"następnie po" Deutsch Übersetzung

PL

"następnie po" auf Deutsch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "następnie po" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "następnie po" auf Deutsch

następnie Adverb
PO Substantiv
po Adverb
po Präposition
po Konjunktion
German
po …
Po Substantiv
German

Beispielsätze für "następnie po" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishWychwyt w wątrobie spada następnie 24 godziny po iniekcji do 8, 4 %.
Die Aufnahme in die Leber geht 24 Stunden nach erfolgter Injektion auf 8,4 % zurück.
PolishA następnie, po trzecie, wykonujesz krok w tzw. uczucie wdzięczności.
Und drittens, schreitet ihr von da zu etwas, das ein Gefühl von Dankbarkeit genannt wird.
PolishA następnie chodząc po Nowym Jorku przyklejał je na plakatach.
Und dann geht er durch New York und klebt sie einfach, leer wie sie sind, auf Poster.
PolishZgłaszanie problemów, a następnie po pewnym czasie sprawdzenie dostępności propozycji ich rozwiązania.
Berichten Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt Probleme, und suchen Sie nach Lösungen.
PolishNastępnie optycznie sortujemy po kolorze.
Danach benutzen wir die optische Sortierung, um das Material nach Farben zu ordnen.
PolishNa ekranie start przewiń do kategorii Telewizja i Filmy, a następnie kliknij polecenie przewodnik po filmach.
Im Videotextmodus kann der Benutzer die Seite, auf der Videotextinformationen gesendet werden (z.B.
PolishPracować w trybie offline na komputerze Macintosh lub PC, a następnie przesyłać zmiany po nawiązaniu połączenia z siecią.
Offline an Ihrem Mac oder PC arbeiten und Änderungen online hochladen.
PolishNastępnie mówią „Personel po zewnętrznej, powstać.” Jeśli jesteś po zewnętrznej, to teraz wstajesz.
Danach sagen sie: "Sprungreihe A und D, aufstehen". ~~~ Wenn du zur Sprungreihe A oder D gehörst, stehst du auf.
PolishNastępnie powiedziała:: "Po drugie, chcę żebyś przyrzekł mi, że zawsze będziesz robić to co słuszne, nawet jeśli to słuszne będzie trudne".
Dann sagte sie: »Als Nächstes versprich mir, dass du immer das Richtige tun wirst.«
PolishNastępnie powiedziała:: "Po drugie, chcę żebyś przyrzekł mi, że zawsze będziesz robić to co słuszne, nawet jeśli to słuszne będzie trudne".
« Dann sagte sie: »Als Nächstes versprich mir, dass du immer das Richtige tun wirst.
PolishNastępnie po kliknięciu przyciskuKup w sklepie sprzedawcy biorącego udział w programie musisz wprowadzić swój istniejący kod PIN.
Geben Sie dann Ihre PIN ein, nachdem Sie bei einem teilnehmenden Verkäufer auf Kaufen geklickt haben.
PolishPrzygotowałam różne sposoby liczenia po angielsku, następnie po niemiecku, po hiszpańsku, po francusku.
Ich hatte mir da alle möglichen Zählmethoden zurechgelegt, auf englisch, dann auf deutsch, gefolgt von spanisch und dann französisch.
PolishZapoznaj się z tymi wskazówkami, a następnie, po wprowadzeniu niezbędnych zmian, prześlij żądanie ponownego rozpatrzenia zgłoszenia.
Lesen Sie die Richtlinien und reichen Sie nach der Fehlerbehebung einen Antrag auf erneute Überprüfung ein.
PolishI następnie po pierwszej wojnie światowej, podnoszą się w górę, Wciąż pod obcą okupacją, bez suwerenności, Indie i Chiny są w dolnym rogu.
Immer noch unter ausländischer Herrschaft und ohne Unabhängigkeit, sind Indien und China unten in der Ecke.
PolishLeczenie preparatem Savene należało rozpocząć w ciągu 6 godz. od zdarzenia, a następnie powtórzyć po 24 i 48 godzinach.
Die Behandlung mit Savene musste innerhalb von 6 Stunden nach dem Vorfall begonnen werden und wurde nach 24 und 48 Stunden wiederholt.
PolishNastępnie kliknij opcję Udostępnij po prawej stronie folderu i wprowadź imię osoby, której chcesz nadać uprawnienia.
Klicken Sie dann auf der rechten Ordnerseite auf Freigeben, und geben Sie den Namen der Person ein, für die Sie die Liste freigeben möchten.
PolishAby wstawić tekst, kliknij miejsce, w którym chcesz go wstawić, a następnie po prostu zacznij wpisywać tekst.
Wenn Sie Text einfügen möchten, klicken Sie auf die Stelle, an der Sie den Text einfügen möchten, und beginnen Sie dann einfach mit der Texteingabe.
Polish0, 1, 6 miesięcy: dwie dawki szczepionki podawane są w odstępie jednego miesiąca, a następnie trzecia dawka podana po 6 miesiącach po pierwszej dawce.
0, 1, 6 Monate: zwei Dosen im Abstand von jeweils einem Monat; eine dritte Dosis 6 Monate nach der ersten Dosis.
PolishZaleca się sprawdzenie stężenia hemoglobiny przed rozpoczęciem leczenia, a następnie po 1 i 3 miesiącach, a później co 3 miesiące.
Es ist erforderlich, den Hämoglobin- Spiegel vor Behandlungsbeginn, nach 1 und nach 3 Monaten sowie anschließend alle 3 Monate zu überprüfen.
PolishZalecane jest podwojenie dawki do 2, 5 mg raz na dobę po dwóch tygodniach leczenia, a następnie do 5 mg po kolejnych dwóch tygodniach.
Empfohlen wird eine Verdoppelung der einmal täglich verabreichten Dosis auf 2,5 mg nach zwei Wochen und auf 5 mg nach weiteren zwei Wochen.

Lerne weitere Wörter

Polish
  • następnie po

Mehr in dem Dänisch-Deutsch Wörterbuch.