"tappaa" Englisch Übersetzung

FI

"tappaa" auf Englisch

FI

tappaa [tapan|tappanut] {Verb}

volume_up
1. Allgemein
Eikö ole paradoksaalista tappaa eläimiä, jotta muita eläimiä voitaisiin tappaa kivuttomasti?
Is that not a paradox, to kill animals in order to ‘humanely’ kill other animals?
Sitä käyttävät ja siihen yllyttävät edistävät terrorismia, joten terrorismi tappaa.
Inasmuch as it is provoked by those who provoke and make use of it, terrorism will kill.
Tällöin perheellä on velvollisuus tappaa tyttö suojellakseen kunniaansa.
In such an event the family is obliged to kill the girl, in order to protect its honour.
Kansojen silmiltä suojassa meille rakennettava Eurooppa saattaa tappaa eurooppalaisen aatteen.
The Europe that is being built for us, hidden from the people's view, threatens to kill off the European idea.
Meidän on evättävä komissiolta ja neuvostolta lupa tappaa pienten ohjelmistontuottajien innovaatiotoiminta.
We must refuse the Commission and the Council this licence to kill off innovation by the small software producer.
Meidän ei pidä kuitenkaan tappaa hanhea, joka munii kultamunia.
I know well the importance of good regulation for making markets function well and for transparency, but let us not kill off the goose that lays the golden egg.
tappaa (auch: frägätä)
volume_up
to frag {Vb.} [Amer.] [umg.]
tappaa (auch: murhata)
volume_up
to hit [hit|hit] {Vb.} [Amer.] [umg.]
Vanha nainen ei ehdi mennä täyttämään vesikattilaa pihalle, luoti osuu häneen ja tappaa hänet siihen paikkaan.
An old lady went outside to fill a saucepan with water in the yard, was hit by a bullet and was killed instantly.
Edes Kainia ei saa tappaa, ja tämä pätee kaikkiin kuolemaantuomittuihin.
Not even Cain deserved to be slain, and this is true of all those condemned to death.
2. Umgangssprache
tappaa (auch: ottaa nirri pois)
En silti usko, että sopimusasiat voisivat tappaa ehdotuksen.
Well, I do not think the matter of contracts should kill the proposal.
Kaikkein köyhimmät Zimbabwessa eivät halua ampua, tappaa, ryöstää ja polttaa satojaan.
The poorest in Zimbabwe do not want to shoot, kill, loot and burn crops.
Meille on kerrottu, että tupakka tappaa puoli miljoonaa ihmistä vuosittain Euroopan unionissa, mutta kiellämmekö sen?
Tobacco, we are told, kills half a million people each year in the European Union but do we ban it?
3. "erit. tulella"

Beispielsätze für "tappaa" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishSe tappaa vuosittain viisi miljoonaa ihmistä, joista 550 000 on eurooppalaisia.
Five million people die from smoking a year and 550 000 of them are Europeans.
FinnishViimeinen myyntipäivämme on mennyt: meidät piti tappaa kaksi viikkoa sitten."
We have passed our sell-by date: we were supposed to have been killed two weeks ago.'
FinnishJos komissio sanoo " haavoittaa" , kollega Herman, se sanoo " tappaa ja naarmuttaa" .
Where the Commission says 'weaken them' , Mr Herman says 'finish them off' .
FinnishPassiivinen tupakointi tappaa vuosittain tuhansia ihmisiä Euroopan unionissa.
Thousands of people die each year in the European Union as a result of passive smoking.
FinnishLRA saartaa eteläisiä sudanilaiskyliä, joissa se tappaa aikuiset ja ottaa lapset.
The LRA lay siege to southern Sudanese villages: killing the adults, taking the children.
FinnishKiina sensuroi Internetiä ja Venäjä tappaa Anna Politkovskajan kaltaisia toimittajia.
China censors the Internet while Russia kills journalists such as Anna Politkovskaya.
FinnishKöyhyyttä on joskus verrattu sotaan, sekin ottaa vankeja ja sekin tappaa.
Poverty has sometimes been compared to war: it takes prisoners and it kills.
FinnishMiinojen tarkoituksena on vahingoittaa - joko tappaa tai silpoa - ihmisiä.
They are directed against people, with the aim of killing or maiming them.
FinnishKäytännössä vaikuttaa siltä, että terroristi määritellään henkilöksi, joka tappaa itsensä.
It seems, in fact, that a terrorist is being defined as someone who kills himself.
FinnishToiseksi: sota tappaa; etenkin viattomia kansalaisia, naisia ja lapsia.
Secondly: war kills, and in particular innocent citizens, women and children.
FinnishEdes Kainia ei saa tappaa, ja tämä pätee kaikkiin kuolemaantuomittuihin.
Not even Cain deserved to be slain, and this is true of all those condemned to death.
FinnishValtiolla, joka tappaa ja kiduttaa, ei tulisi koskaan olla kansainvälistä legitimiteettiä.
A state that kills and tortures should never have international legitimacy.
FinnishTupakoinnin haittoja, sitä, että tupakointi voi usein tappaa, ei voi kiistää.
No-one can dispute that smoking is harmful and often leads to death.
Finnish(NL) Arvoisa puhemies, tupakka tappaa EU:ssa puoli miljoonaa kansalaista joka vuosi.
(NL) Tobacco kills about half a million European citizens a year.
FinnishSanalla sanoen, kuinka voisimme olla huomaamatta, että liika kilpailu tappaa kilpailun?
In short, how can anyone fail to see that excessive competition is the death of competition?
FinnishLuvut puhuvat puolestaan: tupakointi tappaa Euroopassa 500 000 ihmistä joka vuosi.
The figures are most edifying: in Europe, 500 000 people are struck down by this plague each year.
FinnishYK:n lastenjärjestön UNICEFin mukaan malaria tappaa yhden lapsen 30 sekunnin välein.
According to UNICEF, malaria kills a child every 30 seconds.
FinnishTässä on kyse siitä, onko oikein tappaa ne, jotka ovat eri mieltä, vai ei.
What has to be decided at this point is whether or not it is legal to eliminate those who disagree.
FinnishLibération kirjoittaa asiasta etusivulla ja esittää kysymyksen: "Kuka tappaa Algeriassa?"
Libération puts it on page one, and asks the question: ' Who is doing the killing in Algeria?'
FinnishEmme voi, hyvät ystävät, vain katsoa hiljaa vierestä, kun hallitus tappaa omia kansalaisiaan.
We, my friends, cannot simply stand by in silence while a government murders its own citizens.