"iedereen uit" Englisch Übersetzung

NL

"iedereen uit" auf Englisch

Schaue in den Beispielsätzen nach, um den "iedereen uit" im Kontext zu sehen.

Ähnliche Übersetzungen für "iedereen uit" auf Englisch

iedereen Pronomen
uit- Adjektiv
English
uit Adverb
uit Konjunktion
English
uit Präposition
uiten Verb

Beispielsätze für "iedereen uit" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchEn we willen dat iedereen uit hetzelfde venster kijkt en precies hetzelfde ziet.
And we want everybody else to gaze out of the same window and see the exact same thing.
DutchVaak gaan wij er in onze steden en regio's van uit dat iedereen een auto bezit.
In our cities and countries, we often assume that everyone has a car.
DutchIedereen uit Ierland weet wel dat een een serie weddenschappen is bij de paardenrennen.
Anyone from Ireland will know that an accumulator is a bet on a horse race!
DutchIk probeerde uit iedereen informatie te krijgen, weet je, zo van: tegen wie moet ik hardlopen?
I tried to get it out of anybody I could, you know, "Who am I running against here?"
DutchMet het Groenboek nodigen wij iedereen uit een bijdrage te leveren aan dit belangrijke debat.
The Green Paper invites everybody to contribute to this important debate.
DutchIedereen uit Engeland kent de reputatie die we hebben uit Essex.
But having been born in Essex, at the age of 16, I joined an organization.
DutchDe mededeling nodigt iedereen bovendien uit om te leren uit de lessen van het verleden.
It invites everyone to try to learn the lessons of the past.
DutchIedereen komt terug uit de hemel, maar nooit uit de hel.
You see these folks on television -- they never call anybody back from hell.
DutchZe gaan er eigenlijk van uit dat iedereen sterft en begint in het eigen land.
They actually assume that everyone remains in their own country, from the day they were born until they die.
DutchDat de terroristen er flink huishouden kan iedereen afleiden uit de persberichten.
That terrorist activity exists on a wide-scale can be inferred by anyone with access to information services.
DutchIk nodig iedereen uit eens te kijken naar het antwoord dat de heer Vitorino op 11 juni 2003 heeft gegeven.
I invite everybody to take a look at Commissioner Vitorino's response on 11 June 2003.
DutchIk daag iedereen uit mijn inschatting op dat punt te weerleggen.
I challenge anyone to contradict my assessment on this point.
DutchIk maak van deze gelegenheid gebruik iedereen uit te nodigen in 2005 of nu alvast een bezoek aan Cork te brengen.
I take this opportunity to extend to all a welcome to Cork, now and for 2005.
DutchZe weten dat Nova probeert iedereen uit de handel te krijgen.
They realise Nova is trying to force everyone out of business.
DutchIedereen barstte in applaus uit, iedereen riep "Yes!"
And everybody just burst into applause, and they were like "Yes!"
Dutch- Mijnheer de Voorzitter, het is lang geleden dat iedereen glimlachend uit een bijeenkomst van de Europese Raad kwam.
Mr President, it has been a while since everybody left a European Council meeting smiling.
DutchHeel erg bedankt om te komen, iedereen uit Pakistan.
So thank you very much for coming, all of you from Pakistan.
DutchIk geef hem als enige dit persoonlijke compliment, maar natuurlijk gaan mijn complimenten uit naar iedereen.
To him, exclusively, I pay this personal tribute, but of course my thoughts clearly go to everyone else.
DutchHet wordt alleen voor een specifiek doel gebruikt en iedereen gaat ervan uit dat een geneesmiddel veilig en werkzaam is.
Its use is unique and everyone expects a medicinal product to be safe and to work effectively.
DutchDe actualiteiten worden met de dag afschuwelijker en iedereen uit hierover zijn verontwaardiging en emotie.
The news shows us more horrors by the day and we hear expressions of indignation and emotion from all sides.

Lerne weitere Wörter

Dutch
  • iedereen uit

Im Dänisch-Deutsch Wörterbuch findest Du noch weitere Übersetzungen.