"gewacht" Englisch Übersetzung

NL

"gewacht" auf Englisch

EN

NL gewacht
volume_up
{Partizip Perfekt}

gewacht
Wij hebben er lang op gewacht en wij willen niet dat die gelegenheid nu voorbijgaat.
We have waited for this for a long time and we do not want to lose this opportunity.
Mevrouw Doyle heeft een motie van orde ingediend en wij hebben gewacht...
Mrs Doyle presented a procedural motion, and we waited some time.
Het spijt me zeer dat u tevergeefs op een antwoord hebt gewacht, maar het is niet anders.
I am very sorry that you have waited in the Chamber, but this was unavoidable.

Beispielsätze für "gewacht" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

Dutch(Gelach) En ik weet dat ik de hele week gewacht heb om deze mop te vertellen.
(Laughter) And I know that I have been waiting all week to tell this joke.
DutchBij een bepaald land, namelijk Italië, wordt er toch al jaren op restitutie gewacht.
One particular Member State, Italy, has been waiting for recovery for many years already.
DutchHet wekt verbazing dat de Commissie hier zo lang mee heeft gewacht.
It is surprising that the Commission has taken so long to carry out this task.
DutchDe Commissie heeft te lang met het aanvragen van een onderhandelingsmandaat gewacht.
The Commission was very tardy in requesting its negotiating mandate.
DutchDe tweede vraag is waarom zo lang met de besluitvorming is gewacht.
And secondly: what is the reason for this delay in the taking of decisions?
DutchDit verklaart waarom er met ongeduld op een besluit wordt gewacht, zoals de heer Stenmarck benadrukt.
This explains why, as Mr Stenmarck underlines, this decision is eagerly awaited.
DutchDaarom vraag ik dat er sneller wordt gehandeld en dat er niet wordt gewacht tot alles om zeep is!
That is why I am asking for swifter action before the whole thing packs up!
DutchTijd is hier van levensbelang, want hoe langer er wordt gewacht, des te meer levens gaan er verloren.
Time is of the essence in this regard, as the more we delay the more lives are lost.
DutchHierop heeft met name de Europese Vakbeweging lang gewacht.
This is something which the ETUC in particular has long been waiting for.
DutchIk heb mijn vraag ingediend in de maand juli en ik heb geduldig gewacht en naar elke vraag geluisterd.
I presented my question in July and I have been waiting and listening to every question.
DutchDe EU heeft al te lang gewacht om de heer Bush van repliek te dienen.
The time is long overdue for the EU to call Mr Bush's bluff.
DutchWij danken de Commissie, ook al heeft die wat te lang gewacht.
Our thanks to the Commission, although it did come a little late!
DutchBij vorige uitbreidingen is al gebleken dat hiermee niet gewacht kan worden.
This should coincide with the timely training of professional and highly skilled translators and interpreters.
DutchIn Bretagne wordt nog altijd gewacht op schadevergoeding.
People in Brittany are still waiting for compensation for damages.
DutchIk weet dat door velen op deze programma's is gewacht.
I know that these programmes come up to a lot of expectations.
DutchInderdaad, Hank, dit is het melkkoetje waar je op hebt gewacht.
That's right, Hank, your gravy train has come in.
DutchDit is een voorstel waarop wij meer dan tien jaar hebben gewacht.
It has been anticipated for more than 10 years.
DutchHet Comité heeft 15 maanden gewacht voordat het besloot OLAF te belasten met gegronde gevallen van corruptieverdenking.
It took the Committee over 15 months to refer justified cases of suspicion of fraud to OLAF.
DutchIk heb m'n hele leven gewacht op aktie zoals dit.
I been waiting my whole life for shit like this to go down.
DutchDe Commissie heeft erg lang gewacht met haar voorstel.
The Commission was very slow to produce the proposal.