"oprócz" Deutsch Übersetzung

PL

"oprócz" auf Deutsch

PL oprócz
volume_up
{Präposition}

oprócz (auch: poza, z wyjątkiem, za wyjątkiem)
volume_up
außer {Prp.}
jakiekolwiek inne leki immunosupresyjne, oprócz cyklosporyny i kortykosteroidów.
andere immunsuppressiv wirkende Arzneimittel, außer Ciclosporin oder Kortikosteroide.
Potrzebujemy więcej niedorzecznych rzeczy oprócz "Gabinetu Osobliwości".
Wir brauchen noch ein paar mehr alberne Dinge, außer "Die Wunderkammer".
"PKB mierzy pobieżnie wszystko, oprócz tego, co nadaje życiu wartość."
Er sagte, das BIP "misst kurzum alles, außer dem, was das Leben lebenswert macht."
oprócz (auch: prócz)
volume_up
ausgenommen {Prp.} (mit Akk)
pozaszpitalne zapalenie płuc, oprócz ciężkich przypadków
Ambulant erworbene Pneumonie, ausgenommen schwere Formen
Są nisko nad poziomem morza i wszystkie są niezamieszkane, oprócz jednej, na której mieszka 35 strażników.
Die Inseln liegen tief am Wasser und sind alle unbewohnt, ausgenommen einer, um die sich 35 Verwalter kümmern.
oprócz (auch: aż do, co do)
Na przykład możesz wpisać "Dido" NOT "Life for Rent", aby wyświetlić wszystkie piosenki wykonywane przez Dido oprócz tych, które pochodzą z albumu Life for Rent.
Geben Sie beispielsweise "Dido" NOT "Life for Rent" ein, um alle Musiktitel von Dido bis auf die Titel anzuzeigen, die vom Album "Life for Rent" stammen.

Beispielsätze für "oprócz" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishOprócz tego pulpit może zawierać inne ikony dodane przez producenta komputera.
Möglicherweise hat Ihr Computerhersteller dem Desktop weitere Symbole hinzugefügt.
PolishOprócz swojego paszportu lub dowodu tożsamości każde dziecko, które podróżuje:
Neben ihrem eigenen gültigen Personalausweis oder Reisepass benötigen alle Kinder, die
PolishOprócz rutynowych działań związanych z nadzorem farmaceutycznym, zidentyfikowane
Zusätzlich zu den routinemäßigen Pharmakovigilanz-Aktivitäten sollte besonderes Augenmerk
PolishOprócz regularnego monitorowania swojej witryny zalecamy również następujące działania:
Zusätzlich zur regelmäßigen Überprüfung Ihrer Website empfehlen wir Folgendes:
PolishWszystkie badania - oprócz jednego - były krótkookresowe i trwały pięć tygodni lub krócej.
Sämtliche Studien waren auf kurze Sicht, d. h. fünf Wochen oder weniger, angelegt.
PolishOprócz tego niektóre kompozycje pulpitu zawierają własne schematy dźwiękowe.
Darüber hinaus verfügen einige Desktopdesigns über eigene Soundschemas.
PolishOprócz opracowania tych planów należy wzmocnić krajową politykę budżetową.
Diese Pläne müssten auch mit einer Stärkung der nationalen Haushaltsrahmen einhergehen.
PolishOprócz tkanek guza zgłaszano słabą fluorescencję splotu naczyniówkowego.
Neben dem Tumorgewebe wurde eine schwache Fluoreszenz des Plexus choroideus beobachtet.
PolishOprócz proponowanej Charakterystyki Produktu Leczniczego podmiot odpowiedzialny przedstawił
Der Antragsteller hat zusätzlich zur vorgeschlagenen Zusammenfassung der Merkmale des
PolishOprócz ocieplenia, oceany są też zakwaszane, w znacznym stopniu, co wpływa na zwierzęta.
Neben der Erwaermung haben wir das Problem, dass die Ozean uebersaeuern.
PolishAle oprócz tego, zauważyłem również problemy z islamską tradycją.
Aber abgesehen davon habe ich auch Probleme in der islamischen Tradition gesehen.
PolishJednak oprócz bycia performerem mam również zdiagnozowane zaburzenia afektywne dwubiegunowe.
Aber so sehr ich ein Künstler bin, bin ich auch als bipolar diagnostiziert.
PolishCzy masz jakieś cele reklamowe oprócz zwiększania natężenia ruchu?
Verfolgen Sie abgesehen von der Erhöhung des Traffics noch andere Werbeziele?
PolishW tym przypadku 27 państw UE oraz Islandia i Liechtenstein, oprócz Malty i Cypru
In diesem Fall die 27 EU-Länder mit Ausnahme von Malta und Zypern, sowie Island und Liechtenstein
PolishProdukt stosuje się dodatkowo oprócz zwykle stosowanych środków przeczyszczających.
Es wird zusätzlich zur üblichen Behandlung mit Laxantia gegeben.
PolishOprócz tego możesz odzyskać hasło.Zmiana adresu e-mail logowania
Sie können auch Ihr Passwort wiederherstellen.Ändern der Login-E-Mail-Adresse
PolishOprócz przepisów w sprawie ochrony prywatności zastosowanie ma również ta informacja prawna.
Ergänzend zu dieser Datenschutzerklärung gilt dieser rechtliche Hinweis.
PolishOprócz tytułów i tekstu można dostosować Nagłówki 1-6 w menu Style na pasku narzędzi.
Neben Titeln und Text können Sie im Symbolleistenmenü "Stil" die Überschriften 1 bis 6 anpassen.
PolishOprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
PolishBoston, oprócz gorącej linii, ma też aplikację na internet i komórkę.
Es hat eine App, eine Web- und Handy-App, namens "Citizens Connect".