"ijdel" Englisch Übersetzung

NL

"ijdel" auf Englisch

NL ijdel
volume_up
{Adjektiv}

ijdel (auch: nietig, onbelangrijk)
volume_up
futile {Adj.}
Het zou ijdel en gevaarlijk zijn om dit te ontkennen.
It would be futile and dangerous to deny it.
Eén persagentschap meldde dat veel kranten zich geen nuttelozer en oppervlakkiger voorbeeld van ijdel vertoon zonder resultaat konden herinneren.
One press agency reported that many papers could not recall a more useless and shallow example of posturing with no outcome.
Wellicht heeft u gelijk en zal mijn hoop ijdel blijken.
Unfortunately, you are perhaps right and it has been a vain hope.
We are too vain to remain decently silent.
Will that be a vain hope?
ijdel

Beispielsätze für "ijdel" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchHet herstel van de Europese idealen mag vandaag geen ijdel woord zijn.
The relaunch of the European ideals today cannot rely on rhetoric.
DutchIk had eigenlijk graag gewild dat alles eens op rolletjes zou verlopen, maar die hoop bleek helaas ijdel.
I actually wanted it to be an overnight success, but - alas - that was not the case.
DutchDie hoop is ijdel gebleken en het lijkt alsof alle vredesinspanningen, inclusief de routekaart, zijn mislukt.
This hope proved to be false, and it appears as if all efforts for peace, and the roadmap, have come to nothing.
DutchOok de hoop om het Verdrag via interpretatie nog te verbeteren, waaraan in de Commissie institutionele zaken uiting is gegeven, lijkt mij uiterst ijdel.
The hope expressed by the Committee on Institutional Affairs, namely that the Treaty could be improved after the event by the way it is interpreted seems an extremely deceptive one.
DutchDe top-downbenadering heeft duidelijk niet gewerkt, en de hoop dat algehele economische groei op de een of andere manier een einde zou maken aan armoede is ijdel gebleken.
It is clear that the top-down policies, and the hope that overall economic growth would somehow overcome the poverty and lift the poorest out of that state, have not worked.
DutchZolang er geen oplossing wordt gevonden voor dit conflict, is elke hoop op vooruitgang ijdel, en dat terwijl deze regio een soort natuurlijke brug tussen de Europese Unie en Azië vormt.
As long as it remains unresolved, no prospect of development can be hoped for in that region, which is, however, a natural bridge between the European Union and Asia.