"czułość" Deutsch Übersetzung

PL

"czułość" auf Deutsch

PL

czułość {Feminin}

volume_up
Czułość badania obrazowego ulegała poprawie od 6, 3 % do 41, 5 %.
Die Empfindlichkeit (Sensitivität) der Darstellung wurde um 6,3 % bis 41,5 % verbessert.
Raz jeszcze okazuje się, że czułość widmowa ma wielkie znaczenie.
Es stellt sich wieder heraus, dass die spektrale Empfindlichkeit hier eine sehr große Bedeutung trägt.
Preparat Pylobactell charakteryzował się czułością wykrywania zakażenia H. pylori przekraczającą 95 %.
Pylobactell hatte eine Sensitivität (Empfindlichkeit) von mehr als 95 % für den Nachweis einer Infektion mit H. pylori.
czułość (auch: delikatność)
I wiecie, są ludzie którzy – kiedy uświadomią sobie, że wrażliwość i czułość są ważne – poddają się i wchodzą w to.
Wissen Sie, es gibt Menschen, die, wenn sie realisieren, dass Verletzlichkeit und Zärtlichkeit wichtig sind, kapitulieren und sich damit abfinden.

Beispielsätze für "czułość" auf Deutsch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

PolishZ kolei gdy pacjentów z podejrzewaniem DLB włączono do grupy DLB czułość wynosiła 60, 6- 63, 4 %, a swoistość 88, 6- 91, 4 %.
die Spezifizität von 88,6 % bis 91,4 % wenn Patienten mit möglicher DLB als Patienten mit DLB eingeschlossen wurden.
PolishBędą w stanie skupić swój słuch, zwiększyć lub zmniejszyć jego czułość, robić rzeczy, których my nie możemy robić.
Aber in 10 bis 15 Maschinengenerationen werden sie das ich spreche von Maschinen-Generationen, nicht menschlichen Generationen.
PolishW głównym badaniu pacjentów z chorobą Parkinsona i drżeniem pierwotnym czułość diagnostyczna preparatu DaTSCAN wynosiła 96, 5 %.
In der Hauptstudie mit Patienten mit Parkinson-Syndrom und essentiellem Tremor betrug die Sensitivität von DaTSCAN 96,5 %.
PolishSubstancja czynna w preparacie Gliolan, kwas 5- aminolewulinowy, jest „ substancją zwiększającą czułość stosowaną w leczeniu fotodynamicznym ”.
5-Amino-Oxopentansäure, der Wirkstoff von Gliolan, wird als Sensibilisierungsmittel in der photodynamischen Therapie eingesetzt.
Polish94, 17 % - 103, 63 % ], zaś w próbach klinicznych z udziałem 93 osób młodocianych w wieku od 12 do 17 lat uzyskano czułość 97, 7 % [ przy 90 % przedziale ufności:
94,17 %-103,63 % ], wobei in klinischen Studien mit 93 Erwachsenen im Alter von 12-17 Jahren, eine Sensitivität von 97,7 % [ 90 %-CI:
PolishW jednym badaniu, którego czułość potwierdzono za pomocą fluoksetyny, będącej aktywną kontrolą, nie udało się wykazać różnic między agomelatyną a placebo.
Agomelatin zeigte keinen Unterschied gegenüber Placebo in einer Studie, in der die aktive Kontrollsubstanz Fluoxetin Assay-Sensitivität zeigte.
PolishNie stwierdzono wpływu wielkości dawki na skuteczność obrazowania (czułość lub specyficzność) w zakresie dawki przeciwciała od 0, 1 do 1, 0 mg.
Bezüglich der Bilderzeugungswirksamkeit (Sensitivität oder Spezifität) wurden keine Dosis-Reaktions-Wirkungen bei Antikörperdosierungen zwischen 0,1 mg bis 1,0 mg berichtet.
PolishTa czułość pomiędzy potrzebą wyrażenia się, potrzebą doświadczenia, potem dodajemy coś nowego do tego i w tym samym czasie mamy ograniczenie rzemiosła.
Diese Spannung zwischen der Notwendigkeit sich auszudrücken, die Notwendigkeit zu entdecken, dann steckt man etwas Neues hinein, und zur selben Zeit bestehen die Grenzen der Handwerkskunst.