"toimikunta" Englisch Übersetzung

FI

"toimikunta" auf Englisch

FI toimikunta
volume_up
{Substantiv}

New Yorkissa toimiva valmisteleva toimikunta oli tehnyt hyvää työtä.
It had been well prepared for by the Preparatory Commission (PrepCom) in New York.
Toimikunta joutui erittäin huonoon valoon, koska monissa sen jäsenmaissa ihmisoikeustilanne oli erittäin arveluttava.
The Commission was widely discredited due to several of its member countries having very dubious human rights records.
Guatemalassa on äskettäin perustettu myös kansainvälinen toimikunta rankaisematta jättämistä vastaan, ja tuemme tätä toimikuntaa.
Recently, we also noted the creation of an international commission against impunity in Guatemala, which we also strongly support.
toimikunta (auch: johtokunta, hallitus, lautakunta, komitea)
volume_up
committee {Subst.}
Sen lisäksi asetetaan riippumaton toimikunta tutkimaan asiaa.
In addition, an independent committee is to investigate the matter.
Tämä on tehtävä ennen kuin YK:n toimikunta saa Venäjän vaatimuksen käsiteltyä.
This has to happen before the UN committee finishes examining Russia's claim.
Se mitä Maailman kauppajärjestön kauppaa ja ympäristöasioita käsittelevä toimikunta pystyy saamaan aikaan, ei riitä.
The achievements of the World Trade Organisation' s committee on trade and the environment are not enough.
toimikunta (auch: työryhmä)

Beispielsätze für "toimikunta" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishYksi näistä on esittelijän painottama Pohjanmeren alueellinen neuvoa-antava toimikunta.
Of these, the rapporteur emphasises the North Sea Regional Advisory Council.
FinnishPohjanmeren alueellinen neuvoa-antava toimikunta on ollut tässä tiiviisti mukana.
The North Sea Regional Advisory Council was heavily involved in this.
FinnishToimikunta on varmastikin arvokas työskentelyväline tulevissa neuvotteluissa.
Clearly, this is a valuable tool for future negotiations.
FinnishToimikunta on määritellyt valvontamenetelmille vaatimustason.
It has been the standard-setter establishing monitoring mechanisms.
FinnishNyt on asetettu toimikunta, jonka tarkoituksena on tutkia, miten tämä oli mahdollista nykyajan Ruotsissa.
An investigation has now been set up to look into how that could be possible in Sweden today.
FinnishPohjanmeren alueellinen neuvoa-antava toimikunta on tarkistanut kantaansa, eikä se enää suosittele tällaista toimenpidettä.
The North Sea RAC has revised its position and it no longer advises such a measure.
FinnishPohjanmeren alueellinen neuvoa-antava toimikunta on samaa mieltä, enkä siten esitä järjestelmän käyttöönottoa vuonna 2007.
The North Sea Regional Advisory Council is of the same opinion and therefore I shall not be proposing that it starts in 2007.
FinnishNaisyhdistyksillä on jo paikka esimerkiksi Pohjanmeren alueellisessa neuvoa-antavassa toimikunnassa, joka oli ensimmäinen alueellinen neuvoa-antava toimikunta.
For instance, women's associations already have a seat in the North Sea RAC, which was the first RAC to be formed.
FinnishPohjanmeren alueellinen neuvoa-antava toimikunta (RAC) on tarkistanut tätä aihetta koskevaa lausuntoaan, eikä se enää suosittele tällaista toimenpidettä viimeisimmässä ohjeessaan.
The North Sea RAC has revised its opinion on this topic and in its latest advice no longer advises such a measure.
FinnishVaikka alueilla, joilla on alueellinen neuvoa-antava toimikunta, näitä olisi kuultava uutta lainsäädäntöä kehitettäessä, asetusten täytäntöönpano on jäsenvaltioiden tehtävä.
And while Regional Advisory Councils, where they exist, should be consulted when developing new legislation, the implementation of regulations is the responsibility of Member States.