"ostatnia" Deutsch Übersetzung

PL

"ostatnia" auf Deutsch

DE
volume_up
ostatni {Adj. m.}

PL ostatnia
volume_up
{Adjektiv Maskulin}

ostatnia
volume_up
letzte {Adj. f.}
Adhezja monomerów fibryny inicjuje ostatnią fazę fizjologicznej drogi krzepnięcia krwi.
Das Fibrinadhäsionssystem leitet die letzte Phase der physiologischen Blutgerinnung ein.
Aby ponownie otworzyć ostatnią sesję przeglądania, wykonaj następujące czynności:
Befolgen Sie diese Schritte, um die letzte Browsersitzung erneut zu öffnen:
Ostatnia przyczyna to traktowanie kobiet jako problem, nie rozwiązanie.
Der letzte Grund hat damit zu tun, dass Frauen Teil der Lösung, nicht des Problems sind.

Synonyme (Polnisch) für "ostatni":

ostatni

Beispielsätze für "ostatnia" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishTo ostatnia linia obrony, która uniemożliwia nieczystościom przeniknięcie do środka".
Sie hat sich im Laufe der Evolution entwickelt, um Unreinheiten aufzusaugen."
PolishI ostatnią rzeczą jest najbardziej anty-ekonomiczna z aktywności, chodzi tu o dawanie.
Ihre sozialen Beziehungen sind die wichtigsten Eckpfeiler Ihres Lebens.
PolishOstatnią rzeczą, którą chciałbym omówić to, to że iskierka pomysłu i rozwinięcie to za mało.
Gut, uns geht die Zeit aus und ich will noch über eine andere Sache reden.
PolishIle lat ma kocioł (centralnego ogrzewania) i kiedy była ostatnia inspekcja?
Wie alt ist der Heizungsboiler und wann wurde er zuletzt überprüft?
PolishJednak pozostaje ostatnia kwestia, jak nakazać tym protezom co mają robić?
Aber letztendlich wie sagen wir diesen Roboterarmen was zu tun ist?
PolishOstatnia rada to jeśli masz zebranie jeśli możesz to zrobić odwołaj je, po prostu je odwołaj.
Ihnen vier Stunden störungsfreie Zeit im Büro zu geben, wird unglaublich wertvoll sein.
PolishOstatnią dawkę szczepionki należy podać na co najmniej 4 tygodnie przed rozpoczęciem nieśności.
Das Impfschema sollte spätestens 4 Wochen vor Beginn der Legeperiode abgeschlossen sein.
PolishNa karcie Prywatność kliknij link wyczyść ostatnią historię.
Klicken Sie auf der Registerkarte Datenschutz auf den Link Neueste Chronik löschen.
PolishTo proste, popatrzcie na ostatnią linijkę Mieści się tam mini-reklama o długości 10 znaków.
Sehen Sie diese winzig kleine Anzeige, die nur 10 Zeichen umfasst.
PolishWięc mój własny chirurg przeprowadził zabieg, jako ostatnią deskę ratunku.
Also führte mein Chirug als einen letzten Versuch meine Stimme zu retten diese Prozedur selbst aus.
PolishJedna jest Brytyjką, kolejna Amerykanką, a ostatnia Kanadyjką.
Eine ist Britin, eine andere Amerikanerin und die andere ist Kanadierein.
PolishUruchamia system Windows z ostatnią konfiguracją rejestru i sterowników, która działała poprawnie.
Startet Windows mit der letzten funktionsfähigen Registrierungs- und Treiberkonfiguration.
Polish* Średnia zmiana między oceną przed leczeniem, a ostatnią oceną.
* Mittlere Veränderung vom Ausgangswert bis zur letzten Bewertung
PolishOto problem, który zajmował mnie przez ostatnią dekadę.
Dies ist nun das Problem, das mich beschäftigt seit dem letzten Jahrzehnt.
PolishCo wiąże się z ostatnią częścią mojego wykładu, chyba najfajniejszą.
Was mich zu meinem letzten Punkt bringt, und zum lustigsten.
Polishostatnią oblicza się na podstawie wzrostu i masy ciała.
Diese wird aus Ihrer Körpergröße und Ihrem Körpergewicht berechnet.
PolishDrugi syn pokazuje jej swoją ostatnią klasówkę, trzymając ją przed kamerą, aby Kate widziała ogromną czerwoną szóstkę.
Ihr jüngerer Sohn hält ein Papier in die Kamera mit einem großen roten A darauf.
PolishNiewielu ludzi zgodziłoby się otworzyć swoją ostatnią butelkę na życzenie dziennikarza.
Es ist nun mal nicht so, dass viele Leute ihre einzige verbleibende Flasche für einen Journalisten öffnen wollen.
PolishJednak istnieje też tego ciemna strona, na jej temat chcę poświęcić ostatnią część mojej wypowiedzi.
Aber es existiert auch eine dunkle Seite, und die möchte im letzten Teil meines Vortrags betrachten.
PolishKliknij link wyczyścić ostatnią historię.
Klicken Sie auf den Link clear your recent history (Neueste Chronik löschen).