"heterogeen" Englisch Übersetzung

NL

"heterogeen" auf Englisch

NL heterogeen
volume_up
{Adjektiv}

heterogeen (auch: ongelijksoortig)
Tevens betreur ik dat men de ethische beginselen in een heterogeen geheel laat verwateren.
I also find it regrettable that ethical principles are diluted in a heterogeneous whole.
Omdat kanker heterogeen is, en dat is het perfecte substraat voor evolutie binnen de kanker.
Because it's heterogeneous, and that's the perfect substrate for evolution within the cancer.
Het Europees Parlement is heterogeen, daarin heeft de heer Poettering gelijk.
The European Parliament is – you are right there, Mr Poettering – heterogeneous.

Beispielsätze für "heterogeen" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchZoals reeds door enkele sprekers is opgemerkt, geeft categorie 4 een meer heterogeen beeld te zien.
In category 4 the picture is more mixed as has been noted by a few speakers.
DutchAlleen op deze manier komen wij tegemoet aan de reële problemen van de andere landbouw in Europa, die heterogeen en niet homogeen is.
That is the only way we can respond to the real problems of Europe's diverse agriculture, which is heterogenous and not homogenous.
DutchDe volgende categorie ‘verspreid fibroglandulair weefsel’ gevolgd door 'heterogeen dicht borstklierweefsel' en tenslotte 'extreem dicht borstklierweefsel'.
The next category is scattered fibroglandular densities, followed by heterogeneously dense and extremely dense.
DutchWe weten nu allemaal wel dat de bemanningen buitengewoon heterogeen van samenstelling zijn, zowel wat nationaliteiten betreft als wat betreft sociale of geografische achtergronden.
We all now know that crews are particularly mixed, both in terms of nationalities and also of social and geographic origins.
DutchIk las vanmorgen in een belangrijke Duitse krant dat het debat dwars door alle fracties van dit Parlement gaat, dat het beeld in alle fracties van dit Parlement heterogeen is.
This morning, I read in one of the major German daily papers that the debate on this cuts right across group lines in this House, and that all the groups in this House present a diverse picture.