"codzienny" Englisch Übersetzung

PL

"codzienny" auf Englisch

PL codzienny
volume_up
{Adjektiv Maskulin}

codzienny (auch: powszedni, banalny, zwykły)
Problem stanowi raczej codzienny wizerunek Unii Europejskiej, kształtowany głównie przez Komisję.
It is rather the European Union's everyday image, primarily shaped by the Commission, that is presenting us with problems.
To nie jest codzienna sytuacja ani codzienna sprawa.
This is not an everyday situation, an everyday affair.
To są problemy dnia codziennego, które także będziemy musieli rozwikłać w przyszłości.
These are everyday matters that we will also have to solve in the future.
codzienny (auch: dzienny, codzienna)
volume_up
daily {Adj.}
Uzasadnieniem tego rodzaju prognoz jest zmienność na codziennych rynkach.
The justification for this type of prognosis is volatility in daily markets.
Galileo przyniesie więc namacalne korzyści w codziennym życiu naszych obywateli.
Galileo will therefore bring tangible results to the daily lives of our citizens.
Na początku leczenia, zaleca się codzienne wydawanie buprenorfiny.
During the initiation of treatment, daily dispensing of buprenorphine is recommended.
codzienny (auch: zwykły)
Jesteśmy blisko naszych obywateli, uczestniczymy w ich codziennych problemach.
We stand next to our fellow citizens; we are involved in their day-to-day problems.
W związku z tym od 1 listopada Komisja będzie wykonywała swoje codzienne obowiązki.
Therefore, the Commission will just handle day-to-day business from November 1.
Wiem aż nadto dobrze, że na codzienną pracę tutaj składają się głównie praktyczne detale.
I know full well that the day-to-day work here is mainly about practical details.
codzienny
codzienny (auch: powszedni, pospolity)
Codzienny widok umierających ludzi, widok mojej płaczącej matki, to tak jak bym został wychowany w przemocy.
Seeing people die every day, my mother crying, it's like I was raised in a violence.
Akty te określają procedury i ułatwiają rozwiązywanie codziennych problemów obywateli.
They determine procedures and tackle people's every-day problems.
Przyroda nie jest jednak w stanie uwzględnić codziennych potrzeb polityki.
Nature, however, can take no account of every-day political necessities.
codzienny
codzienny (auch: swobodny, zwykły, pobieżny, niedbały)
volume_up
casual {Adj.}
Miasta sprzyjają poznawaniu ludzi w codziennych sytuacjach.
I think cities facilitate more of the kind of networking, the kind of casual interaction than you might have on a daily basis.
codzienny (auch: powszedni, zwyczajny, roboczy)

Synonyme (Polnisch) für "codzienny":

codzienny

Beispielsätze für "codzienny" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishJest to typowy przykład euro-żargonu, który niezależnie od celowości użycia wkrada się w język codzienny.
It is a typical example of Euro-jargon which, whether intentionally or not, is creeping into use.
PolishAle projektanci w świetny sposób potrafią przekształcić "rewolucje" naukowe i technologiczne na codzienny użytek.
But designers are great at taking big revolutions that happen and transforming them so that we can use them.
PolishCodzienny kontakt z sąsiadami, rozmowa przy kasie w supermarkecie czy wizyty w urzędach stanowią bez znajomości języka niemieckiego duże wyzwanie.
contact with neighbours, chatting at the super-market counter during weekly shopping and official errands then represent a considerable challenge.