"het zijne" Englisch Übersetzung

NL

"het zijne" auf Englisch

EN

NL het zijne
volume_up
{Pronomen}

het zijne (auch: haar, zijn, hun, aan hem)
volume_up
his {Pron.}
Nou, misschien niet zo groot als het zijne, maar toch behoorlijk groot.
Well, not as big as his, but fairly big.
Want, als Hij God is, wil dat zeggen dat als Hij de vraag stelt dit tot jouw voordeel is, niet het Zijne.
Obviously, if He's God, then that would mean that when He asks the question, it's for your benefit, not His.
Ik wijs er echter op dat de Commissie gezegd heeft dat het zijne niet klopt en het mijne wel.
I thought that my amendment was far superior, but I accept that, as his amendment has already been adopted, it makes no sense to vote on mine.

Ähnliche Übersetzungen für "het zijne" auf Englisch

het Pronomen
English
het Artikel
English
spijten Verb
regenen Verb
English
motregenen Verb
hagelen Verb
English
vriezen Verb
English
lukken Verb
sneeuwen Verb
English
waaien Verb
ladderen Verb
English
dunken Verb
zijn Substantiv
English
zijn Verb
zijn Pronomen
hét Artikel
English

Beispielsätze für "het zijne" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchAls het Europees Parlement zijn werk niet doet, zal het Hof het zijne doen.
If the European Parliament did not do its work, the Court would do its own.
DutchEuropa is daartoe in staat en moet het zijne bijdragen om de ontzettende nood te lenigen.
Europe can provide this aid, and it must play its part in alleviating this terrible distress.
DutchDe heer Corbett wil hierover ongetwijfeld het zijne van zeggen.
I am sure Mr Corbett has a specific contribution to make on that matter.
DutchIedereen moet er het zijne toe bijdragen om deze probleemfase zo kort mogelijk te laten duren.
There is work for all to do in ensuring that this problematic period is of only short duration.
DutchOver de resultaten van die conferentie zal iedereen het zijne denken.
How one judges the conference is a matter of opinion.
DutchWij vragen Syrië het zijne bij te dragen aan de vrede.
We urge Syria to make its contribution to peace.
DutchIk hoop dat Noord-Korea daar het zijne tegenover kan stellen.
DutchLaat de commissaris ook dat logo tot het zijne maken.
May the Commissioner take this motto to heart.
DutchTerwijl de werknemers zich aan hun woord hielden, brak Usinor het zijne en de werknemers voelen zich beduveld.
The workers ' commitments were kept but Usinor's have now been betrayed and the workers feel they have been duped.
DutchMen denkt er het zijne van en men zwijgt.
One can form one's own opinion and keep quiet.
DutchIk hoop dat de Commissie alle toezeggingen van de commissaris waarmaakt en dat ook de Raad er het zijne aan bijdraagt.
I hope that the Commission will do everything that the Commissioner has said and that the Council is up to the job.
DutchHet Europees Parlement moet het zijne hieraan bijdragen om te verzekeren dat de Europese Unie de verwachtingen inlost.
We in the European Parliament must do our bit to ensure that the European Union does, as a whole, live up to these expectations.
DutchNu is de begroting nog niet definitief aangenomen; er komt nog een tweede behandeling en de Raad zal er zeer snel het zijne van zeggen.
At present the budget has not yet been finally adopted; it will be subject to a second debate and the Council will very soon have its say.
DutchEuropa, mijnheer de commissaris, heeft daar het zijne toe bijgedragen door de agenda te overladen met onderwerpen die niets van doen hadden met het thema internationale handel.
Seattle failed because the political desire of the main countries was to slow down, instead of accelerating international trade.
DutchWie almaar zegt dichter bij de burger te willen staan en de mond vol heeft van een democratischer Europa, moet natuurlijk het zijne doen om hieraan concrete gestalte te geven.
It is of course, only natural that those who talk a lot about closeness to the public and about the need for the EU to become more democratic, should play an active part in making this a reality.