"najczęściej w" Deutsch Übersetzung

PL

"najczęściej w" auf Deutsch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "najczęściej w" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "najczęściej w" auf Deutsch

najczęściej Adverb
często Adverb
w Präposition

Beispielsätze für "najczęściej w" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishStan stacjonarny jest najczęściej osiągany w ciągu pierwszego miesiąca leczenia.
Ein Ansprechen in Form eines Steady-state tritt normalerweise innerhalb eines Monats ein.
PolishKlikanie stosuje się najczęściej w celu zaznaczenia elementu lub otwarcia menu.
Klicken wird am häufigsten verwendet, um ein Objekt zu markieren oder ein Menü zu öffnen.
PolishKRAS jest jednym z najczęściej aktywowanych onkogenów w raku występującym u ludzi.
K-Ras ist eines der am häufigsten aktivierten Onkogene bei Krebserkrankungen des Menschen.
PolishWspółpracuje z różnymi partnerami, najczęściej w ramach umów o wolnym handlu.
Mit den meisten ihrer zahlreichen Handelspartner hat sie Freihandelsabkommen abgeschlossen.
PolishProces eliminacji leku z krwi najczęściej kończy się w ciągu 24 godzin.
Die Elimination aus dem Blut ist in 24 Stunden weitgehend abgeschlossen.
PolishObjaw ten najczęściej występuje w ciągu kilku pierwszych tygodni leczenia.
Diese tritt vor allem in den ersten Wochen einer Behandlung auf.
PolishObjawy te występują najczęściej w ciągu kilku godzin po przyjęciu leku.
Diese treten in den meisten Fällen innerhalb einiger Stunden nach Einnahme des Präparates auf.
PolishJeśli objawy te występują, to zdarza się to najczęściej w po podaniu pierwszej dawki.
Sollte dies eintreten, dann am ehesten nach der ersten Dosis.
PolishOni używają najczęściej materiału pędnego w stanie stałym.
Meistens jedoch einen Festtreibstoff. ~~~ Es ist eine seltsame Art von Liebe.
PolishW przeciwnym razie przenośny plik wydruku zostanie zapisany najczęściej w folderze Moje dokumenty.
Ansonsten wird die übertragbare Druckdatei in der Regel im Ordner Dokumente gespeichert.
PolishNajczęściej obserwowaną nieprawidłowością w badaniach laboratoryjnych była neutropenia/ leukopenia.
Neutropenie/Leukopenie war die am häufigsten beobachtete Laboranomalie.
PolishNajczęściej obserwowaną nieprawidłowością w badaniach laboratoryjnych była neutropenia/ leucopenia.
Neutropenie/Leukopenie war die am häufigsten beobachtete Laboranomalie.
PolishSerwery proxy są wykorzystywane najczęściej w sieciach różnych organizacji i sieciach firmowych.
Proxyserver werden vor allem in den Netzwerken von Organisationen und Unternehmen verwendet.
PolishNajczęściej zgłaszane objawy przedstawiono w punkcie 4. 8.
Die am häufigsten berichteten Reaktionen sind in Abschnitt 4.8 aufgeführt.
PolishCo więcej, ten znak jest najczęściej występującym znakiem w tym piśmie.
Dieses Zeichen ist übrigens das am Häufigsten vorkommende.
PolishNajczęściej zgłaszane objawy przedstawiono w punkcie 4. 8.
häufigsten berichteten Reaktionen sind in Abschnitt 4.8 aufgeführt.
PolishSynagis podaje się dziecku w zastrzyku domięśniowym, najczęściej w zewnętrzną powierzchnię uda.
Ihr Kind erhält Synagis in einen Muskel injiziert, normalerweise in die Außenseite des Oberschenkels.
PolishPacjent z ciężką hiperglikemią oraz kwasicą ketonową wymaga szybkiej pomocy lekarskiej, najczęściej w szpitalu.
Sie beginnen oder beenden die Anwendung bestimmter anderer Arzneimittel (siehe Abschnitt 2,
PolishNajczęściej występującymi działaniami niepożądanymi w tych grupach pacjentów były nudności i wymioty.
Die am häufigsten berichteten Nebenwirkungen in diesen Patientengruppen waren Übelkeit und Erbrechen.
PolishNajczęściej występującymi działaniami niepożądanymi w przypadku tej dawki był ból głowy, nudności i wymioty.
Die häufigsten Nebenwirkungen bei dieser Dosierung waren Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen.

Lerne weitere Wörter

Polish
  • najczęściej w

Suche weitere Wörter im Deutsch-Italienisch Wörterbuch.