"hetzelfde" Englisch Übersetzung

NL

"hetzelfde" auf Englisch

NL hetzelfde
volume_up
{Adjektiv}

hetzelfde (auch: identiek, dezelfde, dito, -zelfde)
volume_up
same {Adj.}
Op dezelfde eenvoudige wijze, met hetzelfde verantwoordelijkheidsgevoel.
To say it with the same simplicity, but with the same sense of responsibility.
En we willen dat iedereen uit hetzelfde venster kijkt en precies hetzelfde ziet.
And we want everybody else to gaze out of the same window and see the exact same thing.
Tegelijkertijd is de Europese Unie niet meer hetzelfde als veertig jaar geleden.
At the same time, the European Union is no longer the same as it was 40 years ago.
hetzelfde (auch: heel, echt, bijzonder, uiterst)
volume_up
very {Adj.}
U heeft hetzelfde woord gebruikt, of tenminste in de vertaling.
You used that very word, or at least that is how it was translated.
Today the same is happening on our very doorstep.
Merkwaardig genoeg kan zo in hetzelfde land op hetzelfde moment een totaal verschillend resultaat worden bereikt.
It evidently very much depends on who is asking, what is being asked, and when.
hetzelfde (auch: evenzo)
volume_up
ditto {Adj.}
Hetzelfde gebeurt met betrekking tot de beschermde benamingen van oorsprong.
A similar regulation exists for protected designations of origin.
Wij weten ook dat de autocefale orthodoxe kerk hetzelfde doet.
It has also emerged that the Autocephalous Orthodox Church makes similar claims.
En de Deense regering heeft hetzelfde gedaan met een vergelijkbare procedure.
Moreover, the Danish Government has followed suit by taking similar legal proceedings.

Beispielsätze für "hetzelfde" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchIk heb onze Albanese partners duidelijk gemaakt dat ik van hen hetzelfde verwacht.
I have made it clear to our Albanian partners that I expect no less from them.
DutchZe gaan zich zoals hen gedragen, zoals die volwassen die werken in hetzelfde veld.
They're modeling their behavior. ~~~ These adults, they're working in their field.
DutchWaarom doet u, mijnheer de commissaris, hier niet hetzelfde als met andere landen?
Why, Commissioner, do you not do what you are starting to do with other countries?
DutchWat GALILEO betreft: de medefinanciering daarvoor blijft hetzelfde, dus 20 procent.
As to GALILEO, it will continue to receive 20 % of its funding from the Community.
DutchHetzelfde moet gelden voor de toegang tot de markt van niet-landbouwproducten.
This should also apply to access to the market for non-agricultural products.
DutchVoorzitter, duidelijkheid en details zijn wat ons betreft zeker niet hetzelfde.
Mr President, transparency and details are two different things in our view.
DutchDe Raad verricht goed werk en wij hopen dat de Commissie hetzelfde zal doen.
The Council is doing a good job and we hope that the Commission will do likewise.
DutchVoor amendement 4 geldt hetzelfde als wat ik reeds over Senegal gezegd heb.
What I have already said about Senegal applies correspondingly to Amendment No 4.
DutchHetzelfde zou zijn als men ons plotseling nog maar een derde van ons salaris gaven.
It is as if we were to receive an allowance of one third of that received up to now.
DutchPrecies hetzelfde is de afgelopen jaren ook in Europa op heel grote schaal gebeurd.
This is precisely what has happened on a large scale here in Europe in recent years.
DutchIk roep mijn collega's op ten behoeve van de Europese burgers hetzelfde te doen.
I appeal my colleagues to do likewise for the good of European citizens.
DutchWe deelden toen allemaal hetzelfde standpunt en hopelijk is dat ook nu het geval.
At that point we were all united, and I hope we are in this case as well.
DutchIn werkelijkheid blijft de werkloosheid op hetzelfde peil of neemt ze zelfs toe.
In reality, unemployment remains stable, and it may even be increasing.
DutchDe linkerkant van het molecuul is hetzelfde bij alle verschillende soorten bacteriën.
The left-hand part of the molecule is identical in every single species of bacteria.
DutchZe hebben allemaal hun eigen type frequentieverdeling, maar het blijft hetzelfde.
They all have their own type of frequency distribution, but it's robust.
DutchDus het verandert snel, is nergens hetzelfde, chaotisch, dubbelzinnig, onvoorspelbaar.
So, it's rapidly changing, highly diverse, chaotic, ambiguous, unpredictable.
DutchIk weet niet waarom het is dat ze willen denken dat mannen en vrouwen hetzelfde zijn.
I don't know why it is that they want to think that men and women are alike.
DutchSchoonheid is niet hetzelfde als goedheid, en zeker niet als tevredenheid.
And beauty doesn't equate to goodness, and certainly doesn't equate to contentment.
DutchIk dank u hartelijk voor het feit dat u hierover hetzelfde denkt als wij.
Let me express my gratitude for the way your conception of it coheres with our own.
DutchDat zeggen, meneer Barroso, is niet hetzelfde als zich overgeven aan crisisfilie.
Saying that is not tantamount to sinking into crisisphilia, Mr Barroso.