"surra" Englisch Übersetzung

FI

"surra" auf Englisch

FI surra
volume_up
[suren|surrut] {Verb}

surra (auch: sureksia)
Nyt voimme vain surra hänen kuolemaansa ja osoittaa surunvalittelumme hänen perheelleen.
Now all we can do is mourn his death and express our condolences to his family.
Voimme vain hyväksyä tai hylätä sopimustekstin ja vastaavasti joko juhlia tai surra tätä valintaa.
We can only approve or reject it, and celebrate or mourn that choice accordingly.
We must mourn their deaths.
Tämä perhe tarvitsee oikeutta voidakseen käsitellä tapahtunutta, saadakseen päätöksen tälle tarinalle ja voidakseen sitten surra rauhassa.
This family needs justice to get closure and completion of this saga and to grieve in peace.
Tätä kuitenkin kysyvät kaikki Beslanin perheet. Kaikki surevat perheet kysyvät tätä.
After all, it is the question being asked by all the families in Beslan; it is the question being asked by all those families as they grieve.
(DE) Arvoisa puhemies, haluaisin ilmaista lämpimät osanottoni kaikille niille, jotka surevat perheitään ja ystäviään.
(DE) Mr President, I would like to express my heartfelt sympathy to all those who are grieving for family and friends.
   Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, tiedämme kaikki, että on liian myöhäistä surra erheidemme seurauksia.
   Mr President, Mr President-in-Office of the Council, Commissioner, we all know that it is no longer a time for lamenting the consequences of our mistakes.
(ES) Arvoisa puhemies, haluaisin aluksi osoittaa myötätunnon ja välittämisen ilmauksen uhreille ja heidän perheilleen, koska on totta, että joka vuosi joudumme suremaan tätä tilannetta.
(ES) Mr President, firstly I would also like to express our sympathy and care for the victims and their families, because it is true that every summer we have to lament this situation.

Beispielsätze für "surra" auf Englisch

Diese Sätze sind von externen Quellen und können mitunter Fehler enthalten. bab.la ist für diese Inhalte nicht verantwortlich. Hier kannst Du mehr darüber lesen.

FinnishSen jälkeen meidän ei koskaan enää tarvitse surra tämän kaltaisia onnettomuuksia.
Then we shall never again have to regret accidents of this kind.
FinnishVoin vain surra 18:aa henkensä menettänyttä ja ilmaista myötätuntoni heidän perheilleen.
I can only pay tribute, therefore, to the 18 people who lost their lives, and express my condolences to their families.
Finnish   Arvoisa puhemies, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen, tiedämme kaikki, että on liian myöhäistä surra erheidemme seurauksia.
   Mr President, Mr President-in-Office of the Council, Commissioner, we all know that it is no longer a time for lamenting the consequences of our mistakes.
FinnishMaahan kaatunutta maitoa on turha surra. Meidän on mietittävä, miten saamme perittyä takaisin väärinkäytetyt summat ja miten voimme antaa säästäjille erityistakeet romahduksen varalta.
There is no point crying over spilt milk, we must think about recuperating the misappropriated sums and giving specific guarantees to savers in the case of collapse.
Finnish   Arvoisa puhemies, hyvät kollegat, kuten komission jäsen Patten juuri totesi, nyt on aika surra eikä nuhdella Venäjää.
   Mr President, ladies and gentlemen, as Commissioner Patten said just now, this is a time of grief and not the time for us to read Russia lectures, and on that I very much agree with him.