"pasek" Deutsch Übersetzung

PL

"pasek" auf Deutsch

PL pasek
volume_up
{Maskulin}

1. Kleidung & Mode

pasek
Należy również unikać podawania leku w miejsca, które mogą być podrażnione przez pasek lub ubranie.
Vermeiden Sie auch Bereiche, die durch Ihren Gürtel oder Ihren Kleiderbund gereizt werden könnten.
Wstrzyknięcia należy dokonywać w miejscach, które nie będą narażone na uciskanie, tzn. z dala od miejsca przylegania paska i z dala od żeber.
Die Injektionen sollen an Stellen gegeben werden, die keinem Druck ausgesetzt sind, z.B. nicht in der Nähe des Hosenbundes oder des Gürtels oder in Rippennähe.
Wstrzyknięcia należy dokonywać w miejscach, które nie będą narażone na uciskanie, tzn. z dala od miejsca przylegania paska i z dala od żeber.
Die Injektionen sollten an Stellen gegeben werden, die keinem Druck ausgesetzt sind, z.B. nicht in der Nähe des Hosenbundes oder des Gürtels oder in Rippennähe.

2. Allgemein

pasek
volume_up
Gängelband {n} [altmd.]
pasek
Należy również unikać podawania leku w miejsca, które mogą być podrażnione przez pasek lub ubranie.
Vermeiden Sie auch Bereiche, die durch Ihren Gürtel oder Ihren Kleiderbund gereizt werden könnten.
Wstrzyknięcia należy dokonywać w miejscach, które nie będą narażone na uciskanie, tzn. z dala od miejsca przylegania paska i z dala od żeber.
Die Injektionen sollen an Stellen gegeben werden, die keinem Druck ausgesetzt sind, z.B. nicht in der Nähe des Hosenbundes oder des Gürtels oder in Rippennähe.
Wstrzyknięcia należy dokonywać w miejscach, które nie będą narażone na uciskanie, tzn. z dala od miejsca przylegania paska i z dala od żeber.
Die Injektionen sollten an Stellen gegeben werden, die keinem Druck ausgesetzt sind, z.B. nicht in der Nähe des Hosenbundes oder des Gürtels oder in Rippennähe.
pasek

3. "pedału rowera"

pasek (auch: nosek)
volume_up
Pedalhaken {m} (Fahrrad)
pasek (auch: nosek)
volume_up
Pedalriemchen {n} (Fahrrad)
pasek (auch: nosek)
volume_up
Pedalriemen {m} (Fahrrad)
pasek (auch: nosek)
volume_up
Riemchen {n} (Fahrrad)
pasek (auch: nosek)
volume_up
Riemen {m} (Fahrrad)

4. "przy butach wokół kostki"

5. "wypłaty", Umgangssprache

Synonyme (Polnisch) für "pasek":

pasek

Beispielsätze für "pasek" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishJeśli jest widoczny przycisk Wyłącz, pasek narzędzi Toolbar jest już włączony.
Wird die Schaltfläche Deaktivieren angezeigt, ist die Toolbar bereits aktiviert.
PolishAby uzyskać więcej informacji o pasku zadań, zobacz temat Pasek zadań (omówienie).
Weitere Informationen zur Taskleiste finden Sie unter Taskleiste (Übersicht).
PolishPasek narzędzi Łącza w programie Internet Explorer można wyświetlić lub ukryć.
Sie können die Linkssymbolleiste von Internet Explorer ein- oder ausblenden.
PolishJest tutaj pasek postępu, który przewinie się poprzez ekran kiedy on będzie to robił.
Es gibt einen Fortschrittsbalken, der über den Schirm scrollt, während er das tut.
PolishAby uzyskać informacje dotyczące paska języka, zobacz temat Pasek języka (omówienie).
Weitere Informationen zur Sprachenleiste finden Sie unter Sprachenleiste (Übersicht).
PolishW wyświetlonym oknie Dostosuj pasek narzędzi można wykonywać następujące czynności:.
Im Fenster "Symbolleiste anpassen" stehen Ihnen folgende Möglichkeiten zur Verfügung:.
PolishWzięliśmy pasek komiksu o nauce XKDC i powiedzieliśmy, "Cofnijcie się!
Wir haben uns etwas bei dem Online-Comic XKDC abgeschaut und gesagt: „Vorsicht!
PolishRęcznie zainstaluj pasek narzędzi Toolbar Wykonaj następujące czynności:.
Google Toolbar manuell installieren Bitte führen Sie folgende Schritte aus:.
PolishW takim przypadku pasek zadań jest widoczny tylko wtedy, gdy zostanie wskazany myszą.
In diesem Fall wird die Taskleiste nur angezeigt, wenn Sie darauf zeigen.
PolishOto przykład: domyślnie pasek boczny jest zakrywany przez inne otwarte okna.
Wenn andere Fenster geöffnet sind, wird die Sidebar zum Beispiel standardmäßig verdeckt.
PolishJeśli znacznik wyboru nie jest wyświetlany, kliknij polecenie Zablokuj pasek zadań.
Wenn kein Häkchen angezeigt wird, klicken Sie auf Taskleiste fixieren.
PolishW trakcie wpisywania w polu wyszukiwania pasek narzędzi Toolbar oferuje pomocne propozycje.
Die Toolbar macht während Ihrer Texteingabe im Suchfeld hilfreiche Vorschläge.
PolishPrzesuń mysz tak, aby wyświetlić pasek menu programu Windows Media Center.
Bewegen Sie die Maus, um die Windows Media Center-Menüleiste anzuzeigen.
PolishPrzeciągnij ikonę strony sieci Web z paska adresu na pasek ulubionych.
Ziehen Sie das Webseitensymbol von der Adressleiste auf die Favoritenleiste.
PolishPrzeciągnij na pasek narzędzi skróty, które chcesz na nim umieścić.
Ziehen Sie die Verknüpfungen auf die Symbolleiste, die Sie dort anzeigen möchten.
PolishPasek narzędzi Toolbar dla przeglądarki Internet ExplorerKrok 1: Włącz dodatki.
Google Toolbar für Internet ExplorerSchritt 1: Add-Ons aktivieren.
PolishNa karcie Narzędzia zaznacz (lub usuń zaznaczenie) pola wyboru ,,Pasek ,,Znajdź".
Aktivieren oder deaktivieren Sie auf der Registerkarte Tools das Kontrollkästchen "Wortsuche".
PolishW ten sposób w przypadku maksymalizacji dowolnego okna pasek boczny pozostanie widoczny.
Nun bleibt die Sidebar auch nach dem Maximieren eines Fensters sichtbar.
PolishUżytkownik woli jednak, by podczas pracy pasek boczny był wyświetlany zawsze na wierzchu.
Sie können die Sidebar aber auch im Vordergrund angezeigt lassen, während Sie arbeiten.
PolishJeśli jest widoczny przycisk Włącz, kliknij go, aby włączyć pasek narzędzi Toolbar.
Wird die Schaltfläche Aktivieren angezeigt, klicken Sie darauf, um die Toolbar zu aktivieren.