"olifanten-" Englisch Übersetzung

NL

"olifanten-" auf Englisch

NL olifanten-
volume_up
{Adjektiv}

olifanten- (auch: olifants-)
Zo worden de landen met kleine olifantenpopulaties niet bepaald gestimuleerd om die olifanten te beschermen.
What kind of incentive to preserve elephants does that give to countries with small elephant populations?
Zuid-Afrika, Botswana, Namibië en Zambia willen nu nog meer olifanten afschieten.
South Africa, Botswana, Namibia and Zambia want to shoot even more elephants now.
Er zijn nog slechts 10.000 olifanten in Azië en 300.000 olifanten in Afrika.
There are only 10 000 elephants left in Asia and 300 000 in Africa.

Beispielsätze für "olifanten-" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchZuid-Afrika, Botswana, Namibië en Zambia willen nu nog meer olifanten afschieten.
South Africa, Botswana, Namibia and Zambia want to shoot even more elephants now.
DutchMet z'n 60 olifanten, kamelen, beren, leeuwen, muzikanten, 40 dansers, koks, papegaaien...
With sixty elephants, llamas galore With his bears and lions, A brass band and more
Dutch. ~~~ Dat is het gewicht van twee olifanten.
I emitted, in the atmosphere, nine tons of CO2; that is the weight of two elephants.
DutchEr zijn nog slechts 10.000 olifanten in Azië en 300.000 olifanten in Afrika.
There are only 10 000 elephants left in Asia and 300 000 in Africa.
DutchDaar staat Oost-Afrika bij veel mensen om bekend: de wilde dieren, de olifanten, enzovoort.
And that's what many people know East Africa for: the wildlife, the elephants, and so on.
DutchBij de uitdrukking ' lange draagtijd ' denken we gewoonlijk aan olifanten.
When we hear the phrase 'long gestation periods ' we have tended hitherto to think of elephants.
Dutch"Omdat er olifanten en leeuwen waren, werden de mensen bang en gingen ze ergens anders naar toe.
"Because there were elephants and lions, and the people were scared and went somewhere else.
DutchZij willen die olifanten behouden en dat kan het beste als die olifanten in Bijlage II blijven staan.
They want to preserve them and the way they can best do this is to keep them in Appendix II.
DutchU had het over twee olifanten, wellicht is de derde u ontgaan.
You spoke of two elephants; perhaps the third one escaped you.
DutchIn 1981, twintig jaar geleden, waren er nog 1.500.000 olifanten.
Twenty years ago, in 1981, there were as many as 1 500 000.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik wil graag afsluiten met twee korte opmerkingen over olifanten en over de ijsheek.
Mr President, I would like to conclude with two short remarks on elephants and toothfish.
DutchAfschieten van olifanten doe je niet, dat is onbeschaafd.
I do not approve of the culling of elephants; it is uncivilised.
DutchEn jawel, we hebben geen problemen gehad met olifanten.
And sure enough, we've had no problems with bull elephants.
DutchWereldwijd gaat het om ruim 3800 Afrikaanse olifanten, meer dan 2600 zeldzame luipaarden en 9000 beren.
Worldwide, this is something like over 3 800 African elephants, over 2 600 rare leopards and 9 000 bears.
DutchZij geven hun geld dan weg om olifanten te beschermen, in plaats van het te besteden aan de bouw van scholen of ziekenhuizen.
So they will pay out for the elephants, instead of paying for schools or hospitals.
DutchMaar de centrale soort in Zakouma zijn de olifanten.
But the centerpiece species of Zakouma are the elephants.
DutchAls de olifanten vechten wordt het gras vertrappeld.
When elephants fight, the grass is trampled underfoot.
DutchAuto's en motorfietsen en olifanten, die zijn geen vrijheid.
Being absolutely true to yourself is freedom.
DutchZij vertelde dat de mensen in Botswana van hun olifanten houden.
DutchJe vindt olifanten, neushoorns, apen, varkens enzovoort.
You find elephants, rhinos, monkeys, pigs, etc.