"vauhti" Englisch Übersetzung

FI

"vauhti" auf Englisch

volume_up
vauhti {Subst.}

FI vauhti
volume_up
{Substantiv}

vauhti (auch: tahti, luokka, suhde, hinta)
volume_up
rate {Subst.}
Vauhti on kiihtynyt sen jälkeen, kun mittaukset aloitettiin, yhdeksän vuotta sitten.
And the rate has accelerated since the measurements began nine years ago.
Ihmisen aiheuttaman biologisen monimuotoisuuden köyhtymisen hillitön vauhti on huolestuttavaa.
The rampant rate of man-made biodiversity loss is worrying.
This is a fantastic rate, so let us keep it up.
vauhti (auch: nopeus, valoherkkyys, piri, spiidi)
volume_up
speed {Subst.}
(FR) Arvoisa puhemies, vakuutan teille, että äänestyksen vauhti on aivan sopiva.
(FR) Mr President, I can assure you that the speed of the vote is perfect.
Emme saa kuitenkaan sallia, että vauhti verottaa lopputuloksen laatua.
However, we must not allow speed to compromise the search for excellence.
Jatkamme samalla polulla, vaikka vauhti onkin kenties hitaampi.
We carry on down the same path, albeit perhaps not at such speed.
vauhti (auch: nopeus, kiertonopeus)
volume_up
velocity {Subst.}

Beispielsätze für "vauhti" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishLiittymisprosessin vauhti ehkä hidastui väliaikaisesti, mutta pääteasema on entinen.
The process may have slowed down for a while but the final destination is as before.
FinnishLyhyesti sanottuna vauhti on muutettava aidosti maailmanlaajuiseksi tulokseksi.
In short, we have to translate this momentum into a truly global result.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, Turkin vauhti kohti EU:n jäsenyyttä alkaa hiipua.
Madam President, Turkey's momentum towards EU accession continues to falter.
FinnishJos sitä lykätään, toimitusvarmuuden vauhti hidastuu huomattavasti.
If it is postponed, we will lose a lot of momentum for security of supply.
FinnishOli kiehtovaa havaita talouskehityksen vauhti tuossa maanosassa.
It was fascinating to see the pace of economic development in that part of the world.
FinnishTeidän voittonne on ehdottomasti erittäin onnistunut, kun otetaan huomioon vauhti, jolla se rakentui.
Your victory, given the pace at which it was achieved, is certainly a great one.
FinnishTämän jälkeen integroitumisen vauhti riippuu yksin Serbiasta.
From this point onwards, the pace of integration depends entirely on Serbia.
FinnishJotta tämä suhteellinen vauhti ei hidastuisi, olen ehdottanut uutta tavoitetta vuodeksi 2010.
In order not to lose that momentum, which is relative, I have proposed a new objective for 2010.
FinnishEnsimmäiseksi he vastasivat aina ”ylinopeus ja vaarallinen vauhti sekä alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen”.
The first answers were always 'too fast and dangerous speeds and drink-driving'.
FinnishRotta tarvitsee vain kaksi sadasosasekunttia hajun tunnistamiseen, äärimmäisen kova vauhti.
An animal only needs two hundredths of a second to discriminate the scent, so it goes extremely fast.
FinnishUudistusprosessi on hidastunut, vauhti on heikentynyt, eikä Albanialla ole siihen varaa.
The reform process has slowed, there has been a loss of momentum and Albania is not in the position to afford this.
FinnishVaikka se osoittaakin, että prosessi oli aiempaa ripeämpi, vauhti on edelleen riittämätön.
Although this does indeed indicate that the process was swifter than in the past, the pace remains unsatisfactory.
FinnishTämä ei ole vauhti, jolla kansainvälisiä normeja hyväksytään.
This is not a pace of adopting international standards.
FinnishSeitsemän tuntia vuodessa on sopiva vauhti sekä jatkokoulutuksen että yritysten kannalta.
The seven hours per annum rhythm is a good solution for both in-service training and from the businesses' point of view.
FinnishRatkaisevaa on prosessin laatu, ei sen vauhti.
It is the quality of the process that is crucial, not the tempo.
FinnishVauhti oli nopeampi kuin EKP:n tavoite pitää inflaatio keskipitkällä aikavälillä alle 2 prosentissa mutta lähellä sitä.
This was above the ECB's aim to keep inflation over the medium term below, but close to, 2%.
FinnishPuheenjohtajavaltio Ruotsin viime vuonna laajentumistehtävään tuoma panos ja vauhti on kantanut hedelmää.
It is a year where the emphasis and the élan which was brought to this task by the Swedish Presidency has borne fruit.
FinnishKerrannaisvaikutuksesta johtuu, että ilmastonmuutoksen vauhti kiihtyy, emmekä voi tehdä paljonkaan.
The multiplier effect is going to mean that the pace of climate change is going to accelerate and there is little we can do.
FinnishToiseksi, vauhdin hiljentäminen nyt tarkoittaisi, että uusilla vihreillä aloilla aikaansaatu vauhti menetettäisiin.
Secondly, to rein back now would be to lose the momentum which has been built up in the new green industries.
FinnishJokainen tietää, että tiettyinä aikoina on hyväksyttävä hitaampi vauhti, kuin silloin, kun meillä on myötätuuli.
We all know that there are times when you have to accept a slower pace, and other times when things move swiftly.