"poszukiwać" Deutsch Übersetzung

PL

"poszukiwać" auf Deutsch

volume_up
poszukiwać {imperf. Vb.}

PL poszukiwać
volume_up
[poszukuję|poszukiwałbym] {imperfektives Verb}

1. Allgemein

poszukiwać (auch: polować, szukać, poszukać)
Pomysł jest taki, aby poszukiwać dowodów zderzeń cząstek ciemnej materii z jednym z ich detektorów.
Und die Idee ist, dass sie nach einem Anzeichen suchen, dunkler Materieteilchen, die einen ihrer Detektoren treffen.
Aby wyświetlić poszczególne pliki, należy użyć opcji Przeglądaj w poszukiwaniu plików.
Verwenden Sie die Option Nach Dateien suchen, um einzelne Dateien anzuzeigen.
Urząd może zgodzić się na wypłacanie zasiłku przez kolejne 3 miesiące, kiedy będziesz poszukiwać pracy za granicą.
Möglicherweise wird Ihnen die Zahlung der Leistungen für weitere drei Monate bewilligt, in denen Sie im Ausland nach Arbeit suchen können.

2. "kogoś"

poszukiwać (auch: ścigać)
volume_up
fahnden [fahndend|gefahndet] {intr.V.} (nach jdm)

3. "kogoś/czegoś"

poszukiwać
volume_up
suchen nach {Vb.} (jdm/etw)
Skanowanie w poszukiwaniu programów szpiegujących i innego potencjalnie niechcianego oprogramowania
Suchen nach Spyware und anderer möglicherweise unerwünschter Software
Programy antywirusowe skanują komputer w poszukiwaniu wirusów próbujących dostać się do poczty e‑mail, systemu operacyjnego czy plików.
Antivirenprogramme suchen nach Viren, die E-Mails, das Betriebssystem oder Dateien befallen.
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Skanowanie w poszukiwaniu programów szpiegujących i innego potencjalnie niechcianego oprogramowania.
Weitere Informationen finden Sie unter Suchen nach Spyware und anderer unerwünschter Software.
poszukiwać
volume_up
forschen nach {Vb.} (jdm/etw)

Beispielsätze für "poszukiwać" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishWięc na chwilę zostawiłem ten temat i zacząłem poszukiwać czegoś innego.
Also begann ich damit und untersuchte noch viel mehr Dinge.
PolishOrganizm może jednocześnie poszukiwać dobrych okazji i w tym samym czasie chronić się przed niebezpieczeństwem.
Selbstverständlich wissen wir intuitiv, dass Glück nicht einfach das Fehlen von Elend ist.
PolishW przypadku braku reakcji na leczenie produktem leczniczym MIRCERA należy poszukiwać przyczyn tego zjawiska.
Bei fehlendem Ansprechen auf die MIRCERA Therapie sollte sofort eine Suche nach den Ursachen erfolgen.
PolishW tym celu musisz poszukiwać dwóch ważnych informacji:.
Dabei sind die folgenden zwei Elemente von Bedeutung:
PolishI używamy rozmaitych technologii -- PET, tomografii komputerowej i diagnostyki molekularnej -- by poszukiwać rzeczy na różnych poziomach.
Und wir überlagern mehrere Technologien – PET-Scans, CT-Scans und molekulare Diagnostik – um Dinge auf verschiedenen Ebenen herauszufinden.
PolishBył też tam Gary Kildall, który poszedł latać swoim samolotem gdy IBM zaczęło poszukiwać systemu operacyjnego dla IBM PC, ponieważ go nie było, ludzie z IBM poszli do Billa Gatesa.
Da gab es diesen Gary Kildal der mit seinem Flugzeug unterwegs war, als IBM nach einem Betriebssystem für seinen PC suchte.
PolishNależy poszukiwać oficjalnych wytycznych na temat stosowania tego leku oraz danych na temat oporności, podobnie jak w przypadku innych antybiotyków zalecanych do stosowania z tego wskazania.
Offizielle Leitlinien in Bezug auf seine Anwendung und auf Daten über Resistenzen sollten zu Rate gezogen werden wie für die anderen empfohlenen Antibiotika für diese Indikation.