PL

wojny {Feminin Plural}

volume_up
Dla nas, młodych, był to pierwszy raz kiedy usłyszeliśmy język wojny i broni.
Kriege, Folter – mein Gott, es war wirklich unglaublich.
Tortury, wojny, mój Boże, nie uwierzą Państwo.
Kriege, Folter – mein Gott, es war wirklich unglaublich.
Zabiła więcej ludzi niż wszystkie wojny w historii.
Es tötete mehr Menschen als alle Kriege in der Geschichte.

Beispielsätze für "wojny" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich.

PolishLata pięćdziesiąte upływają pod znakiem zimnej wojny pomiędzy Wschodem a Zachodem.
Die 50er Jahre standen unter dem Zeichen des kalten Krieges zwischen Ost und West.
PolishNastępnie, dwa lata później zdawałem relację z innej wojny - wojny w Iraku.
Dann, zwei Jahre später, berichtete ich über einen anderen Krieg - den Irakkrieg.
PolishBo w czasach wojny brytyjski karabin.303 był dostępny dosłownie wszędzie.
Weil Krieg herrschte waren großkalibrige Gewehre über das ganze Land verteilt.
PolishSprawdziłem więc, ile w tym samym roku wydano na prowadzenie wojny w Iraku.
Also schaute ich nach, was die Wirtschaft im selben Jahr für den Irakkrieg bezahlte.
PolishŚrednio UE powiększała się o rocznie o jedno państwo od końca zimnej wojny.
Im Schnitt ist die EU um ein Land pro Jahr gewachsen seit dem Ende des Kalten Krieges.
PolishUrodziłem się w bardzo trudnym czasie, kiedy mój kraj był w stanie wojny.
Also ich wurde zur schwierigsten Zeit geboren- als mein Land im Krieg war.
PolishNa przykład w Iraku, jak wiecie strefie wojny, są przydrożne bomby.
Zum Beispiel im Irak, Sie wissen schon, im Kriegsgebiet gibt es Straßenbomben.
PolishBył przekonany, że stworzył coś, co zredukuje liczbę ofiar podczas wojny.
Er dachte, er hätte etwas entworfen, das die Zahl der Opfer in Kriegen verringern würde.
PolishW ostatnich 10 latach, pięć milionów ludzi zginęło z powodu wojny na wschodzie.
In den letzten 10 Jahren starben 5 Millionen Menschen wegen eines Krieges im Osten des Landes.
PolishPowinno to zmusić nas do zadania sobie pytań, nie tylko "Dlaczego istnieją wojny?
Es sollte uns zwingen nicht nur zu fragen "Warum gibt es Krieg?"
PolishVannevar Bush był głównym doradcą naukowym rządu USA podczas wojny.
Vannevar Bush war im Krieg wissenschaftlicher Chefberater der US-Regierung.
PolishŻółty słupek pokazuje liczbę ofiar w ciągu wojny w stosunku rocznym od 1950 aż do dzisiaj.
Die gelben Balken zeigen die Anzahl von Toten pro Krieg und pro Jahr von 1950 bis heute.
PolishProgramy obrony cywilnej nie miały nic wspólnego z rzeczywistością totalnej wojny nuklearnej.
Die Zivilschutzprogramme waren abgekoppelt von der Realität eines totalen Atomkriegs.
PolishUnikanie przemocy staje się bardziej lukratywne niż wypowiadanie wojny.
Von Gewalt fern zu bleiben lohnt sich mehr als einen Krieg zu beginnen.
PolishTo jeden z najniezwyklejszych rekordów w historii współczesnej wojny.
Das ist einer der außergewöhnlichsten Rekorde in der Geschichte moderner Kriegsführung.
PolishWidzimy, jak się pojawia i dochodzi do stabilnego stanu opisującego znane nam wojny.
Und wir sehen wie es zu dem stabilen Zustand wächst wie die Kriege in der ganzen Welt aussehen.
PolishCzemu to miałaby być podstawowa cecha wojny takiej jak w Iraku?
Wieso sollte ein Konflikt wie Irak dies als fundamentale Charakteristik haben?
PolishUjąłbym to w następujące równanie: brak 11 września, brak wojny.
Ich möchte die folgende Gleichung aufstellen: kein 11. September, kein Krieg.
PolishWiecie, że podczas wojny wojska cały czas się przemieszczają.
Wie Sie wissen gibt es im Krieg Soldaten, Armeen, die hin und her verlegt werden.
PolishHistoryczne korzenie Unii Europejskiej sięgają II wojny światowej.
Die Anfänge der Europäischen Union gehen auf die Lehren des Zweiten Weltkriegs zurück.