PL związek
volume_up
{Maskulin}

1. Allgemein

związek (auch: stosunek)
Można powiedzieć, że związek nauki i projektowania trwa od wieków.
Man kann sagen, dass die Beziehung zwischen Wissenschaft und Design Jahrhunderte zurückgeht.
Ich związek jest miłością, która karmi Ziemię.
Ihre Beziehung ist eine Liebesgeschichte, die die Erde vorantreibt.
Dlaczego należy się troszczyć o związek między tekstem reklamy a słowami kluczowymi?
Warum sollten Sie sich über die Beziehung zwischen Anzeigentext und Keywords Gedanken machen?
związek
volume_up
Bindung {f} (Partnerschaft)
Jest przywiązanie, zależne od oksytocyny i opiatów, które stwierdza "to związek na dłużej".
Dann gibt es Bindung, das ist Oxytocin, und Opiate, die sagen: "Das ist eine langfristige Bindung."
Związek znajdujący się w plastiku poliwęglanowym, z którego robi są butelki dla dzieci.
Es ist eine Bindung, die in polycarbonathaltigem Plastik zu finden ist, aus dem Babyflaschen gemacht sind.
Dla nich jak i dla nas zabawa to podstawa budowania związków i rozwijania tolerancji.
Für uns und sie ist Spiel grundlegend für die Bindung von Beziehungen und die Pflege der Toleranz.
związek
volume_up
Gemeinschaft {f} (Verbindung)
Podpisanie umowy o współpracy handlowej i gospodarczej pomiędzy Wspólnotą a Związkiem Radzieckim w Brukseli w Belgii.
In Brüssel wird ein Abkommen über den Handel und die handelspolitische und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Gemeinschaft und der Sowjetunion unterzeichnet.
Pozostałe żale dotyczą tych oto rzeczy: pieniądze, sprawy rodzinne niedotyczące związków miłosnych czy wychowania dzieci, zdrowie, przyjaźnie, duchowość i wspólnota.
Das übrige Bedauern betreffen die folgenden Dinge: Finanzen, andere Familienthemen ausser Partnerschaft und Elternschaft, Gesundheit, Freunde, Spiritualität und Gemeinschaft.
związek (auch: sojusz)
den Bund fürs Leben schließen
den Bund der Ehe eingehen
związek (auch: zrost, fuzja)
związek (auch: fuzja)

2. "powiązanie"

związek
Jednakże, przypadkowy związek ze stosowaniem somatropiny jest mało prowdopodobny.
Ein kausaler Zusammenhang mit der Therapie ist unwahrscheinlich.
Postulowano związek przyczynowy, ale nie wyjaśniono mechanizmu działania.
Ein kausaler Zusammenhang wird vermutet, der Wirkmechanismus ist allerdings nicht geklärt.
Spójrzmy najpierw na związek z promieniowaniem UV przy powierzchni Ziemi.
Schauen wir zuerst auf den Zusammenhang zwischen ultravioletter Strahlung und Erdoberfläche.

3. "z czymś"

związek
volume_up
Bezug {m} (Zusammenhang: zu etw)
Nie wiadomo, czy wyniki te mają związek z hepatotoksycznością.
Ob diese Ergebnisse Konsequenzen in Bezug auf eine Beeinträchtigung der Leberfunktion haben, ist unklar.
Od razu widać związek pomiędzy wydajnością i popularnością, można również, stopniując zawartości wykonać jakby linię "wartych zachodu".
Und die Blasen entsprechen der Beliebtheit in Bezug auf die Anzahl an Suchergebnissen in Google.
W związku z tym do obu produktów odnoszą się te same wnioski dotyczące skuteczności i bezpieczeństwa.
Folglich gelten für beide Arzneimittel dieselben Schlussfolgerungen in Bezug auf Wirksamkeit und Sicherheit.

4. "kochających się ludzi"

związek
Każdy z nich jest z kimś w związku i każdy z nich ma szeroki krąg przyjaciół.
Jeder von ihnen ist in einer Liebesbeziehung und jeder hat einen reichhaltigen Vorrat an Freunden.

