"uzyskać" Deutsch Übersetzung

PL

"uzyskać" auf Deutsch

volume_up
uzyskać {perf.Vb.}

PL uzyskać
volume_up
{perfektives Verb}

1. Sport

uzyskać
volume_up
erzielen {tr.V.} (Jahresbestzeit)
Aby uzyskać najlepsze rezultaty, przestrzegaj poniższych wskazówek:.
Beachten Sie diese Richtlinien, um optimale Ergebnisse zu erzielen:
To pomoże uzyskać najlepsze wyniki leczenia i zmniejszyć ryzyko działań niepożądanych.
Dies hilft Ihnen, die beste Wirkung zu erzielen und das Risiko von Nebenwirkungen zu verringern.
Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować Agopton ostrożnie.
Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Agopton jedoch vorschriftsgemäß eingenommen werden.

2. Allgemein

Pilot sportowy może uzyskać licencję już po 20 godzinach lotów.
Ein Sportpilot kann mit nur 20 Flugstunden sein Zertifikat erlangen.
Nie mogą nawet uzyskać tytułu licencjata.
Sie können keinen Bachelor erlangen.
Oznacza to, że nie można było uzyskać pełnych informacji o preparacie BTVPUR AlSap 8.
Dies bedeutet, dass es bisher nicht möglich war, umfassende Informationen über BTVPUR AlSap 8 zu erlangen.
Dla większości szczepów można uzyskać jedną, do dwóch dawek z jednego jajka.
Für die meisten Stränge konnte man ein bis zwei Dosen Impfstoff pro Ei bekommen.
PM: Jak więc uzyskać tę równowagę na świecie, której szukamy?
PM: Also, wie bekommen wir das Gleichgewicht nach dem wir suchen in der Welt?
Możemy, na przykład, znaleźć szafkę Miko i uzyskać o niej więcej informacji.
Wir können zum Beispiel Mikos Schließfach suchen und einige Informationen über sie bekommen.
Najlepsze wyniki leczenia można uzyskać, zażywając Agopton rano, przed śniadaniem.
Sie erreichen die beste Wirkung, wenn Sie Agopton gleich als erstes morgens einnehmen.
Ponieważ por aktywowany światłem jest zakodowany w DNA, możemy uzyskać nadzwyczajną precyzję.
Da die lichtgesteuerte Pore in der DNA kodiert ist, können wir unglaubliche Präzision erreichen.
Takie pozytywne przestawienie mentalne da się uzyskać, jeśli realia ekonomiczne to budowanie dobrej koniunktury.
Erst dann kann man positive politische Ergebnisse erreichen.

Beispielsätze für "uzyskać" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishAby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Przypinanie programu do paska zadań.
Weitere Informationen finden Sie unter Anheften eines Programms an die Taskleiste.
PolishW celu uzyskania optymalnych obrazów należy uzyskać co najmniej 500 000 zliczeń.
Für optimale Darstellungen sollten mindestens 500000 Counts akquiriert werden.
PolishAby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Porównanie systemów plików NTFS i FAT.
Weitere Informationen finden Sie unter Vergleichen der Dateisysteme NTFS und FAT.
PolishAby uzyskać więcej informacji, zobacz Naprawianie lub aktualizowanie sterownika.
Weitere Informationen finden Sie unter Reparieren oder Aktualisieren eines Treibers.
PolishAby uzyskać instrukcje, zobacz temat Przywracanie poprzedniej wersji sterownika.
Anweisungen finden Sie unter Wiederherstellen der vorherigen Version eines Treibers.
PolishAby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie połączenia DSL lub kablowego.
Weitere Informationen finden Sie unter Einrichten einer DSL- oder Kabelverbindung.
PolishAby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Co to są partycje i dyski logiczne?
Weitere Informationen finden Sie unter Was sind Partitionen und logische Laufwerke?
PolishDostęp do Google Maila za pomocą telefonu BlackBerry możesz uzyskać na dwa sposoby:.
Auf einem BlackBerry gibt es zwei Möglichkeiten, um auf Google Mail zuzugreifen:
PolishAby uzyskać więcej informacji o pasku zadań, zobacz temat Pasek zadań (omówienie).
Weitere Informationen zur Taskleiste finden Sie unter Taskleiste (Übersicht).
PolishTwórz panoramy lub spróbuj uzyskać idealne obrazy, korzystając z Kolażu fotografii.
Erstellen Sie Panaromabilder, oder perfektionieren Sie Ihre Bilder mit Fotofusion.
PolishAby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Korzystanie z komputera bez monitora.
Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden des Computers ohne Monitor.
PolishAby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z instrukcją dołączoną do urządzenia.
Weitere Informationen finden Sie in den Anweisungen, die dem Gerät beilagen.
PolishAby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Certyfikaty: często zadawane pytania
Weitere Informationen finden Sie unter Zertifikate: Häufig gestellte Fragen
PolishAby uzyskać listę zgodnych urządzeń, odwiedź Centrum zgodności systemu Windows 7.
Eine Liste kompatibler Geräte finden Sie im Windows 7-Kompatibilitätscenter.
PolishJedno i drugie możesz uzyskać od niemal każdego usługodawcy internetowego.
Beides erhalten Sie von fast jedem Internetdienstanbieter, oft auch ISP genannt.
PolishAby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Dodawanie i usuwanie drukarek.
Weitere Informationen finden Sie unter Hinzufügen oder Entfernen eines Druckers.
PolishAby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję InPrivate: często zadawane pytania.
Weitere Informationen finden Sie unter InPrivate: Häufig gestellte Fragen.
PolishAby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Skróty: często zadawane pytania.
Weitere Informationen finden Sie unter Verknüpfungen: Häufig gestellte Fragen.
PolishDostęp do witryny producenta posiadanej drukarki można uzyskać z folderu Drukarki.
Die Website des Herstellers des jeweiligen Druckers ist im Ordner Drucker enthalten.
PolishAby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Plany zasilania: często zadawane pytania.
Weitere Informationen finden Sie unter Energiesparpläne: Häufig gestellte Fragen.