"vermits" Englisch Übersetzung

NL

"vermits" auf Englisch

EN

NL vermits
volume_up
{Adverb}

vermits (auch: even, langs, als, zo)
volume_up
as {Adv.}

Beispielsätze für "vermits" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchVermits de prins van zijn muziek hield, bedacht Hayden dat hij een symfonie kon schrijven om zijn punt te maken.
So given the prince loved his music, Haydn thought he'd write a symphony to make the point.
DutchIk zou het interessant vinden als de commissaris, vermits zij daar de tijd voor krijgt, daar kort op in zou kunnen gaan.
I would find it useful if the Commissioner, time-permitting, could comment on this briefly.
DutchVermits u deze wonden na 50 jaar opnieuw wilt openrijten, zullen wij u wijzen op uw plicht om ook dat te gedenken.
However, as you seem keen to reopen 50-year-old wounds, we will remind you of your duty of remembrance.
DutchHet Verdrag tot een algemeen verbod op kernwapenproeven is niet van toepassing op India vermits het dit Verdrag niet heeft geratificeerd.
The Comprehensive Test Ban Treaty is not applicable to India as it has not ratified the Treaty.
DutchVermits de beslissing tot een eventuele afschaffing ligt bij de Europese Ministers van Financiën had ik graag het standpunt gehoord van de Raad.
As any decision to scrap coins is a matter for the European finance ministers, what is the Council's position?
DutchIk zou dit aan de heer Prodi zelf willen zeggen maar, vermits hij niet langer aanwezig is, zeg ik het jullie zodat jullie hem de boodschap kunnen overmaken.
I should like it to be said to Mr Prodi personally, but as he is not here I say it to you so that you may pass it on.
DutchVermits dit Huis instemt met de 20 % en het niet nodig acht eerst een akkoord te bereiken met de ons omringende landen stem ik tegen het verslag.
As the House approves the 20 % and does not deem it necessary to first reach an agreement with our neighbouring countries, I am voting against the report.
DutchHet Vlaams Blok keurt de motie van afkeuring jegens de Commissie goed, vermits vaststaat dat de Commissie naar aanleiding van de Eurostat-zaak heeft nagelaten haar verantwoordelijkheid te nemen.
The is in favour of the motion of censure against the Commission, on the understanding that it is demonstrated that the Commission has failed to take responsibility in the Eurostat case.