PolishNie powinniśmy cofać się przed tą kwestią tylko dlatego, że prześladowania dotyczą chrześcijan...
We should not shy away from it just because it is Christians who are persecuted ...
PolishCzy mamy cofać się przed dzieleniem się naszymi refleksjami w tych kwestiach?
Should we shy away from offering our thoughts on these issues?
PolishMożna cofać pokrętłem do ustawiania dawki dopóki na wyświetlaczu ciekłokrystalicznym nie pojawi się prawidłowa liczba.
You can turn the black dose knob backwards until the correct number appears in the LCD.
Polishnie kłaść się; jeśli nie zachowa się pozycji wyprostowanej (stojącej lub siedzącej), część leku może cofać się do przełyku
do not lie down; if you do not stay upright (standing or sitting), some of the medicine could leak back into your oesophagus
PolishWyobraźmy sobie jedną taką ciężarówkę, gdy ma skręcić na drodze w małej wiosce, jej kierowca źle ocenia zakręt i próbuje cofać!
Just imagine one of those 25-tonners coming round a bend in a small village, misjudging the bend and then trying to reverse!
PolishNie chcemy wchodzić w spór z Kanadą, natomiast musimy obstawać przy tym, iż nie będziemy cofać się przed konfrontacją z niewygodną prawdą.
We do not want a dispute with Canada but we have to insist that we will not shrink from facing inconvenient truths.
Polishcofać się pamięcią do
Polishnie cofać się przed niczym
Polishcofać się pamięcią
PolishJeśli spojrzymy na rutynowe żądania UE w ostatnich kilku latach, a także na to, co przygotowano na kilka lat nadchodzących, stwierdzimy, że UE zaczęła się de facto cofać.
The EU, too, has also de facto taken a step back if we look at the EU's routine demands over the last few years and also at what is now on the table for the next few years.