"ylös" Englisch Übersetzung

FI

"ylös" auf Englisch

EN
EN

FI ylös
volume_up
{Adverb}

volume_up
up {Adv.}
Se antaa kuvan yhdestä ilmamassasta, joka kulkee edestakasin ylös ja alas.
And that sort of gives the impression you've got one air mass going up and down, up and down.
Siirrä kappaletta luettelossa ylös- tai alaspäin nuolipainikkeiden avulla.
To move a song up or down in the list, click the up arrow or down arrow buttons.
Kun oikopolut tulevat näkyviin, siirrä osoitinta reunaa pitkin ylös- tai alaspäin ja valitse Asetukset.
When the charms appear, move up or down the edge, and then click Settings.
ylös (auch: pois, alas, ulos)
volume_up
off {Adv.}
Kun kalastajat lähtevät, varikset lennähtävät paikalle, kiskovat siimat ylös ja syövät kalat tai syötit.
And when the fishermen move off, the crows fly down, reel up the lines, and eat the fish or the bait.
(Naurua) Joten päättelin, että on parempi taistella ja pysyä siellä kunnes taju lähtee, ainakin he sitten vetävät minut ylös ja huolehtivat minusta.
(Laughter) So, I figured I'm better off just fighting and staying there until I black out, at least then they can pull me out and take care of me and all that.

Beispielsätze für "ylös" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishYhdistynyt kuningaskunta on kaivanut itselleen kuopan, josta se ei pääse ylös.
The United Kingdom has dug itself into a hole and has no idea how to extricate itself.
FinnishNäin ollen pidämme huolen siitä, että molempien kannat kirjataan ylös oikein.
So we will make sure that the points made by each speaker have been correctly set down.
Finnish(Yli 12 jäsentä nousi ylös vastustamaan suullisen tarkistuksen huomioon ottamista.)
(More than twelve Members rose to oppose the vote on the oral amendment)
FinnishTarkoitukseni oli äänestää mietinnön puolesta, ja pyytäisin kirjaamaan sen ylös.
It was my intention to vote in favour of the report, and I would ask for that fact to be noted.
FinnishJos on tarpeen, että 12 meistä nousee ylös, meitä nousee ylös 12.
If it is necessary for twelve of us to rise, moreover, twelve of us will rise.
FinnishMutta me olemme palanneet ja oppineet arvokkaita asioita siitä, miten kaivaa itsemme ylös.
But we have emerged with valuable lessons about how to dig ourselves out.
FinnishTänään olemme tulleet tänne tunnustamaan ja kirjaamaan ylös Timorin prosessin onnistumisen.
What we have seen and heard today is the success of the process in Timor.
FinnishKuljettaja joutuu siis menemään ulos ja asettumaan pyörätuolin viereen, kun se nostetaan ylös.
That means that the driver must go out and stand by the wheelchair when it is raised.
FinnishNäin käy, kun maanalainen materiaali tulee ylös ja levittäytyy planeetan pinnalle.
This is when deep-Earth material comes to the surface, spreads out over the surface of the planet.
FinnishKirjoita ohjatussa Tarkista toimialue -toiminnossa ylös seuraavat tiedot:
In the Verify Your Domain wizard, record two pieces of information:
FinnishJoten minulla ei ole lisäkysymystä esitettävänäni, haluan vain, että vastalauseeni kirjataan ylös.
So I do not have a supplementary question, I just want to register my protest.
FinnishTämä tarkoittaa, että jokainen lähetetty ehdotus kirjataan ylös ja käsitellään.
That means that every submission is registered and processed.
FinnishOlkaa hyvä ja nouskaa ylös viettämään minuutin hiljainen hetki edesmenneen kollegamme muistoksi.
Please rise and observe a minute's silence in memory of our late colleague.
FinnishSaisinko pyytää parlamentin jäseniä, jotka kannattavat tätä näkemystä, nousemaan ylös.
May I call on those Members who agree with this view to stand.
FinnishPyydän, että tämä kirjataan ylös ja huomioidaan ratkaisuja tehdessä.
I ask that this should be recorded and taken into account when the decisions are being taken.
FinnishHyvä on, kirjaamme huomautuksenne ylös. Komissio on epäilemättä myös kuullut huomautuksenne.
We take note of what you say, and no doubt the Commission will also have heard your comments.
Finnish(Koska yli 12 jäsentä nousi ylös, suullista tarkistusta ei voitu hyväksyä.)
(Since more than 12 Members were opposed to voting on the oral amendment, it was not put to the vote)
FinnishSiellä missä sataa, ilmaa työntyy korvaamaan ylös kohonnutta ilmaa.
So, wherever the rain is falling, the air is drawn towards it to replace the air that's rising.
FinnishOn tärkeää kirjata ylös, että laivat ja muut vesikulkuvälineet voidaan luokitella jätteeksi.
It is important to note that ships and other means of transport by water can be classed as waste.
FinnishSuurin osa parlamentin jäsenistä on mieluummin nousematta ylös joka kerta.
Most of the Members prefer not to have to rise each time.