"benodigdheden" Englisch Übersetzung

NL

"benodigdheden" auf Englisch

NL

benodigdheden {Maskulin / Feminin}

volume_up
benodigdheden

Beispielsätze für "benodigdheden" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchWe hebben hulpgoederen, zoals medicijnen, medische benodigdheden, voedsel en faciliteiten voor noodhuisvesting gestuurd.
We sent emergency supplies such as medicines, medical supplies, food and shelter.
DutchEuropese bedrijven hebben momenteel 90 procent van de wereldmarkt voor de benodigdheden voor de winning ervan in handen.
It is European companies that are today responsible for 90 % of the world market in equipment.
DutchHet is een takel-kist met medische benodigdheden.
It's a tackle box filled with medical supplies.
DutchPer sector zullen wij de grote spelers bijeenroepen om de onderzoeksprojecten en de benodigdheden voor het onderzoek in kaart te brengen.
According to the sector, we will endeavour to bring together major players to determine research projects as well as research needs.
DutchOok samengeperste zuurstof en andere medische benodigdheden zijn een echte luxe en vaak gedurende maanden of zelfs een jaar niet op voorraad.
Similarly compressed oxygen and other medical supplies are really a luxury and can often be out of stock for months or even a year.
DutchDeze kaarten moeten aan de Commissie worden toegezonden en van de benodigdheden voor de bosbouw moet ook een uitgebreide lijst worden bijgehouden.
The maps are to be sent to the Commission and a comprehensive list of goods associated with forest reproduction must also be kept.
DutchDe middelen die de Commissie ter beschikking stelt, zullen gebruikt worden voor voedselhulp, drinkwater en essentiële noodhulp als beddegoed en hygiënische benodigdheden.
The Commission grant will provide funding for food aid, drinking water and essential relief supplies such as bedding and hygiene items.
DutchOok apparatuur en benodigdheden als zuurstof, medicijnen en brandstof kunnen het ziekenhuis niet bereiken en verdere bouwwerkzaamheden moesten worden opgeschort.
Similarly equipment and supplies, such as oxygen, medicines and fuel, cannot reach the hospital and further building work has had to be suspended.
DutchOp dit moment is het zo dat we bij iedere operatie van crisisbeheersing helemaal vanaf het begin moeten beginnen met de aanschaf van alle noodzakelijke voorraden en benodigdheden.
At present, each time there is a crisis-management operation, all the necessary supplies and equipment have to be procured from scratch.
DutchDag in dag uit gaan zij gebukt onder zware politieke onderdrukking, een ingestorte economie en tekorten aan eerste levensbehoeften als voedsel, drinkwater en medische benodigdheden.
They suffer on a daily basis from intense political oppression, a collapsed economy and shortages of vital food, water and medical supplies.
DutchEr wordt gezorgd voor medische benodigdheden, tonnen en tonnen voedsel, kleding en dekens, voor installaties die het drinkwater zuiveren om te voorkomen dat er tyfus, cholera en hepatitis uitbreekt.
Medical supplies, food by the tonne load, clothing, blankets, installations to help provide clean drinking water and also prevent the outbreak of typhoid, cholera and hepatitis.