"vähennys" Englisch Übersetzung

FI

"vähennys" auf Englisch

FI vähennys
volume_up
{Substantiv}

Vähennys on valtava, ja sen lisäksi leikkaukset kohdistuvat myös rakennerahastoihin.
That is a huge decrease and comes on top of the reduction in the Structural Funds.
Vähennys koskee sekä rakennerahastoja että yhteisöaloitteita.
The reduction is applied to both structural funds and to Community initiatives.
Inflaation huomioon ottaen voin laskea, että vähennys on 20 prosenttia.
Taking into account inflation, I can calculate that there is a reduction of 20%.
Kahdenkymmenen prosentin vähennys antaa täsmälleen samat luvut kuin vuonna 2005.
The deduction of 20% gives exactly the same figures as those from 2005.
Lopputuloksena on 1 480 tonnin vuotuinen vähennys vuosina 2009-2011.
The result will be a yearly deduction of 1 480 tonnes for the period 2009-2011.
Tällainen standardi on kehitettävä, jotta mainittu vähennys voidaan sallia.
Such a standard has to be developed in order to allow for this deduction.
vähennys (auch: lievennys)
volume_up
abatement {Subst.}
vähennys (auch: poisto, kampaus, leikkaaminen, leikkaus)
volume_up
cut {Subst.}
Jos Alankomaille olisi myönnetty 1 miljardin euron vähennys, Saksan olisi ollut pakko maksaa se Alankomaille, sillä Yhdistynyt kuningaskunta ei ollut vähentänyt hyvitystään riittävästi.
If the Netherlands had been granted that EUR 1 billion, Germany would have been forced to pay it to the Dutch, because the United Kingdom had not cut its rebate sufficiently.
vähennys
volume_up
cut down {Subst.}
vähennys (auch: leikkaus, supistus)
volume_up
cutback {Subst.}
Viittasin tähän jo aiemminkin: erityisesti se suunnaton vähennys, jota komissio ehdottaa työllisyyttä koskevaan lukuun, aiheuttaa meille suurta huolta.
Particularly the huge cutback which the Commission proposes for the employment chapter gives us great cause for concern.
vähennys (auch: vähentyminen, pieneneminen)
volume_up
decrement {Subst.}
vähennys (auch: kolhu, lovi, lommo, painauma)
volume_up
dent {Subst.}

Beispielsätze für "vähennys" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishSaksan on näytettävä 25 %: n vähennys kuormituksessa vuoteen 2010 mennessä.
But it imposes extra responsibility on the northern Member States.
FinnishMaataloustilastoissa ensin tehtävä vähennys perheen huoltamisesta on noin 50 prosenttia.
Agricultural statistics first deduct around 50% under the heading of provision for the family.
FinnishOlen valiokunnassa koko ajan sanonut, ettei 50 prosentin vähennys ole minulle mikään pakkomielle.
I have also always maintained in the committee that this 50% is not a fetish of mine.
Finnish100 0-200 000 ecun summista vähennys olisi 20 %, yli 200 000 ecun summista 25 %.
The intention is for 20 % to be deducted between ECU 100 000 and ECU 200 000, and 25 % above ECU 200 000.
FinnishJopa valtavassa Brasiliassa vähennys on 5 % vuodessa ja Turkissa 7 % vuodessa.
And even mighty Brazil is going down with five percent per year, and Turkey with seven percent per year.
FinnishVähennys ei kuitenkaan toteutunut tieliikenteessä, jonka päästöt nousivat päinvastoin jyrkästi 26 prosentilla.
Not for road traffic, however: in stark contrast, this sector saw a rise of 26%.
FinnishJäsenvaltioilla on tällä alalla joka tapauksessa vielä kaikenlaisia osuuksien vähennys-ja kiertotapoja.
At any rate, there is still quite a lot of circumvention and evasion in this area by the Member States.
FinnishLuku 4 on hyvä, 10 desibelin vähennys: loistavaa.
Chapter 4 is sound, except for 10 db, which is excellent.
FinnishTuhannen työpaikan vähennys Pariisissa on huono juttu, mutta Limavadyn kaltaisessa pienessä kaupungissa se on katastrofaalista.
One thousand job losses in Paris is bad, but in a small town like Limavady it is catastrophic.
FinnishVähennys voisi mielestämme olla myös 30, 40 tai ehkä 60 prosenttia, mutta haluaisin ilman muuta, että määritämme tavoitteen.
Perhaps we should put 30%, perhaps 40%, perhaps 60%, but I would definitely like to see a target.
FinnishYksi ensi viikon sovintomenettelyn aiheista tulisi olla, milloin ja miten tämä vähennys tulisi merkitä talousarvioon.
It should be one of the subjects for the conciliation next week to agree when and how this should be budgeted.
FinnishEsimerkiksi Aasian osalta vähennys on 56 %.
Exports to Asia, for example, have fallen by 56 %.
FinnishAasian kohdalla kirjataan 4,5 prosentin, Latinalaisen Amerikan kohdalla 2,2 prosentin ja elintarvikeavun kohdalla 4,5 prosentin vähennys.
Then there is the fact that Asia is down 2.2%, Latin America is down 6% and food aid is down 4.5%.
FinnishOn tärkeää tietää, että 25 jäsenvaltion Euroopan unionin toteuttamilla nykyisillä toimilla saavutetaan seitsemän prosentin vähennys.
It is important to know that, for the European Union of 25, the result with the existing measures will be -7%.
FinnishItse asiassa talousarvioon on tehty reaalitasolla vähennys, joka on huomattavasti alle inflaatioasteen.
However, the truth is that there has been a real decrease in this budget to well below inflation.
FinnishTämä on suurin Euroopan unionissa tapahtunut vähennys sitten vuoden 1993, ja se merkitsee 3,8 miljoonan ajoneuvon vähennystä vuoteen 2007 verrattuna.
That is the biggest fall in the European Union since 1993 and will mean 3.8 million fewer vehicles than in 2007.
FinnishVähennys ei ehkä vaikuta suurelta, mutta kymmenen uuden jäsenvaltion lisäksi myös Romanian ja Bulgarian on mukauduttava tähän ylärajaan.
It may not seem much of a decline, but not just the 10 new Member States but also Romania and Bulgaria will have to fit within that ceiling.
FinnishSuhteellisen maltillinen kasvu on mahdollista, koska 15 valtion unionia varten tehdyissä, talousarvion kuluja koskevissa määräyksissä on 2 prosentin vähennys.
This relatively moderate increase is possible because of a 2% fall in the budget provisions for expenditure for the EU of 15.
FinnishObama on luvannut myös, että Yhdysvallat perustaa kasvihuonekaasujen päästökauppajärjestelmän ja että vuoteen 2050 mennessä vähennys on 80 prosenttia vuoteen 1990 verrattuna.
He has also announced that there will be a greenhouse gas trading scheme in the United States and that there will be reductions of 80% by 2050 compared with 1990.
FinnishSiksi on erittäin positiivista, että olemme onnistuneet parantamaan omaa tietoamme ympäristönsuojelusta, mistä esimerkkinä 12,9 prosentin vähennys hiilidioksidipäästöissä vuonna 2008.
It is therefore very pleasing that we have succeeded in improving our own environmental protection data, one example being a 12.9% drop in CO2 emissions in 2008.