"afwachten" Englisch Übersetzung

NL

"afwachten" auf Englisch

NL afwachten
volume_up
[wachtte af|afgewacht] {Verb}

Deze mensen bleven niet afwachten tot zij ideeën aangereikt kregen van de Raad.
They did not wait for ideas to be handed down from the Council of Ministers.
Men wil afwachten wat de officiële reportages de komende weken nog zullen opleveren.
They want to wait to see what official reports bring in the next few weeks.
Zo nee, dan moeten wij het voorstel van de Raad aan het Parlement maar afwachten.
Otherwise we must wait for the Council to make a proposal to Parliament in due course.
Deze mensen bleven niet afwachten tot zij ideeën aangereikt kregen van de Raad.
They did not wait for ideas to be handed down from the Council of Ministers.
Men wil afwachten wat de officiële reportages de komende weken nog zullen opleveren.
They want to wait to see what official reports bring in the next few weeks.
Wij zullen allemaal moeten afwachten wat voor resultaten eruit komen.
We will all have to wait and see what the outcome of that will be.
afwachten (auch: dragen, wonen, wachten, plakken)
afwachten
Een onderbreking van licht en lucht, een architectonisch afwachten van de tijd.
A break of light and air, an architectural biding of time.
afwachten

Beispielsätze für "afwachten" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchHoe dit in detail door de regeringsleiders wordt beslist, moeten we afwachten.
It remains to be seen what decisions are made by individual Heads of Government.
DutchHet blijft afwachten of de kosten voor die consumenten inderdaad zullen stijgen.
It remains to be seen whether costs for consumers will indeed increase.
DutchHoe ernstig de gevolgen daarvan zullen zijn in Europa moeten we nog maar afwachten.
Just how serious the reaping in Europe is going to be remains to be seen.
DutchNu hoor ik dat de Rekenkamer het justitieel onderzoek van Luxemburg gaat afwachten.
I now hear that the Court of Auditors is waiting for the judicial inquiry in Luxembourg.
DutchWe zullen overigens moeten afwachten wie de moed heeft om een referendum te organiseren.
It remains to be seen, moreover, who will be courageous enough to organise a referendum.
DutchWij wilden ook graag de conclusies van de BSE-enquête afwachten, en die hebben we inmiddels.
We also wanted to know the conclusions of the BSE investigation, and we now have that.
DutchBovendien is dit een proefprogramma en wij moeten afwachten hoe dit zich zal ontwikkelen.
Besides, it is a pilot programme and we need to see how it progresses.
DutchWij moeten echter afwachten hoe dat in de praktijk zal kunnen gebeuren.
It remains to be seen, however, how this can be achieved in practice.
DutchWij zullen echter afwachten wat voor concrete gebaren hier in de praktijk op volgen.
In any case, we shall see what specific steps transpire when the time comes for practical action.
DutchIk weet nu al dat hooguit enkele tientallen mensen de stemming zullen afwachten.
I know that a few dozen people at most will remain to vote.
DutchWe moeten nog maar afwachten of de maatregelen op middellange en lange termijn beter zullen zijn.
It remains to be seen whether its medium- and long-term measures will be any better.
DutchWe moeten dit bezoek nauwlettend volgen en afwachten welke resultaten uit de bus komen.
We must focus particular attention on this visit and its outcome.
DutchEen onderbreking van licht en lucht, een architectonisch afwachten van de tijd.
A break of light and air, an architectural biding of time.
DutchLaat ons echter eerst afwachten hoe de lidstaten deze taak aanpakken.
Let us now see, however, how the Member States set about the task.
DutchLaat ons daarom eerst eens afwachten wat het Parlement over ons voorstel zal zeggen.
Once it has done so, we can see what Parliament has to say.
DutchNu moet men nog afwachten hoe deze contradictoire bevoegdheid in de praktijk kan worden toegepast.
It remains to be seen how these conflicting powers will resolve themselves in practice.
DutchMijns inziens moeten we de zaak wat meer op zijn beloop laten en afwachten hoe een en ander zich ontwikkelt.
I believe that we must allow a little time to pass and see what moves are made.
DutchWaarschijnlijk hebben ze daarin gelijk als ze passief blijven afwachten.
They are probably right in that assessment if they adopt a passive attitude towards this development.
DutchWij kunnen niet met de handen over elkaar afwachten tot het moment daar is.
We cannot afford to sit idly until that moment arrives.
DutchWe moeten echter nog afwachten hoe doeltreffend deze maatregelen zijn.
It remains to be seen how effective these measures will be.