5. Chemie

związek
To trywialny związek pomiędzy prawdopodobieństwem i genetyką.
Das ist eine eher triviale Verbindung zwischen Wahrscheinlichkeit und Genetik.
Nasz związek z rzeczywistością jest niczym innym jak postrzeganiem.
Unsere Verbindung zur Wirklichkeit ist niemals nur die Wahrnehmung.
Związek czasowy zidentyfikowany pomiędzy 4 przypadkami zespołu nagłej śmierci (SUD) oraz
Die zeitliche Verbindung zwischen 4 plötzlichen unerwarteten Todesfällen (Sudden Unexpected

6. "klub, stowarzyszenie"

Verband der Legehennenzüchter

7. Politik

związek (auch: koalicja)

Beispielsätze für "związek" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishFeministki nienawidziły nas, a ten związek od początku nie miał przyszłości.
Und die Feministen haben uns gehasst und das Ganze war durch und durch erbärmlich.
PolishW tych badaniach zaobserwowano wyraźny związek pomiędzy dawką a odpowiedzią.
In diesen Studien konnte eine eindeutige Dosis-Wirkungsbeziehung beobachtet werden.
PolishKu mojemu zdziwieniu, ponad połowa z nich miała jakiś związek z projektowaniem.
Und überraschenderweise haben mehr als die Hälfte tatsächlich etwas mit Design zu tun.
PolishPierwszy, a właściwie również drugi z nich, ma związek z przesunięciem władzy.
Und die ersten, die ersten zwei davon, betreffen einen Übergang von Macht.
PolishZwiązek ten nie podlega dalszemu metabolizmowi i jest wydalany z moczem.
Dieses wird nicht weiter verstoffwechselt und wird durch den Urin ausgeschieden.
PolishFondaparynuks jest wydalany w 64 do 77 % przez nerki jako niezmieniony związek.
Fondaparinux wird unverändert über die Nieren (64-77 %) ausgeschieden.
PolishTo pochodzi z ich zestawu przepisów - Międzynarodowy Związek Astronomiczny.
Hier ist etwas aus ihrem Regelwerk, die International Astronomical Union.
Polishzwiązek publicznych rozgłośni radiowych i stacji telewizyjnych Niemiec
Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten Deutschlands
PolishPodawanie preparatu Mimpara nie wpływa na związek między iPTH a biPTH.
Die Behandlung mit Mimpara verändert das Verhältnis von iPTH zu biPTH nicht.
PolishPodawanie preparatu Parareg nie wpływa na związek między iPTH a biPTH.
Die Behandlung mit Parareg verändert das Verhältnis von iPTH zu biPTH nicht.
PolishJeden z nich to układ nagrody, który zasila związek chemiczny - dopamina.
Eins ist das Belohnungssystem, das von dem Stoff Dopamin gefüttert wird.
PolishJest to ważny związek w procesie eliminacji rozuwastatyny w wątrobie.
Dieser Transporter ist bei der Ausscheidung von Rosuvastatin über die Leber wichtig.
PolishZwiązek macierzysty (frakcja dominująca) jest wydalany przez płuca.
Die Muttersubstanz (die dominante Fraktion) wird über die Lunge ausgeschieden.
PolishTen związek wcale nie jest podyktowany głównie większą przestępczością.
Dieses Verhältnis entsteht nicht vorrangig durch höhere Verbrechensraten.
PolishOto ten związek, na dole po prawej. ~~~ Krewny kumaryny, z dodatkowym pięciobokiem.
Die berechneten Schwingungen, das violette Spektrum sind die neuen die weißen sind die alten.
PolishMa to związek ze zbyt dużą produkcją serotoniny podczas rozwoju.
Und es hat mit einem Überschuss an Serotonin während der Entwicklungsphase zu tun.
PolishZwiązek między stężeniem leku a jego działaniem Fosaprepitant jest prolekiem aprepitantu.
Konzentrations-Wirkungsbeziehung Fosaprepitant ist eine Vorstufe (Prodrug) von Aprepitant.
PolishAle on nie wie czy to infekcja, czy ma to związek z niedożywieniem.
Aber er weiß nicht, ob es eine Infektion ist, oder ob es mit Mangelernährung zu tun hat.
PolishJak radzić sobie z działaniami niepożądanymi mającymi związek z dietą
Wie können Sie ernährungsbedingte Begleiterscheinungen kontrollieren?
Polishswędząca czerwona wysypka skórna – atopowy oznacza, że choroba ma związek z reakcjami ol
Protopy wird zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis (Ekzem, ein tl