"toimitettu" Englisch Übersetzung

FI

"toimitettu" auf Englisch

FI toimitettu
volume_up
{Adjektiv}

toimitettu
Nyt on jo julkaistu muutettuja versioita, joita meille ei ole toimitettu.
Indeed, modified versions, with which we have not been supplied, are now in circulation.
Meille on toimitettu tästä asiasta myös Euroopan komission tuoreita lukuja.
We have, in fact, been supplied with recent figures in this respect from the European Commission.
Nämä tiedot on toimitettu, melko myöhään, mutta ne eivät mielestäni ole tyydyttäviä.
This information has been supplied, rather late, but I still do not think it is satisfactory.

Beispielsätze für "toimitettu" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishVuonna 1997 toimitettu apu vastaa kokonaisuudessaan noin 230 000 viljatonnia.
The total aid for 1997 thus rose to about 230, 000 tonnes of cereal equivalent.
Finnish16 000 miljoonaa ihmistä näkee nälkää tällä hetkellä; 15 000 tonnia on toimitettu.
Sixteen million people are starving today; 15 000 tonnes have been delivered.
FinnishArvoisa Poettering, voin antaa ilmoituksen vasta, kun se on minulle toimitettu.
Mr Poettering, I will be able to read you the communication as soon as I receive it.
FinnishJos tuotteen mukana ei toimitettu ohjelmistoa, katso alta laitetakuun ehdot.
If your product did not come with software, refer to the Hardware Warranty below.
FinnishTeillä on CNIL:n raportin johtopäätökset, jotka on toimitettu pääministerille.
You have the conclusions of the CNIL report submitted to the prime minister.
FinnishJos sovitin tukee jakokaapelia, se on luultavasti toimitettu tietokoneen mukana.
If your card supports such a splitter, it should have been included with your computer.
FinnishHallitus ilmeisesti laati suunnitelman, mutta sitä ei toimitettu ajoissa.
Evidently, the government did submit a plan, but this was not forwarded in time.
FinnishMonia maksuvaihtoehtoja on löydetty ja toimitettu julkiseen kuulemiseen.
Many charging options have been identified and submitted for public consultation.
FinnishKumpikin näistä edellä mainituista kertomuksista on toimitettu parlamentille.
Both of these above-mentioned reports have been transmitted to Parliament.
FinnishLopullista äänestystä ei ole toimitettu, koska mietintö palautettiin valiokuntaan.
There was no final vote, since the report was referred back to committee.
FinnishToivon teille kaikille hyvää lomaa, mutta vasta kun iltapäivän äänestykset on toimitettu!
I hope you all have a good break, but only after you have voted this afternoon!
FinnishÄänestys on toimitettu, sen tulokset on julistettu, ja tämä asiaintila on voimassa.
The vote was taken, the result was announced, and that is what is valid.
FinnishTämä ehdotus on nyt toimitettu jäsenvaltioille ja Euroopan parlamentille.
This proposal is now submitted to Member States and the European Parliament.
FinnishTämä raportti on toimitettu Euroopan parlamentin liikenne- ja matkailuvaliokunnalle.
This report was sent to the Chairman of Parliament's Committee on Transport and Tourism.
FinnishNämä alustavat huomautukset on toimitettu kaikille poliittisille ryhmille.
Those preliminary observations have been sent to all the political groups.
FinnishNiiden tarpeet eivät ilmeisestikään ole kovin suuret, koska tietoja ei ole toimitettu.
Their needs are obviously not that great, or else they would have provided the figures.
FinnishValiokunnan äänestämien tarkistusten lisäksi äänestys on toimitettu neljästä tarkistuksesta.
Four amendments have been voted which are in addition to what the committee voted.
FinnishÄänestys on toimitettu, ja hyvin suuri enemmistö parlamentin jäsenistä äänesti vastaan.
We have voted and the House, by a very large majority, has voted against.
Finnish(Nämä tiedot on toimitettu mobiililaajakaistalaitteen tai -palvelun mukana.)
(You can find these in the info that came with your mobile broadband hardware or service.)
FinnishKirjoita käyttämäsi Windowsin kopion mukana toimitettu Product Key -tunnus asennuksen aikana.
During installation, enter the product key that came with your copy of Windows.