"heten" Englisch Übersetzung

NL

"heten" auf Englisch

NL heten
volume_up
[heette|geheten] {Verb}

Ik wou het 'Early Detection' noemen, maar het zou beter 'Total Early Detection' heten.
And what I thought I would call it is "Early Detection," but it should really be called "Total Early Detection."
They should call it the San Di-lame-o Zoo.
Als hier een boel levende mensen zouden lopen, zou dit niet het Wild heten, of wel?
I mean, if we had a lot of live people here, it wouldn't be called the wild, would it?
heten (auch: genoemd worden)
De Verenigde Naties heten tenslotte niet ' de Verenigde Commissies?.
It is, after all, called the United Nations - it is not called the " United Commissions ".
Het verslag-Maes zou eigenlijk het commissieverslag moeten heten.
The Maes report should in fact be called the committee report.
Deze mieren heten maaimieren omdat ze zaden eten.
And these ants are called harvester ants because they eat seeds.

Beispielsätze für "heten" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchVandaar dat wij de heer Duisenberg in zijn dubbele functie van harte welkom heten.
That is why we commend the official President in his dual function, Mr Duisenberg.
DutchWij heten uw groep bezoekers uit Lombardije en uw dochter Elisabetta van harte welkom.
We welcome your group of visitors from Lombardia, and your daughter, Elisabetta.
DutchMevrouw de Voorzitter, ook ik wil de commissaris op dit late uur welkom heten.
Madam President, I also wish to welcome the Commissioner at this late hour.
Dutch, dit betekent dat wij president Karzai welkom heten in het Europees Parlement.
, which means that we welcome President Karzai to the European Parliament.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik wil de heer Kinnock hier op dit gevorderde uur welkom heten.
Mr President, could I welcome the Commissioner at this late hour to the Chamber.
DutchMevrouw de Voorzitter, ik wil mevrouw Bjerregaard hier persoonlijk welkom heten.
Madam President, I personally would like to welcome Mrs Bjerregaard here.
DutchGraag wil ik hen hierbij namens onze instelling heel hartelijk welkom heten.
In the name of our institution I would like to extend a most cordial welcome to them.
DutchZij komen van ver en ik vraag dan ook, mijnheer de Voorzitter, dat wij hen welkom heten.
They have travelled a long way and I hope that we can give them a warm welcome.
DutchHet mag ook een confederatie heten, zoals president Chirac vandaag zei.
It could even be termed confederation, as President Chirac said earlier today.
Dutch- Mijnheer de Voorzitter, ook ik wil minister McDowell welkom heten in dit Parlement.
Mr President, I would also like to welcome Minister McDowell to the House.
DutchIk wil Bulgarije welkom heten op de plaats waar het allang had moeten zijn.
I should like to bid Bulgaria welcome to somewhere it should have been for many years.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik wil de fungerend voorzitter graag welkom heten in dit Parlement.
Mr President, I too would like to welcome the President-in-Office to the Chamber.
DutchDus wil ik mevrouw Bjerregaard hier persoonlijk welkom heten voor deze verklaring.
So I would personally welcome Mrs Bjerregaard here for this statement.
DutchEr waren geen fanfares, geen vlaggen... geen erewacht om hun welkom thuis te heten.
There were no bands, no flags... no honor guards to welcome them home.
DutchWij heten de voorzitter van de Raad, mevrouw Ferrero-Waldner welkom.
I should like to welcome Mrs Ferrero-Waldner, President-in-Office of the Council.
DutchOer enkele weken zal heel Europa eindelijk weten hoe onze assistenten precies heten.
Finally, in a few weeks ' time, the whole of Europe will know the names of our assistants.
DutchIn die zin willen wij Bulgarije en Roemenië van harte welkom heten!
In this spirit, we would like to extend a warm welcome to Bulgaria and Romania.
DutchWe heten de volkeren uit Centraal-Europa, Cyprus en Malta van harte welkom.
We wish the nations of Central Europe, Malta and Cyprus a warm welcome.
DutchOm te beginnen wil ik de heer Mejdahl, voorzitter van de Deense, hier van harte welkom heten.
Mr Mejdahl, speaker of the Danish Folketing, is very welcome here this afternoon.
DutchIk wil graag twee vertegenwoordigers van de Servische oppositie op de tribune welkom heten.
A warm welcome to two representatives of the Serbian Opposition in the stand.