"yläpuolella" Englisch Übersetzung

FI

"yläpuolella" auf Englisch

EN

FI yläpuolella
volume_up
{Adverb}

yläpuolella (auch: edellä, ylhäällä, korkealla, ylempänä)
volume_up
above {Adv.}
Ainoat kaiken epäilyksen yläpuolella ovat EU:n ja USA:n hallitsijat.
The only people above all suspicion are the rulers of the ÅU and the USA.
Napauta sanan yläpuolella olevaa nuolta ja valitse sitten Lisää käsinkirjoitussanastoon.
Tap the arrow above the word , and then select Add to the handwriting dictionary.
Valitse kirjastoruudussa (tiedostoluettelon yläpuolella) Sisältö-kohdan vierestä Sijainnit.
In the library pane (above the file list), next to Includes, click Locations.
yläpuolella (auch: ylhäällä)
volume_up
aloft {Adv.} [förml.]
yläpuolella (auch: pään päällä, taivaalla)
Laskeutuessamme Al Fashaan yläpuolella lenteli hyökkäyshelikopteri.
When we landed in Al Fasha, an attack helicopter was hovering overhead.

Beispielsätze für "yläpuolella" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishTässä näkyy, miten poliittisen luokan tahto hallitsee kansalaisten yläpuolella.
This represents an imposition of the will of the political class upon the citizens.
FinnishHaluaisin huomauttaa, että homoseksuaalit eivät ole arvostelun yläpuolella.
I would like to point out that homosexuals are not outside the scope of criticism.
FinnishSe on myös ainoa asia, joka on tiettyjen opillisten ristiriitojen yläpuolella.
It is the only one in a position to go beyond certain dogmatic conflicts.
FinnishNaiset ja yleensä ottaen kaikki kansalaiset ovat sellaisen yläpuolella.
No, women, and our citizens in general, are more intelligent than that.
FinnishSeychellien talousvyöhyke on laajuudeltaan 1 374 000 km², josta on merenpinnan yläpuolella 453 km².
Seychelles has a 1 374 000 km² exclusive economic zone for a land area of 453 km².
FinnishEn kuitenkaan halua markkinoita, joilla kilpailu hallitsee kaiken muun yläpuolella.
But I do not want a market where competition rules supreme.
FinnishSe on mahdollisesti käymämme voimakkaan poliittisen keskustelun yläpuolella.
It goes beyond the strong political debate we might have.
FinnishJoissakin uusimmissa kannettavissa tietokoneissa on sisäinen verkkokamera, joka sijaitsee näytön yläpuolella.
However, some newer laptops have a built-in webcam on the top of the screen.
FinnishSe on taloudellisten etujen yläpuolella, ja siinä on paljolti kysymys etiikasta ja vastuullisesta tilanhoitajuudesta.
It transcends economic interests and is all about ethics and responsible stewardship.
FinnishTarvitaan neutraali välittäjä, joka saattaa päätöksenteon alulle poliittisten kiistakysymysten yläpuolella.
A neutral mediator is needed to initiate decision-making that overrides political controversies.
FinnishVirkaanastujaispuheessaan hän puolusti perustuslakisopimuksen tarkoitusperää unohtaen olevansa puolueiden yläpuolella.
That Treaty, in fact, was indeed approved by the Italian Parliament, but not unanimously.
FinnishYhteisön järjestelmä on kansallisvaltion yläpuolella, koska siinä säädellään erilaisia suhteita ja todellisuuksia.
The Community system supersedes the nation state as it governs different relations and realities.
FinnishBetonirunko tehdään ensin, joten sitä näkyy rakennuskuvissa yleensä yhdestä kolmeen kerrosta muun rakennuksen yläpuolella.
The concrete cores are approximately one to three storeys ahead of the floor construction.
FinnishOn kaikki tämä, eikä sen yläpuolella ole mitään.
There is all that, and on all that the report says nothing.
FinnishToisinaan niiden ääni on niin voimakas, että sen voi kuulla jopa vedenpinnan yläpuolella läheiseltä rannalta.
Sometimes they are so loud that they can even be heard outside the water by people standing at nearby shores.
FinnishEuroopan unionin on osoitettava, että se on niiden yläpuolella, jotka haluavat hukuttaa vapauden liekkeihin.
The European Union must demonstrate that it is more than equal to those who seek to send freedom up in flames.
FinnishEU:n asetus on jäsenmaiden sääntöjen yläpuolella.
National rules are subordinate to an EU Regulation.
FinnishHänen hanhensa kutsuvat villihanhia yläpuolella.
And his geese are calling up now to the wild geese.
FinnishHuomaatte siis, että komission puolueettomuus on kaikkien epäilyjen yläpuolella italialaisten keskeisessä keskustelussa.
So it is quite clear that the Commission' s neutrality is beyond all suspicion in the debate within Italy.
FinnishTämä ei ole mitään hiusten halkomista, vaan kyse on siitä, että tämän menettelyn etenemisen on oltava kaikkien epäilysten yläpuolella.
I am not nit-picking; the point is that as this process unfolds, it must be beyond all doubt.