"tuomari" Englisch Übersetzung

FI

"tuomari" auf Englisch

FI tuomari
volume_up
{Substantiv}

1. Allgemein

tuomari (auch: asiantuntija, tuntija)
volume_up
judge {Subst.}
Palvelujen objektiivisin tuomari on ja sellaisena pysyy markkinat eikä valtio.
The most objective judge of services is and remains the market and not the state.
Ei voi olla samanaikaisesti sekä tuomari että asianosainen, se on perusperiaate.
The fact that it is not possible to be both judge and judged is a basic principle.
Kutakin tuomioistuimen käsiteltäväksi saatettua asiaa varten määrätään tuomari ja julkisasiamies.
A judge and an advocate general are assigned to each case that comes before the Court.
tuomari (auch: oikeus)
volume_up
justice {Subst.}
(PL) Tuomari Goldstonea ei varmasti voi pitää puolueettomuuden perikuvana.
(PL) Justice Goldstone certainly cannot be considered a paragon of objectivity.
Tuomari Goldstone ei osoittanut riittävää huolellisuutta tutkiessaan todisteita.
Justice Goldstone did not show sufficient care when examining the evidence.
Pelkästään tuomari Goldstonen raporttiin luottaminen ei edistä tätä.
Reliance on the report of Justice Goldstone alone will not contribute to this.
Miksi he ovat edelleen vankilassa, vaikka tuomari sanoi eilen, ettei heitä vastaan ole esitetty päteviä todisteita?
Why, when the magistrate said yesterday that there was no real evidence against them, are they still being held?
Sanomalehti lakkautettiin ja tuomari heitti sen toimittajat vankilaan sillä perusteella, että heidän väitettiin tekevän yhteistyötä ETA-järjestön kanssa.
This newspaper was banned and its journalists thrown into prison by a magistrate on the pretext that they were collaborating with ETA, but this claim is absolutely unfounded.

2. Sport

tuomari (auch: erotuomari, päätuomari)
volume_up
umpire {Subst.}

Beispielsätze für "tuomari" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishOn vaikeaa erottaa tuomari, vaikka hän joskus tekee väärän päätöksen.
It will be difficult to dismiss the arbiter in the event of a wrong judgement.
Finnish(EL) Arvoisa puhemies, tuomari Goldstone osuu raportissaan naulan kantaan.
(EL) Mr President, the Goldstone report hits the nail on the head.
FinnishTuomari kuulusteli tyttöä tuomioistuimessa syyttäjien avustuksella.
He tested her in court with the assistance of the prosecution lawyers.
FinnishTuomari ilmoitti myös haluavansa ehdottomasti pujottaa itse köyden tytön kaulaan.
He insisted upon placing the rope around her neck himself.
FinnishLyhyesti, tuomari Bruguière sanoi, että sitoumuksia oli kunnioitettu.
In short, Mr Bruguière said that the commitments have been honoured.
FinnishTuomari Bruguièren raportti, joka on laadittu joulukuussa 2008, annettiin minulle tammikuussa 2009.
The Bruguière Report, which dates from December 2008, was handed to me in January 2009.
FinnishPitäisikö se nähdä alkuperäisenä aikomuksena, eräänlaisena tuomari Scalian versiona Raamatusta?
Should we view it, you know, as original intent, like a sort of a Scalia version of the Bible?
FinnishJoihinkin niistä vastataan tuomari Bruguièren raportissa, joten kehotan teitä todella lukemaan sen.
Some of them are answered in the Bruguière report, so I would really encourage you to read that.
FinnishValitettavasti tuomari Goldstonea ei ole pidetty sopivana henkilönä tutkimaan, tapahtuiko näin todella.
Unfortunately, Mr Goldstone has not seen fit to investigate whether this actually was the case.
FinnishKukaan ei voi olla samalla tuomari ja asianosainen.
After all, no one can be on both sides of the fence at the same time.
FinnishMielestäni tuomari Bruguièren toinen raportti ei riitä.
I do not consider that the second Bruguière report is sufficient.
FinnishEnnen elokuvaa harva meistä tunsi tämän Cordoban kaadin (maurilaisen siviilioikeuden tuomari) elämää.
And the fact is that few of us were acquainted with the life of the cadi of Córdoba before we saw this film.
FinnishMinunkaan kotimaassani tätä oikeustointa ei tunneta, mutta ranskalainen tuomari on ymmärtänyt sen oikein.
Such a measure does not exist in my country but the French courts have clearly understood the need for this.
FinnishOikeustoimet tuomari Chaudhrya vastaan on hoidettava oikeudenmukaisesti, eikä niihin pidä puuttua aiheettomasti.
It is important that the legal proceedings against Mr Chaudhry are handled fairly with no undue interference.
FinnishTapa, jolla tämä on järjestetty, takaa sen, että yksikään tuomari ei voi valvoa tätä ketjua kokonaisuudessaan.
The chain is arranged in such a way as to ensure that it cannot fall as a whole within the competence of one court.
FinnishOlen vain tuomari, joka tulkitsee sääntöjä, ja kuten varmasti ymmärrätte, emme voi jatkaa asioiden käsittelyä loputtomiin.
I am simply the referee who interprets the rules and, as you will appreciate, we cannot extend proceedings indefinitely.
FinnishEgyptin ja Pakistanin kaltaiset maat kannattavat tuomari Goldstonea ja hänen työskentelymenetelmiään.
Goldstone and his working methods are endorsed by countries such as Egypt and Pakistan and we know the state of human rights in those countries.
FinnishTämä johti siihen, että tuomari vangittiin ja siirrettiin äärimmäisen tiukasti vartioituun vankilaan, jossa hänen henkensä on vaarassa.
This led to her incarceration in a maximum-security prison, in conditions that are putting her life in danger.
FinnishTunnen tuomari Goldstonen ajoilta, jolloin hän oli merkittävä sovittelija, joka teki ja johti monia tutkimuksia Etelä-Afrikassa.
I know Mr Goldstone from when he was a great conciliator, carrying out and heading up many investigations in South Africa.
FinnishAinoa ongelma tässä on se, että tilanteen arvioimisessa EU on ainoa tuomari, mikä on minusta täysin väärä tulkinta.
The only problem with that is that the European Union is the sole arbiter of this circumstance, which seems to me to be a totally abusive interpretation.