"opslagruimte" Englisch Übersetzung

NL

"opslagruimte" auf Englisch

NL opslagruimte
volume_up
{de}

opslagruimte

Beispielsätze für "opslagruimte" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchEr is een nieuwe bedrijfstak, die 22 miljard dollar en 200 miljoen vierkante meter waard is: persoonlijke opslagruimte.
There's a new industry in town, a 22 billion-dollar, 2,:,2 billion sq. ~~~ ft.
DutchDat is digitale opslagruimte in een fysieke verpakking.
That's a digital storage in a physical container.
DutchSA: De opslagruimte is in de muur verwerkt.
(SA: The storage is built right into the wall.)
DutchHetzelfde geldt voor die opslagruimte.
Same thing must've happened at the storage place.
DutchDe Duitse autoriteiten zijn er zeker van dat de bron van de verontreiniging tot die specifieke opslagruimte beperkt is.
The German authorities are satisfied that the origin of the contamination is confined to that particular warehouse.
DutchDit is een Amerikaanse Douane- en Grensbewakingsruimte, een opslagruimte voor smokkelwaar, op John F. ~~~ Kennedy International Airport.
This is a U.S. Customs and Border Protection room, a contraband room, at John F. Kennedy International Airport.
DutchDat is veel opslagruimte, geheugen - negen exabyte RAM.
DutchVoedingsmiddelen uit deze opslagruimte zijn via een leverancier aan organische landbouwers terecht gekomen bij 90 producenten van organische producten.
Feedingstuffs from this warehouse were delivered to 90 producers of organic products through a firm that supplies to the organic sector.
DutchOmwonenden werden niet geïnformeerd over het actuele gebruik van de opslagruimte, zodat niemand zich ongerust kon maken of om aanscherping van de veiligheidsmaatregelen vragen.
People living in the vicinity were not informed about the current use of the storage space, so nobody could become worried or ask for safety measures to be stepped up.
DutchDe autoriteiten zijn verder bezig met het traceren van kleinere hoeveelheden organisch geteeld graan die vanaf de betreffende opslagruimte rechtstreeks aan een twintigtal producenten zijn geleverd.
The authorities are also in the process of tracing smaller quantities of organic cereals supplied directly from the warehouse to an estimated 20 other producers.