"velvollisuus" Englisch Übersetzung

FI

"velvollisuus" auf Englisch

FI velvollisuus
volume_up
{Substantiv}

velvollisuus (auch: tehtävä, tullimaksu, vero, työvuoro)
volume_up
duty {Subst.}
Meidän velvollisuutemme, Euroopan unionin velvollisuus on nyt täyttää lupauksemme.
It is now our duty, the duty of the European Union, to fulfil our promise.
Minusta parlamentin velvollisuus on poistaa tällainen monitulkintaisuus.
I believe that it is the duty of this Parliament to remove this ambiguity.
Siihen liittyy velvollisuus käyttää vastuuta kaikkien parhaan edun mukaan.
It is accompanied by a duty to use this responsibility in everyone's best interest.
velvollisuus (auch: sitoumus, sitoutuminen)
Tämä on komission velvollisuus, ja sen on pantava perussopimukset täytäntöön.
This is the obligation on the Commission and it must implement the treaties.
Meillä on todellakin velvollisuus kunnioittaa syrjimättömyyden periaatetta.
We are in fact under an obligation to respect the principle of non-discrimination.
Ne ovat EU:n velvollisuus - aivan samoin kuin Kööpenhaminan kriteerit ovat muiden maiden velvollisuus.
Its obligation. Just as the Copenhagen criteria are an obligation for the other countries.
velvollisuus (auch: vastuu)
Asianmukaisen sosiaaliturvan tarjoaminen on oikeastaan valtion velvollisuus.
It is actually the responsibility of the State to provide proper social protection.
Yritysten verottaminen on kunkin jäsenvaltion yksinomainen velvollisuus.
Taxation of companies is the exclusive responsibility of each Member State.
Meillä on kuitenkin velvollisuus valvoa lentoliikenteen turvallisuutta.
After all, we have the responsibility to monitor air traffic security.
velvollisuus (auch: oikeus, peli)
volume_up
biz {Subst.}

Beispielsätze für "velvollisuus" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishNeuvostossa kiisteltiin siitä, kenellä on velvollisuus tietojen julkaisemisesta.
In the Council, the issue of who publishes the information was very controversial.
FinnishJa että komission velvollisuus on valvoa, että näitä periaatteita kunnioitetaan.
The Commission is therefore obliged to ensure that these principles are respected.
Finnishneuvoston asetuksen nojalla velvollisuus veloittaa sama palvelumaksu sekä maiden
Parliament and the EU Council to charge the same fees for cross-border and national
FinnishMeillä on siis velvollisuus ainakin tavoitella tätä päämäärää neuvottelujen kautta.
The least we can do, therefore, is to pursue this objective through negotiation.
FinnishTämä on kaikkien hallitusten velvollisuus ja se on kaikissa perustuslaeissamme.
That is one of the obligations of all governments, and appears in our constitutions.
FinnishPuheenjohtajavaltiolla ja komissiolla on velvollisuus yrittää löytää oikea tasapaino.
The presidency and the Commission are obliged to try to find the right balance.
FinnishTästä syystä EU:n toimielinten velvollisuus on suojella tätä oikeutta kaikilla aloilla.
It is therefore incumbent on EU institutions to protect that right in all fields.
FinnishPerinteinen velvollisuus jatkaa tilanpitoa sukupolvesta toiseen on yhä harvinaisempi.
The tradition of handing farms down from one generation to the next is disappearing.
FinnishJäsenvaltioilla on velvollisuus laatia täsmällisemmät kaupunkikohtaiset ennusteet.
The Member States are obliged to have more specific forecasts for towns.
FinnishMeillä on Euroopan unionin perussopimusten nojalla velvollisuus suojella perusoikeuksia.
European Union Treaties make it incumbent on us to protect fundamental rights.
FinnishKomissio ryhtyy jatkotoimiin jokaisen tapauksen osalta, koska se on sen velvollisuus.
The Commission will follow up every single case, as it is obliged to do so.
FinnishSiksi uskon, että toimielintemme velvollisuus on tehdä yhteistyötä.
To that end, I do believe it is incumbent on our institutions to work together.
FinnishDemokraattisella unionistipuolueella on velvollisuus ryhtyä yhteistyöhön puolueeni kanssa.
There is an onus upon the Democratic Unionist Party to engage with my party.
Finnish(ES) Komissio kunnioittaa aina perustamissopimusta; sillä on velvollisuus noudattaa sitä.
The Commission always respects the Treaty. It is obliged to comply with it.
FinnishMeillä on velvollisuus siirtää kansalaisemme ja EU:ssa laillisesti oleskelevat leiristä.
We are certainly bound to remove our citizens and residents from the camp.
FinnishOn kansainvälisen yhteisön velvollisuus lisätä ponnistuksiaan ratkaisun löytämiseksi.
It is incumbent on the international community to redouble its efforts to find a solution.
FinnishTällöin perheellä on velvollisuus tappaa tyttö suojellakseen kunniaansa.
In such an event the family is obliged to kill the girl, in order to protect its honour.
FinnishMeillä on velvollisuus pyytää kieltoa seksistisille kuville, joilla poljetaan naisten ihmisarvoa.
We are obliged to ask for a ban on sexist images, which degrade women's dignity.
FinnishTämä on kaikkien jäsenvaltioiden ja kansalaistemme velvollisuus.
These are obligations that are binding on all our States and on all our citizens.
FinnishJäsenvaltioilla on velvollisuus ryhtyä asianmukaisiin toimiin kyseisten henkilöiden tukemiseksi.
The Member States are obliged to take appropriate measures to support these people.