"zoëven" Englisch Übersetzung

NL

"zoëven" auf Englisch

NL

zoëven {Adverb}

volume_up
zoëven (auch: eventjes, straks, dadelijk, zo)
Als ik het goed voorheb, hebben wij zoëven het voorstel van de Commissie verworpen.
If I understand it correctly, we have just rejected the Commission proposal.
Mevrouw Scallon heeft zoëven een aantal ideeën aangedragen die ik ter harte zal nemen.
Just now Mrs Scallon herself mentioned a few ideas which I have taken note of.
Mijnheer de Voorzitter, wat u zoëven heeft gedaan is schandelijk.
Mr President, what you have just done is scandalous!
zoëven (auch: straks, net, juist, pas)
Mevrouw Scallon heeft zoëven een aantal ideeën aangedragen die ik ter harte zal nemen.
Just now Mrs Scallon herself mentioned a few ideas which I have taken note of.
U sprak zo-even nog over opiniepeilingen en moet dus weten dat het antwoord ' nee?
You who quoted surveys to us just now should know that the answer is 'no '.
Het ligt er in alle eerlijkheid, zoals u zo-even zei, wel erg dik bovenop...
In all honesty, as you said just now, we can see right through this...

Beispielsätze für "zoëven" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchIk heb dat zoëven reeds gezegd en ik hecht eraan dat nogmaals te benadrukken.
I have already mentioned this but would very much like to reiterate this.
DutchIk zeg niet dat de zoëven geformuleerde suggestie juridisch onverantwoord is.
I am not saying this idea is not based on a legitimate legal approach.
DutchVandaar dat wij besloten hebben een studie uit te laten voeren, zoals ik zoëven zei.
That is why we decided to undertake the study I mentioned a moment ago.
DutchDat brengt me op iets wat de vertegenwoordiger van de Raad zo-even zei.
This leads me on to something the Council representative mentioned a few moments ago.
DutchIk heb dat zoëven al gezegd en heb daar in mijn betoog concrete mogelijkheden voor aangegeven.
I said so earlier, and I indicated the practical measures to be taken in my speech.
DutchIk ben blij met de zaken die de heer Watson op dit terrein ook al genoemd heeft zoëven.
I also agree with the points Mr Watson made about this a moment ago.
DutchIk heb zoëven de buitenlandse betrekkingen even aangeraakt en ik wil daar nog iets aan toevoegen.
I touched briefly on external relations, and I should like to add something to that.
DutchDesondanks wil ik mij aansluiten bij wat Bart Staes zo-even heeft gezegd.
However, I would also like to support what Mr Staes said earlier.
DutchZoals ik zoëven al opmerkte, zou het voorbarig zijn daaraan nu al consequenties te verbinden.
But, as I have indicated already, it would be premature to draw any inferences at present.
DutchMaar zoals ik zo-even zei, we beëindigen hier als het ware een rit in een wielerronde.
But as I already mentioned a moment ago, we are about to finish a stage in a cycle race as it were.
DutchHet bezoek van de delegatie, dat ik zo-even al noemde, zal plaatshebben van 14 tot 20 mei.
As I have already mentioned before, the visit of the delegation will take place on 14 - 20 May.
DutchIn de video van zoëven zag je vloten van nieuwe virussen uit geïnfecteerde cellen tevoorschijn komen.
In the video a moment ago, you saw fleets of new viruses launching from infected cells.
DutchDe collega die dat zoëven beweerde, zou mij beter moeten kennen.
The speaker who suggested that a moment ago should know me better.
Dutch- Mijnheer de Voorzitter, ik zou me om te beginnen willen aansluiten bij de woorden van de heer Stubb van zo-even.
   – Mr President, I should also like to begin by endorsing what Mr Stubb said.
DutchDat is onaanvaardbaar, dat is het egoïsme dat zo-even werd geuit.
That is the selfishness that was being expressed a short while ago, and we must not give into it now.
DutchWij hebben de middelen: we zagen daar zo-even een glimp van en we vinden er de hele tijd nieuwe.
We have the tools: we saw a hint of that a moment ago, and we're coming up with new ones all the time.
Dutch-- Mevrouw de Voorzitter, de discussie van zo-even ging over onderwerpen die heel veel van elkaar weg hebben.
Madam President, the discussion which ended a few minutes ago dealt with very similar issues.
DutchDe heer Camre pleitte zo-even tegen steun aan arme landen.
Earlier Mr Camre spoke against support for poorer countries.
Dutch" Het grootste gevaar bestaat erin dat niets meer durven te doen ", hebt u zoëven, heel terecht, gezegd, mijnheer Santer.
Not taking any risks is the greatest risk, President Santer, as you so rightly said.
DutchWe hebben het zo-even gehad over de concurrentie in de textielsector.
Competition in textiles was mentioned earlier.