"tilanne" Englisch Übersetzung

FI

"tilanne" auf Englisch

FI tilanne
volume_up
{Substantiv}

tilanne (auch: tehtävä, olot, asema, sijainti)
volume_up
situation {Subst.}
Perun tilanne on huolestuttava samoin kuin Paraguayn tilanne.
The situation in Peru, like the situation in Paraguay, gives cause for concern.
Rikkomismenettelyjen ansiosta tilanne on yleisesti ottaen parantunut.
As a result of these infringement procedures, the overall situation has improved.
Tilanne Korean niemimaalla on potentiaalisesti paljon vaarallisempi kuin Irakin tilanne.
The situation on the Korean peninsula is potentially far more dangerous than in Iraq.
tilanne (auch: rasia, tapaus, perusteet, seikat)
volume_up
case {Subst.}
Kuten asianlaita usein on verkosta puhuttaessa, tilanne on hyvin ristiriitainen.
As is often the case with the web, the picture is one of stark contrasts.
Tämä koskee erityisesti Yhdysvaltoja, mutta tilanne tulee olemaan sama Euroopassa.
This applies particularly to America, but it will also be the case in Europe.
Tämä oli tilanne ennen viime syyskuuta, ja tilanne on sen jälkeen vain pahentunut.
This was the case before last September and the situation has been exacerbated since then.
tilanne (auch: hätä, aihe, aine, ongelma)
volume_up
matter {Subst.}
Olettekin perillä siitä, että Keski-Aasian tilanne on edelleen huolestuttava.
As you know, the general situation in Central Asia remains a matter of concern.
Mielestäni se on kestämätön tilanne näin arkaluontoisessa asiassa.
In my opinion, that is an unacceptable situation for this highly sensitive matter.
Kun tekstiä arvioidaan annettujen tavoitteiden perusteella, tilanne onkin toinen.
Evaluating this text on the basis of the objectives given is another matter, however.
volume_up
status {Subst.}
Toiseksi sen päämääränä on saavuttaa hyvä tilanne kaikkien vesivarojen osalta.
Secondly, its objective will be to achieve a good status for all water resources.
Mikä on kyseisen raportin nykyinen tilanne ja missä se julkaistaan?
What is the current status of this report and where will it be published?
Niiden kaikkien tilanne vastaa tavoitetta 1, sillä niiden taloudet ovat vasta kehittymässä.
They all qualify for Objective 1 status; their economies are still largely embryonic.
volume_up
score {Subst.}
Haluaisin tietää, mikä on viimeisin tilanne tämän kysymyksen osalta.
I would like to know what the latest is on this score.
Tilanne on tähän mennessä se, että kymmenen maata kannattaa ja kaksi vastustaa perustuslakia.
The score so far is 10 countries in favour and two against.
Tilanne on siksi tasan Bryssel 1 - Strasbourg 1.
The score is therefore Brussels 1 Strasbourg 1.

Beispielsätze für "tilanne" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishParlamentille selvisi huhtikuussa 1999, millainen tämä häpeällinen tilanne oli.
In April 1999, this Parliament found out about this scandalous state of affairs.
FinnishTavoitteessa� 2 tilanne on riittämätön.
INTERREG’s flow of appropriations is overwhelming; Objective 2’s is inadequate.
FinnishOn kuitenkin huomattava, että television osalta tilanne on hiukan toisenlainen.
I wish it well. However, the issues relating to television are slightly different.
FinnishOn sanottava, että tilanne voi jossain vaiheessa lannistaa yhden jos toisenkin.
This evolution will perhaps be more discouraging at some times than at others.
FinnishVaikka Yhdysvalloissa talouden tilanne paranee koko ajan, yhä on monia ongelmia.
Even if the American economy is improving all the time, many problems remain.
FinnishKreikassa on tilanne, jossa kukaan ei luota kehenkään, ei ainakaan hallitukseen.
As things stand in Greece, nobody trusts anyone, least of all the government.
FinnishNyt tämä tilanne vallitsee nanomateriaalien ja sähkömagneettisten kenttien osalta.
This is also apparent now with regard to nanomaterials and electromagnetic fields.
FinnishMaailmanlaajuinen taloudellinen tilanne on viime kuukausina antanut aihetta huoleen.
In recent months the global economic climate has been the cause of some concern.
FinnishKaiken kaikkiaan tilanne ei mielestäni ole niin synkkä kuin esittelijä kuvailee.
All in all, I do not think the picture is as black as the rapporteur has painted it.
FinnishVaihtoehto on olemassa, mutta se ei ole rauha: tämänhetkinen tilanne on rauha.
There is an alternative, and it is not peace: peace is what we have at the moment.
FinnishOn mahdollista, että vuonna 2006 tilanne voi muuttua, jos maassa niin halutaan.
There is a possibility that this may change in 2006, depending on national feeling.
FinnishYmmärrän tietenkin täysin asemanne ja kunnioitan sitä; kuitenkin tilanne on tämä.
I naturally understand your position and fully respect it, but this is the reality.
FinnishKosovon tilanne pysyi vakaana koko viimevuotisten tärkeiden tapahtumien ajan.
Stability in Kosovo was maintained throughout last year's important developments.
FinnishTilanne on nyt rauhoittunut Laayounessa, vaikka pinnan alla on edelleen jännitteitä.
Now calm has returned to Laâyoune, even though underlying tensions still remain.
FinnishKehitysmaissa tilanne on usein päinvastainen, emmekä me voi muuttaa tilannetta.
In developing countries it is often the other way round, and we cannot change that.
FinnishTilanne ei ole kuitenkaan parantunut selvästi valtioissa, joille tukea myönnetään.
After all, there are no visible improvements in the countries that receive support.
FinnishVaaleilla valittavien paikallishallintoelinten perustamisen tilanne on huolestuttava.
A worrying trend is that concerning the deployment of elected regional councils.
FinnishEsimerkiksi itäisen Keski-Eurooppan osalta tilanne on onneksi kuitenkin parantunut.
Just a few years ago there were particularly cruel cases of torture in Kosovo.
FinnishTehtävämme on paitsi helpottaminen myös rajoittaminen, mikäli tilanne niin vaatii.
It is important not only to facilitate, but also to restrict where necessary.
FinnishOn äärimmäisen tärkeää tietää tarkkaan, milloin tilanne edellyttää ennakkolupaa.
It is vital to know exactly when conditions should be subject to prior authorisation.