"geduldig" Englisch Übersetzung

NL

"geduldig" auf Englisch

EN

NL geduldig
volume_up
{Adjektiv}

geduldig (auch: geduldige, lijdzaam)
De internationale gemeenschap moet geduldig zijn waar het Rusland betreft.
The international community must be patient with Russia.
Witrussen zijn een bijzonder vreedzaam en geduldig volk.
Belarusians are an exceptionally peaceful and patient people.
Geduldig kapitaal werkt daartussenin, en tracht het beste van beide te nemen.
Patient capital works between, and tries to take the best of both.

Beispielsätze für "geduldig" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchBishop zorgde voor de dokter... en de rest van ons probeerde geduldig te blijven.
So Bishop baby-sat the doctor, and the rest of us tried not to watch the water boil.
DutchPapier is geduldig, de werkelijkheid zal moeten aantonen of het waargemaakt wordt.
Paper can wait; the future will tell whether they will be realised.
DutchAls we hier stil en geduldig blijven wachten, komt er vast hulp.
lf we wait here quietly and patiently...... I believe that help will come.
DutchIk zat daar al ruim anderhalf uur geduldig op te wachten.
I have sat here for almost an hour and a half and waited patiently for my question.
DutchPapier is geduldig, maar de werkelijkheid ziet er helaas anders uit.
Much is only on paper and unfortunately the reality is different.
DutchDe commissaris, die geduldig heeft geluisterd, mag nu antwoorden.
The Commissioner, who has been listening patiently, may now reply.
DutchIk heb mijn vraag ingediend in de maand juli en ik heb geduldig gewacht en naar elke vraag geluisterd.
I presented my question in July and I have been waiting and listening to every question.
DutchHij wilde dat doen met behulp van geduldig kapitaal, maar tegen een prijs.
He stood on moral ground and refused to pay bribes.
DutchMaar die moeten dan ook wel echt worden gezet, want papier is geduldig.
And it must take it, because paper alone is cheap.
DutchMaar ook hij wacht geduldig, krijgt zijn eten en vertrekt.
But he too waits patiently, gets his food and goes on.
DutchDe maatschappij wacht niet geduldig totdat we wakker worden.
Society will not wait patiently for us to wake up.
DutchIk zit hier al een hele tijd geduldig te wachten en ben verbijsterd dat u me steeds maar niet uitnodigt het woord te voeren.
I have sat here patiently and I find it quite extraordinary that you are not calling me.
DutchEen rechtvaardige informatiemaatschappij moet systematisch, geduldig en met doeltreffende strategieën opgebouwd worden.
A fair Information Society is therefore created methodically and patiently with decisive strategies.
DutchNiet iedereen is even geduldig als mijn vrouw Chaz.
Not everybody has the patience of my wife, Chaz.
DutchHet spijt mij voor de leden die geduldig hebben gewacht, maar zo gaat het leven nu eenmaal in het Parlement.
I commiserate with those Members who have been waiting patiently, but that is the way of things here in Parliament.
DutchWe hebben dat eerst geduldig en beleefd gedaan.
We initially did it with patience and civility.
DutchSpinelli bouwde geduldig aan een compromis dat uiteindelijk bij aanneming door 88 procent van het Parlement werd gesteund.
Spinelli patiently built up a compromise that was supported in the end by 88 % of Parliament when it was adopted.
DutchIk wil dat het Parlement duidelijk inziet dat het Britse volk geduldig afwacht en heel voorzichtig de situatie overziet en afweegt.
I want to make it clear to the House that the British people are waiting, looking very carefully and considering.
DutchMaar, Voorzitter, papier is geduldig.
DutchEnkele van deze vragen zijn al in december ingediend, maar we hebben geduldig drie maanden gewacht om haar de vragen te kunnen stellen.
Some of these questions were tabled in December, but we waited patiently for three months to put the questions to her.