"iemand anders die" Englisch Übersetzung

NL

"iemand anders die" auf Englisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "iemand anders die" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "iemand anders die" auf Englisch

iemand Substantiv
iemand Adjektiv
English
iemand Präposition
English
iemand Pronomen
anders Adjektiv
English
anders Adverb
die Pronomen

Beispielsätze für "iemand anders die" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchIemand anders, die er helaas niet meer is, zei dat we bewijzen van tastbare resultaten moesten leveren.
Someone else, who I am afraid is not here, said we should give evidence of tangible action.
DutchMaar een deel ervan zal vuren zelfs als ik kijk naar iemand anders die op dezelfde plaats wordt aangeraakt.
But a subset of them will fire even when I watch somebody else being touched in the same location.
DutchMaar het zelfde neuron, zal in sommige gevallen vuren als ik enkel kijk naar iemand anders die aangeraakt wordt.
But the same neuron, in some cases, will fire when I simply watch another person being touched.
DutchHet is dus meevoelen met iemand anders die aangeraakt wordt.
So, it's empathizing the other person being touched.
DutchMaar er is iemand anders die jou wil ontmoeten.
But there's someone else who wants to meet you.
DutchDingen uit mijn belevingswereld: bevestigingen, iemand anders die het goedgekeurd heeft, of externe validatie.
Things that I can relate to: validators, or anything that tells me somebody else has approved this, or there's outside validation.
DutchAls de arm is geamputeerd, en je hebt een fantoom, en je kijkt naar iemand anders die aangeraakt wordt, dan voel je het in je fantoom.
If the arm has been removed and you have a phantom, and you watch somebody else being touched, you feel it in your phantom.
DutchZe moesten ruimte vrijmaken voor iemand anders die volgens hen kon herstellen van wat hij ook doormaakte. ~~~ Niemand geloofde nog dat ik kon herstellen.
They needed to open up space for somebody else that they thought could come back from whatever they were going through.
DutchIk vind zijn opmerkingen beledigend voor onszelf en ook voor iemand anders die zijn gebreken heeft maar zich ook verdienstelijk heeft gemaakt, namelijk de heer Sjevardnadze.
The country’ s financial and economic situation must also be subject to far-reaching reforms aimed at eliminating corruption.

Lerne weitere Wörter

Dutch
  • iemand anders die

Noch mehr Übersetzungen im Deutsch-Niederländisch Wörterbuch von bab.la.