"tehota" Englisch Übersetzung

FI

"tehota" auf Englisch

FI tehota
volume_up
[tehoan|tehonnut] {Verb}

Beispielsätze für "tehota" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishNäissä tapauksissa pyrimme turvautumaan käytössämme oleviin välineisiin saadaksemme varmasti aikaan painostustoimintaa, joka aikaa myöten voisi tehota.
In such cases we seek to use the instruments available to us to exert pressure in a timely and effective way.
FinnishNiissä maissa, joilla liikkumavaraa on, julkisen talouden lisätoimenpiteet saattavat tehota, mikäli ne ovat oikein ajoitettuja ja kohdennettuja sekä jäävät tilapäisiksi.
Where room for manoeuvre exists, additional budgetary measures could be effective if they are timely, targeted and temporary.
FinnishSe voi tietysti tehota aiemminkin, jos Intian patenttivirasto ei pidä voimassa linjaansa, jonka mukaan se hylkää vanhahkojen lääkkeiden pieniä muutoksia koskevat patentit.
But it could come into play earlier if the Indian patent office is not upheld in its line of rejecting patents for minor modifications of older drugs.
FinnishYmpäristöohjelmalla on oma merkityksensä matkailun kannalta, sillä se lisää maaseudun viehättävyyttä, ja ohjelmasta saamani kokemuksen perusteella se alkaa todellakin tehota.
It serves a purpose in relation to tourism, in helping to make the countryside more attractive, and from my experience of the scheme, it is certainly beginning to take effect.
FinnishMerkittävintä on, että uudistettu Lissabonin strategia alkaa tehota.
The Spring Summit traditionally takes stock of the Lisbon Strategy for growth and jobs, and the most important thing is that the renewed Lisbon Strategy is taking effect.