"yritystoiminta" Englisch Übersetzung

FI

"yritystoiminta" auf Englisch

FI yritystoiminta
volume_up
{Substantiv}

yritystoiminta (auch: yritys, asia, juttu, ala)
volume_up
business {Subst.}
Euroopan laajat metsäalueet luovat merkittäviä yritystoiminta- ja työllisyysmahdollisuuksia EU:ssa.
Europe's large wooded areas create considerable business and employment within the EU.
Kyseessä ei ole mikä tahansa yritystoiminta.
We are not dealing with any old business here.
Neljänneksi sen on lisäksi täytettävä ne julkisen elämän aukot, joita yksityinen yritystoiminta ei ota hoitaakseen.
Fourth, it must also fill the gaps in public life which are not filled by private business initiative.

Beispielsätze für "yritystoiminta" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishYritystoiminta ei menesty, ja työttömien on löydettävä työtä salakuljettajina ja ääriryhmissä.
Businesses cannot survive and the unemployed have to find work with the smugglers and extremists.
FinnishMe korostamme sitä, että työllisyystavoitteet saavutetaan rohkaisemalla yrittäjyyttä, josta työllistävin on pieni- ja keskisuuri yritystoiminta.
We would like to stress that employment targets will be achieved by encouraging entrepreneurship, SMEs being the most significant employers.
FinnishKuten monilla muillakin teollisuuden aloilla, yritystoiminta siirtyy niihin maihin, joissa yritykset voivat käyttää työntekijöitä hyväkseen ja omien etujensa ajamiseen.
Like in many industrial sectors, businesses are relocating to countries where they can exploit workers to their own advantage.
FinnishEnsinnäkin yritystoiminta ei ole enää tasapainossa journalistisen toiminnan kanssa, mikä pitää nyt paikkansa myös luovan sisällön tuottajien kohdalla.
Entrepreneurship, on the one hand, has become out of balance with journalistic activity on the other, as it now is also with those who produce creative material.