"surullinen" Englisch Übersetzung

FI

"surullinen" auf Englisch

FI surullinen
volume_up
{Adjektiv}

surullinen (auch: synkkä, surkea, säälittävä)
volume_up
sad {Adj.}
Tämä on sisällissodan surullinen perintö, joka on surullista meille kaikille.
This is a sad legacy of the civil war. Sad for all of us.
On surullinen tosiasia, että maitoalan tilanne on äärimmäisen kriittinen.
It is a sad fact that the situation in the dairy sector is extremely critical.
Se oli surullinen osoitus jakautuneisuudesta ja saattoi Euroopan huonoon valoon.
It was a sad spectacle of disagreement and Europe was exposed.
surullinen (auch: pahoillaan, surkea)
volume_up
sorry {Adj.}
Tämä surullinen tarina kertoo komission väärinkäytöksistä.
It is a sorry tale of Commission misdemeanour.
Valitettavasti joudun sanomaan tämän, ja olen siitä surullinen.
I am sorry to say this; I say it in sadness.
Arvoisa puhemies, tämä on lyhyesti sanottuna hyvin surullinen tarina.
Mr President, very briefly, this is a very sorry story.
surullinen (auch: ilman, osaton, sureva, kaipaava)
volume_up
bereft {Adj.}
surullinen (auch: paha, uhkaava, musta, pimeä)
volume_up
dark {Adj.}
surullinen (auch: synkkä, kolkko, ankea)
volume_up
dismal {Adj.}
surullinen (auch: apea, murheellinen)
On täysin mahdollista, että tämä surullinen luettelo kasvaa entisestään tänään tai huomenna.
It is very possible, moreover, that today or tomorrow we will continue to add to this doleful list.
surullinen (auch: tuskallinen)
surullinen (auch: surumielinen)
Ecofin-neuvoston jäsenten mielestä myös heillä on sama tehtävä, mutta heidän tapansa hoitaa sitä on niin nurkkakuntainen, surullinen, lattea ja valitettava, että se suorastaan puistattaa.
The members of Ecofin think that they, too, play that role, and the way in which they go about it is so parochial, so sad, pedestrian and mournful, that it makes us shiver.
surullinen (auch: valitettava)
surullinen (auch: murheellinen, murheen murtama)
volume_up
woebegone {Adj.} [poet.]
surullinen (auch: kurja, mustasukkainen)
volume_up
sooky {Adj.} [Austr.] [Slg.]

Beispielsätze für "surullinen" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishOlen surullinen siitä, että tätä keskustelua käydään näin myöhäisenä ajankohtana.
The only thing that pains me is that this discussion took place at such a late hour.
FinnishLapsiin, nuoriin ja naisiin kohdistuva väkivalta on surullinen yhteiskunnallinen ilmiö.
Violence against children, adolescents and women is a tragic social phenomenon.
FinnishTämä Kremlin surullinen kaksimielisyys ei oikeastaan ole hämmästyttävää.
This distressing ambiguity on the part of the Kremlin is not really surprising.
FinnishOlen myös hyvin surullinen Véronique de Keyserin ja Raül Romeva i Ruedan asenteesta.
I am also filled with sadness by the attitude of Mrs De Keyser and Mr Romeva i Rueda.
FinnishSe oli surullinen esimerkki kyvyttömyydestä jakaa tietoja ja toteuttaa päätöksiä.
It was sadly symptomatic of a lack of ability to share information and execute decisions.
FinnishTämä surullinen esimerkki muiden Euroopan maiden olisi syytä ottaa huomioon.
That is a tragic lesson for other European countries to take into account.
FinnishÄänestin tätä heikkoa mietintöä vastaan ja olen surullinen, että parlamentti hyväksyi sen.
I voted against this poor report and am saddened that the House approved it.
FinnishTilanne on hyvin surullinen, erityisesti laajan ulottuvuutensa vuoksi.
This is a tragic state of affairs, particularly tragic in its broad sweep.
FinnishJoudun toteamaan, että on kaksi seikkaa, joista olen hyvin surullinen.
I have to say that there are two points that leave me profoundly saddened.
FinnishTullilaitosten välinen puutteellinen yhteistyö on surullinen asia.
It is unfortunate that co-operation by the customs administrations is so poor.
FinnishOlin surullinen kuullessani tänään parlamentissa viitattavan sosiaaliseen polkumyyntiin.
I was saddened to hear references to social dumping in the House today.
FinnishOlen hyvin pettynyt ja surullinen päätöksestä sulkea Irlannin viimeinen sokeritehdas.
I am deeply disappointed and saddened by the decision to close the last sugar factory in Ireland.
FinnishArvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet, tilanne on äärimmäisen huolestuttava ja surullinen.
Mr President, ladies and gentlemen, the situation is certainly enough to make one weep.
Finnish(EN) Arvoisa puhemies, tämä on sanomattoman surullinen murhenäytelmä.
Mr President, this is a tragedy that does not bear talking about.
Finnish(NL) Arvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, olen todella surullinen.
(NL) Madam President, Commissioner, I am filled with sadness.
FinnishOlen hyvin huolestunut ja surullinen tästä neuvoston vastauksesta.
I am very concerned and unhappy about this answer from the Council.
FinnishOlen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että herra Macartneyn poismeno oli surullinen asia.
I agree with his sentiments that Mr Macartney's loss was a tragedy.
FinnishVaikka olinkin surullinen sopimuksen hylkäämisestä äänestyksessä, se ei kuitenkaan täysin yllättänyt minua.
However, whilst I was saddened to see the deal voted down, I was not altogether surprised.
FinnishMarie Trintignantin surullinen tapaus ei ole yksittäistapaus.
The tragic case of Marie Trintignant is no isolated incident.
FinnishJotkut katsovat vain siirtymisen jälkeistä välitöntä tilannetta ja se on alueella surullinen.
Some people examine the immediate results of a relocation: it is, of course, distressful for a whole region.