"bij voorbaat" Englisch Übersetzung

NL

"bij voorbaat" auf Englisch

NL bij voorbaat
volume_up
{Adjektiv}

bij voorbaat
Alle antwoorden in een dergelijke discussie staan bij voorbaat vast.
All the answers to emerge from such a debate are provided in advance.
Er is geen enkele reden Turkije bij voorbaat dergelijke toezeggingen te doen.
There is no reason for giving such pledges in advance to Turkey.
Ik wil de commissaris dan ook bij voorbaat danken voor haar antwoord op mijn vragen.
I therefore thank the Commissioner in advance for her reply to my questions.

Ähnliche Übersetzungen für "bij voorbaat" auf Englisch

bij Substantiv
English
bij Adverb
bij Präposition
bij Pronomen
English
bij- Adjektiv
voorbaat Substantiv
English

Beispielsätze für "bij voorbaat" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchWe moeten ophouden al hun problemen bij voorbaat toe te schrijven aan discriminatie.
We must stop attributing all their problems to discrimination from the outset.
DutchMaar het zou discriminerend zijn om alle homoseksuelen bij voorbaat uit te sluiten.
But it would be a form of discrimination to exclude a priori all homosexuals.
DutchMaar we moeten de Europese Autoriteit niet bij voorbaat vleugellam maken.
But we should not render the European Authority powerless right from the outset.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik spreek snel en bied bij voorbaat de tolken mijn excuses aan.
Mr President, I will speak rather more quickly and apologise to the interpreters.
DutchWe moeten zulke mogelijkheden niet bij voorbaat verwerpen, maar er gebruik van maken.
So these opportunities should not be rejected from the outset but should be exploited.
DutchBlijkbaar is een minister uit het kabinet Berlusconi bij voorbaat onaanvaardbaar.
It appears that a minister from the Berlusconi Cabinet is unacceptable from the very start.
DutchDan was het verdrag namelijk al bij voorbaat tot mislukken gedoemd geweest.
In that case the Convention would certainly have been doomed to failure from the outset.
DutchWe hoeven niet bij voorbaat al uit te komen op de laagste gemene deler.
We do not have to bring things down to the lowest common denominator right from the start.
DutchMen kan daar niet bij voorbaat op anticiperen, voordat de besluiten genomen zijn.
One cannot jump the gun, before the decisions have been taken.
DutchWe kunnen niet alle burgers bij voorbaat behandelen als terroristen.
We cannot automatically treat citizens as if they were all terrorists.
DutchWe moeten hen allemaal om de tafel krijgen en we kunnen niet bij voorbaat al schuldigen aanwijzen.
We need them all around the table and we cannot apportion blame beforehand.
DutchTurkije moet bij zijn toetreding worden geholpen en niet bij voorbaat worden uitgesloten.
We need to help Turkey to join and not exclude her from the start.
DutchBij voorbaat wordt verondersteld dat de beginselen van de democratie worden geschonden.
It is taken as read that democratic principles will be violated.
DutchHet is gemakkelijk om deze projecten bij voorbaat af te schrijven.
It is easy simply to dismiss the chance of success of these projects.
DutchMaar de hele onderhandelingscyclus was bij voorbaat gedoemd te mislukken.
Undoubtedly, this round of negotiations was doomed to failure.
DutchIk wil bij voorbaat onze collega Posselt gelukwensen met het uitstekende werk dat hij verricht heeft.
I would nevertheless like to congratulate Mr Posselt on his excellent work.
DutchIk wil niet met de vinger nawijzen of bij voorbaat al een oordeel hebben.
I do not want to point my finger or make a priori judgments.
DutchAls de rechters het er nog eens op na moeten kijken, dan is dat systeem bij voorbaat veroordeeld.
If the lawyers get to look at it, the system is doomed from the start.
DutchDe heer Trichet was dus al bij voorbaat zeker van die baan, zij het slechts voor een halve periode.
Mr Trichet was thus assured of this post, albeit for only half the period, from the start.
DutchTurkije moet derhalve nog een lang proces doormaken, waarbij toetreding niet bij voorbaat vaststaat.
Thus Turkey will still have to face a long process, which necessarily excludes accession.