"iemand" Englisch Übersetzung

NL

"iemand" auf Englisch

EN
EN

NL iemand
volume_up
{de}

iemand
volume_up
somebody {Subst.}
Je zou het het verschil niet kunnen horen tussen iemand uit Texas en iemand uit Rome.
You couldn't tell the difference between somebody from Texas and somebody from Rome.
Iemand bracht een vriendje mee, iemand een vader, een jonge vrouw bracht haar grootvader mee.
And somebody brought a boyfriend, somebody a father. ~~~ One young woman brought her grandfather.
Zoals iemand heel terecht heeft opgemerkt: de Commissie telt vijfentwintig leden.
As somebody quite rightly said, there are twenty-five members of the Commission.
iemand
volume_up
someone {Subst.}
Je hebt iemand van Google die praat met iemand die bezig is met vergelijkende literatuurwetenschap.
You have someone from Google talking to someone who does comparative literature.
Iets of iemand in deze onverkwikkelijke zaak is toch verantwoordelijk.
Something or someone in this whole unsavoury business has to be responsible.
Ik hoorde zojuist iemand zeggen " overheidsbemoeienis coördineren ".
I have just heard someone talking about " coordinating state intervention ".

Beispielsätze für "iemand" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchAls iemand in mensen handelt, moet die streng en meedogenloos worden gestraft.
Those who deal in human beings must be punished severely and without tolerance.
DutchEr is iemand in Newcastle die ontdekte dat sprinkhanen een vrij groot neuron hebben.
There's a person at Newcastle who has figured out that it's a very large neuron.
DutchAlle toehoorders waren verbaasd, want de Dalai Lama geldt als een positief iemand.
Really he is a very positive person indeed, and all his listeners were astonished.
DutchWe weten niet hoelang en in welke mate iemand eraan mag worden blootgesteld.
We do not know the maximum exposure levels or the likely exposure times involved.
DutchMomenteel kost het belastingbetalers zo'n $60.000 per jaar om iemand op te sluiten.
Currently, taxpayers spend about 60,000 dollars per year sending a person to jail.
Dutch. ~~~ Waarom zou iemand aannemen dat u gelooft in iets bizars als dat?
Why would a man assume that you would believe something bizarre like this?
DutchMen zegt dat het het meest succesvolle idee is ooit door een bekend iemand bedacht.
It's said to be the most successful ever invention of a word by a known individual.
DutchEn als iemand mij in euro betaalt, moet ik dan de rest in lires teruggeven?
And if they pay me in euro, will I have to give them their change in lire? "
DutchIn langdurige droogteperiodes heeft nooit iemand dit meertje droog zien staan.
In severe drought periods nobody has seen this water body getting dried up.
DutchAls iemand wanhopig is, maakt hij zich niet zo druk over wie of wat de schuld heeft.
In the final analysis desperate citizens do not care about who or what is to blame.
DutchMaar als iemand tegen uitstel van de debatten is, dan zullen we ze nu moeten houden.
If everybody is opposed to delaying the debates, however, we will have to hold them.
DutchVrienden die ' abracadabra ' doen, iemand in tweeën scheuren en 'm dan laten verdwijnen!
Can your friends go Abracadabra, let ' er rip And then make the sucker disappear?
DutchHet feit dat iemand zegt dat hij een democraat is, maakt nog geen democraat van hem.
It is not enough to claim to adhere to democracy in order to be a democrat.
DutchDat is waarom de genen van iemand soms weinig hoeven te veranderen om kanker te krijgen.
That's why sometimes a person's genes don't have to change a lot to get cancer.
DutchMisschien is het ook wel toepasselijk dat juist iemand met zijn achtergrond dit doet.
I suppose it is appropriate that a man of his origins should be doing that.
DutchAls iemand dan op je scherm kijkt om te zien hoe je hebt gestemd, valt er niets te zien.
In that way, if people look at the screen to see how we voted, they will not know.
DutchKan iemand mij vertellen waar deze foto vandaan komt en waarvoor ze bedoeld is?
Can you tell me where has it been taken from, and what is it meant for?
DutchDit is een website van iemand die nieuwe onderdelen voor de Stanley auto verkoopt.
And this is a website of a guy who's selling brand new parts for the Stanley automobile.
DutchAls iemand die steekproeven neemt en open staat voor gedetailleerde kritiek.
We want you to do spot checks and to be responsive to detailed criticisms.
DutchIs er iemand die zich tegen dit verzoek van de PPE-Fractie wil uitspreken?
Is there a speaker against this request by the Group of the European People's Party?