"station" Englisch Übersetzung

NL

"station" auf Englisch

EN

"station" auf Niederländisch

NL station
volume_up
{het}

station (auch: stand, rang, positie, standplaats)
volume_up
station {Subst.}
We gaven elk station een halve minuut extra voor reclame om meer geld te verdienen.
And we gave every station half a minute extra for advertising to earn more money.
Zeiden ze nou Centraal Station of Tante Sjaan's Balkon?
Did that say " Grand Central Station " or " my aunt's constipation "?
Misschien is de symboliek wat ongelukkig, maar het begon zes maanden geleden in Waterloo Station.
It departed, with perhaps unfortunate symbolism, from Waterloo Station six months ago.
station (auch: bestuur, kwartier, verhoging, leiding)
volume_up
stage {Subst.}
Mevrouw de Voorzitter, wij zijn nu met deze belangrijke richtlijn bij het station van bestemming aangekomen.
Madam President, we have reached the final stage of this major directive.
volume_up
stop {Subst.}
station (auch: terminal)
volume_up
terminal {Subst.}

Synonyme (Englisch) für "station":

station

Beispielsätze für "station" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchNu zijn het station, Main Street en de nieuwe woningen allemaal gebouwd.
Today, the transit, the Main Street and the new housing have all been built.
DutchDe vraag is gesteld of de routekaart nu wel of niet een gepasseerd station is.
Questions arise as to whether the roadmap is dead.
DutchAls enige stelt zijn tv-station het gedrag van de Russische troepen in Tsjetsjenië ter discussie.
His independent television is the only one that questions the behaviour of Russian troops in Chechnya.
DutchIk geloof werkelijk dat dit een gepasseerd station is.
I honestly believe that it is now too late for that.
DutchTen eerste geloof ik dat hij suggereerde dat het voorzitterschap de routekaart nu min of meer als een gepasseerd station beschouwt.
First, I believe he suggested that the presidency views the roadmap as somehow dead.
DutchMijnheer de Voorzitter, de trein die is gestart in Helsinki, is thans aangekomen op het op twee na laatste station.
Mr President, the train that began its journey in Helsinki is now only two stations from its destination.
DutchWat is de snelste weg naar het Centraal Station?
DutchZijn minister van economische zaken, Anders Sundström, zei gisteren: " Kernenergie als energiebron is een gepasseerd station.
His industry minister, Anders Sundström, said yesterday that nuclear power as a source of energy was finished.
DutchHet gunstigste geval is al een gepasseerd station - de oorlog duurt al te lang om met 90 miljard dollar uit te komen.
We have already gone beyond the best-case scenario, as the war has already gone on longer than the USD 90 billion estimate assumed.
DutchSom Ràdio was het enige station dat uitzendingen verzorgde in de Catalaanse taal, de officiële taal in Majorca, Minorca en Ibiza.
Som Ràdio was the sole broadcaster using the Catalan language, which is the official language in Majorca, Minorca and Ibiza.
DutchLaten we daarom nu niet terugschrikken of teruggrijpen op het oude evenwicht tussen de instellingen: dat is een gepasseerd station.
We must not lose our nerve or seek a return to the previous balance between the institutions: that is of no use any longer.
DutchGaan we hier morgen iets aan doen, of pas volgende week, wanneer de treinen het station van Paddington verlaten?
Mr President, I will conclude by saying that the third and last point is that I think Parliament should make rules and not bother about taking chances.
DutchDaarom is het onderscheid dat in Amsterdam gemaakt werd tussen een beperkte aanpassing, een kleine uitbreiding en een ruimere hervorming, inmiddels een gepasseerd station.
This is why the distinction made in Amsterdam between limited adjustment, minor enlargement and a broader reform is already an outdated distinction.
DutchMet het verstrijken van de tijd echter wordt hun aanwezigheid een steeds lastiger probleem, en hinder kan op ieder moment omslaan in haat met als volgend station een vrijheidsoorlog.
But as time passes, their presence is becoming more and more embarrassing, and at any time irritation may turn to hate, with a war of liberation just around the corner.