NL afhalen
volume_up
[haalde af|afgehaald] {Verb}

Op een dag ging ik mijn vader afhalen van de luchthaven. ~~~ Ik liep het grasheuveltje op van de parking naar de terminal. ~~~ Twee soldaten die met AK-47-wapens zwaaien, houden me tegen.
And one day I go to the airport to meet my father, and as I walk up this grassy slope from the car park to the terminal building, I'm stopped by two soldiers wielding AK-47 assault weapons.
afhalen

Beispielsätze für "afhalen" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

DutchOp spaarbankboekjes kun je geld storten en je kunt er ook weer geld van afhalen.
Money can be paid into savings books and money can be withdrawn from them.
DutchMaar een verrassend bedrijf voor alternatieve energie in Parijs gaat ons van het net afhalen met zonne-energie.
But an amazing alternative energy company in Paris is taking us off the grid with solar.
DutchWij stellen ook enkele punten aan de orde die wellicht de scherpe kantjes van de onderhandelingen afhalen.
We are also addressing a number of points which may perhaps make the negotiations a little smoother.
DutchWat zijn de provisies als ik geld wil afhalen bij een geldautomaat van een andere bank?
DutchKan ik geld afhalen in [land] zonder provisies te betalen?
Can I withdraw money in [country] without paying fees?
DutchNaar mijn idee zouden we op die manier de scherpe kantjes van dat maximum afhalen en een zinvollere sociale factor hanteren.
I believe we would then have made this limit less rigid as well as having introduced an enlightened social factor.
DutchU vergist zich, mevrouw, wanneer u denkt dat het afhalen aan de huisdeur een consumentvriendelijke daad is.
That is why I would really like to warn you against thinking that collection from people's front doors is a consumer-friendly act, Mrs van Brempt.
DutchDus wat we nu hebben, een wereld zonder reservaten, is als een bankrekening, waar we alleen maar geld van afhalen en waar we nooit geld op storten.
So what we have now -- or a world without reserves -- is like a debit account where we withdraw all the time and we never make any deposit.
DutchEn je kunt ze er dan afhalen als je er mee wilt werken. ~~~ Een veelgehoorde opmerking over een dergelijke structuur is: "Okee, mijn echte bureau is nogal slordig.
So, one of the criticisms of this kind of approach to organization is that, you know, "Okay, well my real desk is really messy.
DutchIk heb een compromisamendement ingediend dat voorziet in een kennisgeving 12 uur vóór het afhalen van de vracht en ik ben zeer verheugd dat hij hiermee heeft ingestemd.
I put forward the compromise amendment of 12 hours ' notice before the load was taken out and am very pleased that he has agreed to that amendment.